BYZNYS na Mezinárodním letišti v Brně a v Metropolitní kapitule u sv. Víta

Provozovatel Mezinárodního letiště v Brně, společnost Letiště Brno, si pro podporu své činnosti vybral informační systém třídy BYZNYS od společnosti J.K.R., aby tak využila všech dostupných technických a softwarových možností pro zefektivnění a zkvalitnění práce při zpracovávání a vyhodnocování podnikové agendy.

Samotná implementace ERP třídy BYZNYS trvala 3 měsíce. Po prvotním zprovoznění ekonomické a obchodní agendy v rámci podnikového informačního systému, bylo rovněž integrováno speciální řešení pro handling. Zavedením řešení došlo ke sjednocení veškerých agend do jednoho místa a jejich vzájemnému propojení. Zároveň se podstatně zjednodušilo prvotní zadávání údajů do informačního systému.

„Implementace systému třídy BYZNYS pro Letiště Brno byla pro nás velkou výzvou. Dokázali jsme v rekordním čase nasadit nejen standardní funkčnosti, ale zejména unikátní řešení handlingu,“ přiblížil Alexandr Gonyšev, obchodní ředitel společnosti Gosvo, která systém implementovala.

Karel Večeřa, vedoucí ekonomického úseku ve společnosti Letiště Brno, k nasazení ERP třídy BYZNYS říká: „S příchodem systému BYZNYS došlo k výraznému zlepšení celé řady zpracovávaných agend. Velmi důležité bylo pro nás zapracování modulu Handling do jádra systému, který pro naši společnost představuje 70 procent vlastních výkonů a pro naši činnost je velkým přínosem. Do budoucna plánujeme využití subsystému Workflow a centra sdílení dokumentů včetně digitalizace vstupů a výstupů dat.“

Možností, které podnikům poskytují ERP třídy BYZNYS, se rozhodla kvůli rostoucím nárokům na správu rozsáhlého nemovitého majetku využít také Metropolitní Kapitula u sv. Víta v Praze.

Největší aktivitou Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze je především správa a pronájem vlastního rozsáhlého nemovitého majetku a budov, kde je kapitula ve státním nájmu. Právě rozsáhlost nemovitého majetku a náročnost jeho správy ve vztahu k partnerům Metropolitní kapituly, vedla k rozhodnutí využít informační systémy třídy BYZNYS. Nasazením produktu BYZNYS dojde k pokrytí zvýšených nároků na vedení agendy a zjednoduší se komunikace s partnery Metropolitní kapituly. Informační systém třídy BYZNYS zároveň bude zabezpečovat běžnou ekonomickou činnost s důrazem právě na evidenci majetku a jeho správu.

Přechodem na podnikový informační systém BYZNYS získaly společnost Letiště Brno a Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze silný a stabilní systém pro sledování a vyhodnocování kompletní podnikové agendy s možností dalšího rozvoje.

O společnosti LETIŠTĚ BRNO

Zakladatel ČSL, s.p., Ministerstvo dopravy a spojů v roce 2001 rozhodl o realizaci pilotního projektu – provozování regionálního letiště Brno-Tuřany na bázi partnerství veřejného a soukromého sektoru. V souladu s jednotlivými kroky tohoto projektu zahájila 1.7.2002 provozování letiště společnost LETIŠTĚ BRNO a.s., mezi jejíž základní povinnosti patří dlouhodobé zajištění provozu letiště a služeb souvisejících s leteckou dopravou, zajištění údržby a rozvoje letiště v souladu s potřebami letecké dopravy.

Letiště Brno-Tuřany v minulém roce odbavilo přes 400 tisíc cestujících na vnitrostátních a mezinárodních linkách, což jej řadí na první místo mezi českými regionálními letišti. K již provozovaným spojům do Londýna a Prahy byly přidány další pravidelné linky do Moskvy a Barcelony.

O společnosti Gosvo

Společnost Gosvo je distributorem podnikových informačních systémů třídy BYZNYS, realizuje implementace a podporu těchto systémů. Sídlo společnosti je v Brně, dceřiná společnost sídlí v Trenčíně. Společnost Gosvo byla založena v roce 1994. Mezi zákazníky patří například AZ Klima, Bachl, Signum, Roto Nové Město, US – Action, Thermona, Tondach Česká republika, Drogerie Jasmín, Top Moravia Q a další.