E-learning v Česku čeká rozmach

Oblast e-learningu, tedy vzdělávání prostřednictvím internetu za přispění moderních informačních technologií, se v České a Slovenské republice rychle rozvíjí. Celosvětově se přitom jedná o byznys s obratem v řádu desítek miliard dolarů ročně.

E-learning se začal masivněji rozvíjet v druhé polovině 90. let minulého století s rozmachem internetu a s postupující globalizací. Dnes má velmi silnou pozici v segmentu nadnárodních korporací s desítkami tisíc zaměstnanců po celém světě. „E-learningová řešení existují na trhu v mnoha formách a různých kvalitách provedení i obsahu. Nyní jsme na počátku konsolidace výukových systémů směrem k jednoduššímu používání frekventanty. V neposlední řadě je nutné také připomenout to, že trh začíná poptávat ucelená univerzální e-learningové řešení pro pokrytí všech forem elektronické výuky“ říká Pavel Ponížil, generální ředitel společnosti Kvintech, která podniká v oblasti vývoje softwaru na zakázku a významně se angažuje také v e-learningu.

Podle analytické společnosti Global Industry Analysts by celosvětově hodnota trhu s e-learningem v roce 2010 měla překonat 55 miliard dolarů. Nejvíce je trh rozvinutý v USA (v loňském roce v hodnotě 17,5 miliardy dolarů), zatímco Evropa a Japonsko v porovnání se Spojenými státy ztrácejí (adopce e-learningu v USA dosahuje kolem 60 % trhu, zatímco v Evropě je to kolem 15 %.

V roce 2010 by tento poměr celosvětově měl čítat mezi 15-30 %. O tom, jak razantně se e-learning rozvíjí, vypovídá i studie IDC, jež odhadla v velikost amerického trhu v roce 2000 na 2,3 miliardy dolarů, v roce 2004 na 7 miliard a pro letošní rok na 28 miliard.

„Jak je vidět ze statistik, má v Evropě e-learning značný růstový potenciál – jeho adopce ve firmách je podle odhadů přibližně čtyřikrát nižší než v USA a přitom pro udržení konkurenceschopnosti v éře globálního podnikání jsou vzdělaní zaměstnanci klíčoví, jak v soukromé, tak ve státní sféře,“ konstatuje Ponížil a pokračuje: „A toto si s počínajícím nedostatkem kvalifikovaných lidí na trhu práce začínají uvědomovat i společnosti v České republice. Jako řešení se pak nabízí právě efektivní vzdělávání vlastních zaměstnanců prostřednictvím e-learningu.“

Prozatím se v České republice a na Slovensku e-learning uplatňuje především v nestátních vysokých školách a v nadnárodních korporacích. V omezené míře pak ve státních vysokých školách, oblasti státní a veřejné správy a ve velkých lokálních podnicích. Penetrace e-learningu ve velkých firmách se zahraničními vlastníky je v Česku odhadována na přibližně 50 procent.

O společnosti Kvintech

Kvintech je technologicky a marketingově orientovanou organizací. Mezi hlavní oblasti, ve kterých se společnost Kvintech prosazuje, patří mimo jiné outsourcing vývoje softwaru, e-learning, vývoj na zakázku a podniková řešení.