Byznys ERP podporuje prodej a distribuci potravin ve společnosti Flosman

Nahradit stávající informační systém novým řešení Byznys ERP od společnosti J.K.R. se rozhodla firma Flosman, která se zabývá velkoobchodním a maloobchodním prodejem potravin a jejich rozvozem. Zásadním důvodem pro změnu bylo zajištění lepší podpory legislativních změn a získání sofistikovanějšího systému na poli účetnictví.

Mezi stěžejní cíle implementace patřilo datové a dokladové propojení mezi sítěmi Flosman a Flop, a to v oblasti přenosu účetních dat, příjemek a avíza souhrnného platebního příkazu. Úzce provázány jsou proto moduly Fakturace a Bankovní operace. Další stěžením bodem bylo propojení mezi stávajícím systémem Aspen, který je napojen na logistiku a prodejny, a Byznys ERP, jenž shromažďuje účetní záznamy skladových dokladů, pokladních dokladů a faktur z Aspenu. V síti Flop jsou ze zapsaných přijatých faktur automaticky vytvářeny vydané faktury, které jsou rozděleny dle prodejen. Vzhledem k velkému počtu přijatých faktur (cca 180 tisíc ročně), byl zaveden import přijatých faktur z EDI komunikace.

Mezi hlavní přínosy řešení Byznys ERP ve společnosti Flosman patří provázanost podnikových procesů a sjednocení agend, komunikace se systémem pro řízení logistiky, komplexní sledování saldokonta skladových příjemek, výrazné rozšíření možností reportingu a uživatelská otevřenost systému.