BYZNYS ERP podporuje zdravý spánek

Pro sjednocení a modernizaci svého ERP řešení se rozhodla společnost ProSpánek SE a po zodpovědném výběru odpovídajícího systému byl jako nejlepší zvolen BYZNYS ERP. Cílem bylo sjednocení podnikové agendy do jednoho kompaktního systému s možností jeho rozvoje, snadných reportingů a přizpůsobení systému potřebám uživatelům a specifickým požadavkům společnosti.

Po zmapování současného stavu a potřeb v rámci předimplementační přípravy odborníci J.K.R. navrhli projekt nasazení podnikového informačního systému BYZNYS ERP. Implementace probíhala standardně, tedy převedením stávající datové základny, nastavením a parametrizací systému a následně provozem pod dohledem konzultantů J.K.R. Součástí bylo také školení obsluhy na reálných datech.

ProSpanek SE využívá BYZNYS ERP kromě centrály i na svých dvaceti tuzemských a třech zahraničních prodejnách, kde byl systém upraven pro potřeby prodejců a obchodníků a zvyšuje efektivitu a komfort prodeje a reportování.
Mezi hlavní přínosy řešení BYZNYS ERP pro společnost ProSpánek SE patří sjednocení kompletní podnikové agendy do jednoho kompaktního a navzájem provázaného ERP systému, s jasně definovanými datovými toky s možností uživatelské variability a dalšího rozvoje. Na zakázku bude vytvořen modul CallCentrum pro telefonní, sms a e-mailové kampaně.
Reporting a výkaznictví probíhá s využitím modulu BYZNYS BI. Důležitým přínosem je také možnost tvorby vlastních datových kostek a reportů pro potřeby vyhodnocování prodejů a činnosti obchodníků. Nechybí ani propojení s e-shopem a samozřejmostí je legislativní podpora pro Slovenskou republiku pro vedení slovenské pobočky.