Byznys ERP pomáhá chránit přírodu

Společnost Well Consulting se rozhodla nahradit stávající informační systém, který již plně nevyhovoval práci a požadavkům uživatelů. Nároky na funkčnost a efektivitu práce v informačním systému se ve společnosti zvyšují a Byznys ERP splnil všechny představy a požadavky.

Stěžejním bodem implementace ERP systému bylo zpracování zakázek. Well Consulting má otevřené zakázky, které trvají řadu měsíců. Specifikem je, že jednotlivé zakázky mají dílčí termíny plnění, které je potřeba evidovat a dodržovat. Přehled termínů má přitom uživatel stále na očích v tabulce na pracovní ploše systému. Spolu se zakázkami společnost vede také obchodní případy, takže ke všem svým projektům eviduje jak tok dokladů, tak finanční náklady a výnosy.

„Od systému očekáváme významné zlepšení správy informací tak, aby nám pomohla k dynamickému rozvoji společnosti,“ řekl Jan Hodovský, jednatel společnosti Well Consulting.

Hlavními přínosy podnikového informačního systému Byznys ERP pro společnost Well Consulting byla centralizace a zpřehlednění informací k jednotlivým zakázkám, modernizace způsobu práce a evidence informací o kontaktech a obchodních partnerech, provázání obchodních procesů přes úkoly a kalendářové záznamy a sjednocení celé podnikové agendy do jediného informačního systému.