Colliers vydal zprávu o společenské odpovědnosti

Společnost Colliers zveřejnila zprávu o globálním dopadu svého podnikání za rok 2021. Zdůrazňuje jak výkonnost firmy, tak i její trvalé závazky v oblasti udržitelnosti, ekologických a sociálních aspektů podnikání (ESG).

Colliers poskytuje nemovitosti s dlouhou životností, inkluzivní pracoviště a prostory, které podporují zdraví a pohodu zaměstnanců, partnerů i zákazníků. Ve správě má 10 milionů m2 nemovitostí a podílela se na konstrukci 8 milionů m2 staveb s certifikací ekologičnosti. Profesionálové společnosti Colliers vlastní 262 zelených certifikací a firma je držitelem 11 oborových ocenění za inkluzi.

Společnost Colliers podnikla v loňském roce důležité kroky k vytváření i realizaci své strategie Elevate the Built Environment (Vylepšené budovy). Základní pilíře této globální strategie představuje: životní prostředí, inkluze a zdravé a příjemné prostředí pro práci. Součástí reportu je také vyhodnocení emisní politiky (Scope 1 i Scope 2, přímé i nepřímé emise, vše podle standardů Global Reporting Initiative Sustainability Accounting Standards Board a Task Force on Climate-Related Financial Disclosure).

„Hlavní světové výzvy vyžadují odvážnou reakci ze strany podniků, a to je i naše politika. Zpráva o globálním dopadu našeho podnikání za rok 2021 ukazuje ambiciózní opatření, která přijímáme, i podstatný pokrok, kterého jsme v ESG na naší cestě za poslední rok dosáhli,“ řekl Jay Hennick, globální předseda představenstva a generální ředitel společnosti Colliers.

Společnost Colliers se mimo jiné zavázala dosáhnout při vlastním provozu uhlíkové neutrality do roku 2030 a k vytvoření rámce pro poradenství, který pomůže dosáhnout stejného cíle vlastníkům a nájemcům nemovitostí i investorům. Dalším cílem v oblasti ESG je zaměstnávat do tří let 40 % žen, ty v současné době tvoří celosvětově 39 % zaměstnanců.

Zpráva je v angličtině k dispozici na www.colliers.com/en-xe/esg