Colliers a Access4you spojují své síly v České republice

Společnost Colliers, která patří ke špičce v poskytování diverzifikovaných profesionálních služeb v oblasti komerčních nemovitostí a správy investic, rozšiřuje v regionu střední a východní Evropy (CEE) své služby zaměřené na ESG a well-being. Nejnovější partnerství s maďarskou společností Access4you, která poskytuje certifikaci přístupnosti budov, posiluje filozofii obou společností, jejíž hlavní myšlenkou je snaha o well-being všech jednotlivců jakožto nedílné součásti rovnováhy pracovního a osobního životního stylu. Díky know-how Access4you a dosahu a poradenským službám Colliers budou moci obě společnosti nabízet specializovanou službu, která pomůže lidem se speciálními potřebami či postižením lépe se začlenit do každodenního pracovního života bez ohledu na typ pracovního prostředí.

Colliers se stane akreditovaným certifikačním partnerem Access4you v České republice a zařadí do svého portfolia služeb novou metodu hodnocení přístupnosti nemovitostí a pracovního prostředí pro osoby se speciálními potřebami. Tím posílí svou pozici lídra v oblasti ESG (Environment, Social, Governance).

Access4you se specializuje na certifikaci přístupnosti budov a jejich hodnocení se zaměřením na speciální potřeby osob s omezením mobility, zraku, sluchu či kognitivních funkcí. „Naším posláním je podporovat inkluzi lidí se speciálními potřebami či zdravotním postižením a pomáhat firmám vytvářet rovné příležitosti pro všechny zaměstnance. Jsme velmi rádi, že jsme v Colliers našli partnera, který sdílí stejné hodnoty jako my. Společně chceme pomáhat organizacím všech velikostí vybudovat udržitelné pracovní prostředí dostupné pro všechny zaměstnance, klienty a hosty,“ říká Balázs Berecz, zakladatel a generální ředitel společnosti Access4you.

„Díky spolupráci s Access4you dále posílíme a rozšíříme naše aktivity a služby, které mají našim klientům pomoci plnit jejich ESG cíle. Zejména se intenzivněji zaměříme na potřeby osob se zdravotním postižením a jejich fyzické zapojení do prostředí firem,“ říká Tewfik Sabongui, Managing Partner ve společnosti Colliers Czech, a dodává: „Během posledních dvou desetiletí v oboru realit jsem se setkal s mnoha nemovitostmi a projekty. Většina z nich sice splnila základní zákonné požadavky, zásadním způsobem ale opomíjela skutečné potřeby lidí se speciálními potřebami, a tím znesnadňovala jejich plnou integraci. V současné době firmy řeší přeměnu tradičních kancelářských prostor a pracovního prostředí v centra setkávání a sociálních interakcí. Při plánování těchto změn je důležitější než kdy dříve klást důraz i na tyto aspekty. Holistický přístup a dobře promyšlený design umožní všem podnikům a zaměstnancům vytvořit ideální pracovní prostředí, které staví na diverzitě a inkluzi a nikoho nenechá v nevýhodě. Pevně ​​věříme, že s tímto nejnovějším přírůstkem do našich služeb budou Colliers a Access4you aktivně přispívat k well-beingu lidí i podniků.“

Podle zjištění Českého statistického úřadu má zdravotní postižení nebo problém, který dlouhodobě omezuje jejich každodenní život, přes 1,15 milionu Čechů nad 15 let. V produktivním věku do 65 let je jich necelá polovina (44 %). Na překážky v běžných dispozicích a vybavení pracovišť naráží zejména lidé s omezeními souvisejícími s orientací a pohybem v prostoru, tedy tělesně, zrakově či sluchově postižení. Každé omezení má přitom jiné požadavky na uspořádání prostoru, a vyžaduje tak individuální přístup.

„Zatímco v minulosti byly individuální potřeby osob často ignorovány, dnešek přináší změnu. Chceme firmám ukázat, že začleňování osob se zdravotním postižením není charita či filantropie, ale mocný nástroj pro vytváření trvalé hodnoty pro firmy a pro společnost jako celek,“ uzavírá Tewfik Sabongui s tím, že partnerství s Access4you se netýká jen České republiky, ale i dalších zemí regionu CEE, například v Maďarsku a Rumunsku.