Byznys ERP cestuje do Ameriky

Kvůli zkvalitnění obchodních aktivit a vyšší automatizaci vnitrofiremních procesů se společnost America Tours, specializovaný touroperátor pro cesty na americký kontinent, rozhodla nasadit informační systém Byznys ERP od JKR.

Klíčovým bodem nasazení řešení Byznys ERP bylo sledování zakázek dle zvyklostí America Tours. Postupně došlo k revizi všech stávajících procesů společnosti a jejich zapracování do informačního systému tak, aby byla odstraněna nadbytečná administrativa. Konzultanti JKR spojili Byznys ERP s rezervačním systémem cestovní kanceláře, což zvýšilo automatizaci obchodních procesů. V Byznys ERP také dochází k vyhodnocování zakázek jako takových, ať již za zájezdy katalogové nebo individuálně sestavené dle přání zákazníka.

Mezi hlavní přínosy řešení Byznys ERP v America Tours patří napojení na rezervační systém, možnost propojení všech pracovišť v ČR, evidence a automatické účtování přijatých plateb a v neposlední řadě také elektronická komunikace s úřady a bankami.

America Tours vznikla v roce 1991, a od samého počátku se profiluje jako specializovaný touroperátor služeb a zájezdů na americký kontinent. V současné době se může America Tours pochlubit týmem skvělých průvodců, kteří zvládnou jakoukoliv skupinu v kterékoliv zemi Ameriky. Současné spektrum služeb klientům se dělí na katalogové zájezdy, zájezdy a služby na objednávku klienta a tzv. incentivní a kongresovou turistiku. Více na www.americatours.cz.