COVID-19 změní strukturu české ekonomiky, tahounem se stanou služby

Mezi nejdůležitější sektory české ekonomiky z hlediska zaměstnanosti i ekonomické výkonnosti se do roku 2025 zařadí obor podnikových služeb. Díky schopnosti fungovat v plně digitálním prostředí a přinášet inovace do všech oblastí podnikání obor i nadále poroste. Za pět let tak bude ve více než 500 centrech podnikových, inovačních a IT služeb v České republice pracovat již 180 tisíc zaměstnanců. Obor tak má potenciál výrazně přispět k transformaci a růstu české ekonomiky.

„Dopad viru COVID-19 na českou ekonomiku představuje velikou výzvu. Jednotlivé sektory se budou muset transformovat a přizpůsobit novému modelu fungování a změnám ve světové ekonomice. Opřít bychom se měli o obory, které fungují v digitálním prostředí, poskytují vysokou přidanou hodnotu práce a jsou schopné se rychle adaptovat na nové podmínky,“ říká Michal Čermák, partner v poradenské společnosti McKinsey & Company. Dle něj jsou to například podnikové služby, které mají potenciál proměnit Českou republiku z tradiční výrobní ekonomiky s levnou pracovní silou na zemi moderních a inovativních služeb s vysokou přidanou hodnotou. Kromě toho, že do oboru podnikových služeb vedle tradičních finančních, personálních a marketingových služeb patří i stále poptávanější služby vývoje a podpory IT, zavádění robotické automatizace či datová analytika, je obor plně digitalizovaný a veškeré služby poskytuje zákazníkům z celého světa přes Internet. Díky tomu jsou centra podnikových služeb schopna fungovat i mimořádným situacím a krizím navzdory. „Cílem budoucího zaměření české ekonomiky je snížit její zranitelnost a zvýšit její konkurenceschopnost. Jsme zemí makroekonomicky stabilní, máme fungující infrastrukturu a vzdělanou pracovní sílu. Toho musíme využít do budoucna. V současnou chvíli mezinárodní společnosti restrukturalizují své mezinárodní provozní modely a dívají se na centra podnikových služeb, aby do nich přesunuly IT, inovace, digitální dovednosti a další služby s vysokou přidanou hodnotou,“ říká Michal Čermák a dodává: „To je pro nás zajímavá příležitost.“

Studie s názvem The Future Now: A Leader’s Vision for Business Services in the New Digital Era (Budoucnost již dnes: Vize lídrů o podnikových službách v nové digitální době), kterou publikovala asociace ABSL s poradenskou společností McKinsey & Company, predikuje, že obor podnikových služeb v ČR poroste i během příštích pěti let. Dnes v České republice funguje 310 center podnikových služeb, které zaměstnávají 120 000 lidí. Do roku 2025 však počet místních center vzroste na 500, zaměstnanců tohoto oboru bude plných 180 000. „Změní se i povaha oboru. Zdejší centra budou hrát větší roli i v hlavním podnikání mateřských firem, budou fungovat jako znalostní centra, poskytovat přidanou hodnotu, podílet se na digitalizaci a dalších transformačních procesech,“ říká Jonathan Appleton, ředitel ABSL s tím, že česká centra podnikových služeb provozují

především nadnárodní společnosti se sídlem v EU, nicméně z ČR se obsluhují zákazníci z celého světa.

IT centra rostou nejrychleji

Původně v českých centrech podnikových služeb převládal outsourcing provozu a transakčních činností, od účetnictví přes logistiku až po lidské zdroje. Postupně se důraz přesouvá na IT, typicky jde o správu infrastruktury, nasazování robotické automatizace, digitalizaci nebo vývoj, testování a nasazování nových produktů a služeb, kybernetickou bezpečnost. V současnosti pracuje 37 % českých zaměstnanců podnikových služeb v IT, což je o 18 procentních bodů více než v roce 2019.

Celkově obor v roce 2020 roste 5 % tempem. Jeho dvojciferný růst z posledních let na chvíli zpomalilo jarní období nejistoty napříč světovou ekonomikou. I přesto růst reportuje více než polovina center, třetina pak počty zaměstnanců nenavyšuje, ale ani nesnižuje. Pro rok 2021 predikuje další expanzi 58 % českých center a zároveň se očekává příchod nových investorů. Navzdory covidovému zpomalení ekonomiky se plánuje otevření několika nových center v Praze, Brně a dokonce i v Ostravě. Celkem v oboru vznikne

10 000 nových pracovních míst. „Obor neroste jen co do zaměstnanců, ale i robotů. Nejmodernější technologie robotické automatizace a umělé inteligence se v našem sektoru prosazují ve stále větší míře. Dnes již zastanou práci jako 8750 pracovníků na plný úvazek,“ říká Jonathan Appleton.

Pandemie prokázala odolnost oboru vůči krizím

Že je obor podnikových služeb sázkou na jistotu dokazuje i to, jak se dokázal na jaře vyrovnat s neočekávaným nouzovým stavem. „Centra prakticky ze dne na den převedla valnou většinu svých zaměstnanců na práci z domova, a zajistila tak nepřerušený a hladký provoz. Podle 7 z 10 českých center si zaměstnanci i na home office dokázali udržet stejnou či dokonce vyšší produktivitu. O dobré kondici oboru pak svědčí i skutečnost, že 84 % českých center podnikových služeb neplánuje žádat o pomoc v rámci koronavirových vládních programů na podporu ekonomiky,“ říká Jonathan Appleton.

Téměř dvě třetiny (60 %) center pokračovaly i na jaře v náboru nových zaměstnanců, a nadpoloviční většina (56 %) center v době krize získala nové obchodní příležitosti. Některá centra přebírala procesy od svých sesterských organizací v Asii, kde infrastruktura neumožnila převést všechny lidi na práci z domu a muselo dojít k dočasnému útlumu provozu, jiná zase rozšířila svou regionální působnost anebo začala poskytovat nové služby, například IT podporu zaměstnanců pracujících z domova, konsolidaci dat, digitalizační projekty či zavádění robotické automatizace.