Během jarní vlny pandemie propouštělo více firem než na podzim

Zatímco v průběhu jarní vlny pandemie bylo nuceno snížit počty zaměstnanců 34 % společností, během podzimní vlny to bylo pouze 21 %. Téměř polovina zaměstnavatelů počet zaměstnanců v průběhu obou období neměnila a na podzim třetina firem dokonce počet zaměstnanců navyšovala. Vyplývá to z průzkumu personální agentury Grafton Recruitment.

Firmy, které byly na jaře kvůli pandemii donuceny propouštět, ve čtvrtině případů již v létě doplnily počet zaměstnanců na původní úroveň. Na podzim pak náborové aktivity českých společností ještě zesílily, plných 31 % zaměstnavatelů uvedlo, že v listopadu byl počet jejich zaměstnanců na vyšší úrovni než v únoru téhož roku. Nejčastěji šlo o firmy, jejichž aktivity alespoň z poloviny tvoří výroba. „Výhled do budoucna je spíš optimistický. V listopadu plánovalo více firem zvyšování počtu zaměstnanců než snižování. Plných 36 % firem plánovalo růst počtu zaměstnanců o méně než 10 % a dalších 10 % zaměstnavatelů dokonce o 10-30 %,“ doplňuje Martin Malo, ředitel Grafton Recruitment a GI Group.

Spokojení zaměstnanci snížili fluktuaci

I když je pandemie koronaviru vesměs spojována s negativy, zaměstnavatelům přinesla i jedno pozitivum, a sice spokojenější a loajálnější zaměstnance. „Díky velmi nízké míře nezaměstnanosti rostla v předchozích letech fluktuace, v některých oborech se lidé se nebáli měnit zaměstnání i vícekrát do roka. S pandemií se však situace změnila. Lidé aktuálně více upřednostňují stabilitu a jistotu dlouhodobého zaměstnání a patrná je u nich i vyšší míra loajality k zaměstnavateli,“ říká Martin Malo. Loajalita mimo jiné souvisí i s růstem vstřícnosti a ohleduplnosti vedení firem vůči svým pracovníkům. Právě v době, kdy musí lidé skloubit péči o děti a svůj soukromý život s prací, jsou férový přístup a pochopení zaměstnavatele velmi důležité. Dle průzkumu pociťuje vstřícnost zaměstnavatele 56 % zaměstnanců.

Online prostor zkrátil náborový proces

Téměř všechny společnosti převedly v uplynulém roce většinu svých náborových aktivit do online prostoru a díky tomu zkrátily délku náborového procesu. Polovina firem tak nyní zvládá výběrové řízení na volnou pracovní pozici dokončit do čtyř týdnů. Svou roli v tom často hraje i skutečnost, že firmy při náborovém procesu spolupracují s personálními agenturami, až 67 % společností se na agentury obrací právě zejména z důvodu zrychlení procesu a úspory času. „Míru využívání agenturních pracovníků pandemie téměř neovlivnila. Pouze 16 % společností v ČR nikdy nebo téměř nikdy nevyužilo při náboru služeb personální agentury. Jejich služby běžně využívá 24 % firem. Polovina společností nejdříve zkouší obsadit otevřenou pozici vlastními silami a teprve poté se obrací na externího dodavatele,“ dodává Martin Malo.

O průzkumu

Průzkum byl zrealizován ve dvou vlnách, a to v září a listopadu 2020. Do první fáze dotazování se zapojili respondenti ze 450 společností, do druhé potom 260 společností. Sběr dat probíhal formou dotazníkového šetření mezi klienty Grafton Recruitment i prostřednictvím LinkedIn i mezi HR profesionály působícími ve firemní sféře. Průzkum neobsahuje data státní správy.