Cloud typu IaaS: Realita předčí očekávání

Studie společnosti Oracle ukazuje, že téměř polovina podniků chce v příštích třech letech přesunout své aplikace a služby do prostředí cloudu

Firmy ve stále větší míře nasazují cloudovou infrastrukturu typu IaaS, aby tím zvýšily svou výkonnost a urychlily inovace. Podle průzkumu společnosti Oracle stále přetrvávají určité obavy z toho, že přechod do cloudu oslabí zabezpečení, zvýší složitost IT prostředí a způsobí problémy s jeho řízením. Zkušenosti podniků, které na model IaaS přešly, ale ukazují, že tyto obavy nejsou opodstatněné. Model IaaS, tedy cloud typu „infrastruktura jako služba“, je celkově hodnocen pozitivně.

Podle průzkumu You & IaaS: The new generation (Vaše firma a IaaS: Nová generace) dvě třetiny (66 %) podniků, které již nějakým způsobem využívají model IaaS, tvrdí, že si tím usnadnily zavádění inovací. Stejný podíl respondentů uvádí, že model IaaS podstatně zkrátil čas potřebný k nasazování nových aplikací a služeb. Studie společnosti Oracle ukazuje, že podle 64 % respondentů cloud typu IaaS také podstatně snižuje průběžné náklady na údržbu. Kromě toho 59 % respondentů soudí, že podniky, které do IaaS neinvestují, začnou mít problémy s konkurenceschopností.
Výzkum rovněž vede k závěru, že zkušení uživatelé IaaS jsou ve srovnání s těmi, kdo tento model dosud nenasadili, dvakrát častěji přesvědčeni o tom, že jim technologie IaaS může zajistit špičkové provozní parametry, pokud jde o dostupnost a rychlost aplikací. I když se přechodu na IaaS mnoho podniků obává, 64 % respondentů, kteří již IaaS implementovali, uvádí, že migrace byla jednodušší, než čekali.

Většina firem zúčastněných v průzkumu se domnívá, že IaaS bude hrát do 3 let v rámci jejich podnikání významnou roli, přičemž až 44 % respondentů uvádí, že v režimu IaaS budou provozovat většinu své IT infrastruktury nebo dokonce IT prostředí jako celek. Pouze 10 0% respondentů odpovědělo, že v příštích 3 letech pro ně model IaaS bude bezvýznamný nebo jen málo významný.

James Stanbridge, viceprezident společnosti Oracle pro management produktů IaaS, komentuje výsledky průzkumu následujícím způsobem: „V případě nasazení cloudu se očekávání podniků vždy poněkud lišilo od reality. Cloud pro mnoho firem představuje stále relativně novou technologii a spolu s tím přetrvávají i některé zastaralé názory. V rámci našeho průzkumu ale jasně vidíme, že podniky vnímají nasazení cloudu jako úspěch, vyjadřují spokojenost a díky těmto technologiím dokáží snižovat náklady i složitost svého IT prostředí a rychleji zavádět další inovace. Firmy, které přechod na cloud odkládají, by měly změnit názor, protože další vyčkávání snižuje jejich konkurenceschopnost.“

Podrobnější informace (v angličtině)
Průzkum You & IaaS: The new generation provedly společnosti Oracle a Longitude Research. Výsledky jsou založeny na odpovědích 1 614 IT profesionálů z Německa, Itálie, Velké Británie, Saudské Arábie, Austrálie, Indie, Malajsie, Singapuru a Jižní Koreje. Respondenti v rámci studie popisovali stávající úroveň implementace cloudu ve své firmě a očekávané využívání cloudu v příštích letech. Podrobnější informace jsou k dispozici na https://www.oracle.com/assets/pulse-survey-mini-report-3764078.pdf.