BYZNYS projekt roku 2008

Společnost J.K.R. oznámila vítěze prvního ročníku BYZNYS projektu roku. Z deseti nominovaných se ve velké konkurenci stal vítězem projekt Přechodu na euro, který zajistil všem uživatelům ERP třídy BYZNYS na Slovensku bezproblémovou konverzi na novou měnu.

Hlavním cílem BYZNYS projektu roku bylo vyzdvihnout vývojářské projekty, které v uplynulém roce významně přispěly ke zkvalitnění informačních systémů třídy BYZNYS a většímu uživatelskému komfortu při práci s nimi. Vedení společnosti J.K.R. vybralo z deseti nejzajímavějších projektů, které do soutěže nominovali vedoucí jednotlivých oddělení, jeden nejlepší a zaměstnancům, kteří se podíleli na jeho přípravě, předalo ocenění. Kritéria pro výběr vítězného projektu byla především pracnost, časová náročnost a přínosy projektu pro společnost J.K.R. a její zákazníky. Práce na každém z nominovaných projektů se pohybovala v řádech stovek, často i tisíců hodin a týmy se skládaly z pracovníků různých oddělení napříč celou společností – od analytického a vývojového, přes technické až po oddělení testerů.

Daniel Novák, vedoucí technického oddělení ve společnosti J.K.R., nově udělované ocenění komentuje: „Základní myšlenku vyhlašování projektů roku spatřuji v možnosti se na chvíli zastavit, připomenout si úspěšné projekty loňského roku a vyjádřit poděkování všem za skvěle odvedenou práci.“

Vítězný projekt Přechod na euro lze charakterizovat, jako rozsáhlou funkcionalitu, která zasáhla do jádra informačního systému a napříč všemi jeho moduly. Funguje prakticky ve třech režimech – standardně pro české firmy, přechodově pro slovenské firmy a nyní pro slovenské firmy v nové měně.

Kateřina Bláhová, analytička společnosti J.K.R., která celý projekt zastřešovala, k ocenění říká: „Vyhlášení Přechodu na euro BYZNYS projektem roku 2008 mě velmi těší. Je to ocenění práce celého týmu, který se na projektu podílel. Samotná realizace přechodu na euro byla náročná a svým rozsahem ovlivnila celkově systémy třídy BYZNYS a já jsem ráda, že proběhla tak úspěšně.“

„Již od úvodních analytických prací na projektu Přechod na euro bylo patrné, že se bude jednat o proces velmi složitých zásahů a integrací do jádra systému,“ hodnotí projekt Daniel Novák a dodává: „Bez maximálního úsilí všech zúčastněných bychom nebyli schopní dokončit vývojové a testovací práce v plánovaných termínech. Projekt Přechod na euro považuji od doby vzniku informačního systému třídy BYZNYS za jeden z nejvýznamnějších a největších legislativních zásahů.“

Mezi dalšími projekty, které se dostaly do první desítky, byly například Evidence zakázek, kdy do informačního systému třídy BYZNYS byla zapracována evidence všech uživatelských úprav včetně sledování pracnosti na jednotlivých projektech. Dále to byla Cenotvorba (hromadná změna cen), která umožňuje revoluční způsob práce s cenami v rámci BYZNYSu nebo třeba projekt AlertIKO, což je aplikace, která zasílá informace o všech nesplněných úkolech v termínu a pomáhá tak výrazně snížit počty úkolů s prodlevami.

Slavnostní vyhlášení vítězů BYZNYS projektu roku 2008 a předání cen zástupcům za analýzu, vývoj a testování projektu proběhlo 21.2.2009 na již 13. reprezentačním plesu společnosti J.K.R. v prostorách Národního domu na Vinohradech v Praze.

Fotografie ke stažení v tiskové kvalitě:

Předávání cen za BYZNYS projekt roku 2008

Na fotografii druhá zleva: Kateřina Bláhová, analytička / Daniel Novák,
vedoucí technického oddělení / Miroslav Říha, technický ředitel / Jiří
Hejtman, programátor

O společnosti J.K.R.

Společnost J.K.R. je s produkty řady Byznys předním českým dodavatelem podnikových informačních systémů. Byla založena v roce 1991 v Příbrami, dnes má celostátní působnost a kromě příbramské centrály má pobočky v Praze, Plzni a Teplicích. Také disponuje rozsáhlou sítí smluvních partnerů. Informační systémy třídy Byznys využívá v Česku více než 1 200 instalací v nejrůznějších oblastech podnikání. Mezi zákazníky figurují například Canaria Travel, Central Group, Český svaz ledního hokeje, Dopravní podnik města Pardubic, H & H Hotels, Humi Outdoor, Marimex, Ravak, Ryor či Vltava-Labe-Press.