Další milník pro předplacený program Evergreen od Pure Storage

Společnost Pure Storage, průkopník v poskytování datových úložišť formou služby v multicloudovém prostředí, oznámila že dosáhla nového milníku růstu svého programu Evergreen™ Storage. Jedná se o službu úložiště založenou na předplatném. Již více než 2 700 zákazníků provedlo hladký upgrade úložiště a přešlo na tuto službu. Počet upgradů rostl během posledních pěti let v průměru meziročně o 38 %. Soustavný růst programu Evergreen představuje základ strategie společnosti Pure poskytovat jednoduché, spolehlivé a škálovatelné úložiště jako službu (storage as-a-service, STaaS) a pro zákazníky znamená bezproblémový most do cloudu.

Služba Evergreen byla představena v roce 2015 a změnila oblast poskytování úložišť. Tradiční úložiště se vyznačovala vysokými náklady, 3-5letými cykly obnovy technologií, přestavbami úložišť, neplánovanými odstávkami, vysoce rizikovou migrací dat a celkovou složitostí. Program Evergreen naopak připravil půdu pro novou éru vlastnictví IT tím, že zákazníkům nabídl možnost předplatit si inovace, které snižují náklady, vytvářejí delší a udržitelnější životní cyklus technologií a umožňují zákazníkům v reakci na měnící se obchodní potřeby nepřetržitě modernizovat svou organizaci bez přerušení podnikání.

Rozvoj programu Evergreen v kombinaci s programy Pure as-a-Service™ (nabídka STaaS založená na skutečné spotřebě) a Pure Cloud Block Store™ (tento program zajišťuje hladkou mobilitu dat v lokálních i cloudových prostředích) je důkazem rozšiřující se jednotné strategie předplatného společnosti Pure. V prvním čtvrtletí fiskálního roku 2022 vzrostly příjmy společnosti Pure z předplacených služeb meziročně o 35 %.

„Organizace se stále častěji obracejí k řešením založeným na předplatném (model as-a-service), aby zvýšily svou agilitu a eliminovaly negativní dopady plánované údržby. Rozvoj programu Evergreen potvrzuje náš závazek pomáhat organizacím v jednoduché realizaci jejich potřeb v oblasti ukládání dat,“ uvádí Prakash Darji, viceprezident a generální ředitel divize Digital Experience Business Unit společnosti Pure Storage.

Zatímco upgrady běžných úložišť vyžadují kompletní přestavbu IT infrastruktury organizace, včetně odstranění zastaralých úložišť a jejich nahrazení nejnovějšími technologiemi, řešení Evergreen Storage společnosti Pure funguje zcela bez přerušení provozu, eliminuje opakující se nákupy úložišť a poskytuje ochranu investic. Program již úspěšně umožnil více než 7 000 hladkých upgradů řadičů úložišť v organizacích, které se připojily k rostoucí zákaznické základně společnosti Pure, eliminovaly prostoje, dopady úložišť na výkon a migrace dat.

Snadné použití, bezproblémové upgrady a celková jednoduchost programu Evergreen lákají celou řadu globálních zákazníků i technologických průkopníků, mimo jiné společnost Solidéo pověřenou výstavbou zázemí pro olympijské hry v Paříži v roce 2024: „Společnost Pure ví lépe než kdokoli jiný, jak integrovat nové technologie do svých úložných řešení při zachování jednoduchosti, což našemu týmu IT dokonale vyhovuje. Pure Evergreen Storage nám umožňuje upgradovat úložnou kapacitu bez přerušení provozu, bez nutnosti měnit hardware nebo zpochybňovat počáteční investice,“ říká Marc Duong, CISO-CIO společnosti Solidéo.

Podrobnější informace o programu Pure Evergreen Storage a přínosech modelu Storage as a Service: