Energeticky úsporné gigabitové switche Huawei S5700 vstupují na český trh

Nové výkonné přepínače vybavené nejmodernějšími technologiemi uvedla na český trh společnost Huawei, přední světový dodavatel informačních a komunikačních řešení. Gigabitové switche série Huawei S5700 poskytují velkou přepínací kapacitu, umožňují snadnou správu a rozšiřitelnost, plně podporují IPv4 i IPv6 a nabízejí ochranu proti řadě síťových útoků včetně DoS. Velkou výhodou je i jejich úsporný provoz, celkově nové přepínače spotřebují až o 69 % elektrické energie méně, než je běžný standard.

Switche série Huawei S5700 lze využít v řadě situací. Uplatnění najdou například jako přístupový či agregační switch v kampusu, přístupový switch v datovém centru či přístupový switch pro 1000 Mb/s připojení terminálů. Zařízení lze snadno instalovat a spravovat.

Switche jsou postavené na nejmodernějším technologicky vyspělém hardwaru a softwaru Huawei VRP (Versatile Routing Platform), díky čemuž disponují dostatečnou přepínací kapacitou pro gigabitové porty a 10Gb/s uplink.

Podporována je centralizovaná autorizace MAC adres, 802.1x a NAC, nechybí podpora SNMP v1/v2/v3 a GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) pro dynamickou distribuci a registraci VLAN atributů, což redukuje manuální práci síťových administrátorů a zajišťuje správnou VLAN konfiguraci v celé síti. Technologie MUX VLAN izoluje L2 provoz mezi rozhraními VLAN. Samozřejmostí je podpora IPv4/IPv6 dual stack a plná podpora IPv6.

Switche série S5700 nabízejí několik bezpečnostních měření pro ochranu proti DoS útokům typu SYN Flood, Land attack, Smurf attack a ICMP Flood. Dále disponují ochranou proti síťovým útokům STP BPDU/root a útokům na uživatele přes DHCP server, man-in-the-middle, IP/MAC spoofing a DHCP regest flood.

Funkce jako Energy Efficient Ethernet (EEE), variabilní frekvence CPU, hibernace zařízení, Port Energy Detection či inteligentní regulace otáček ventilátorů umožňuje významně snížit spotřebu energie a produkci hluku bez vlivu na výkonnost a stabilitu. Celkově mají nové switche v porovnání s průměrem při přepočtu na energetickou efektivitu Watt/Gbit spotřebu až o 69 % nižší

Doporučené koncové ceny switchů Huawei S5700 začínají na 41 999 bez DPH. Distributorem pro český trh je společnost SWS.

O společnosti Huawei
Huawei je přední světový dodavatel informačních a komunikačních řešení. Založena byla v roce 1987, dnes má celosvětově více než 130 000 zaměstnanců a působí ve 140 zemích. Produkty a řešení Huawei využívá více než třetina světové populace. V České republice působí Huawei od roku 2004, zaměstnává zde přes 300 lidí. Huawei Enterprise je dodavatelem ICT řešení a služeb pro podnikový sektor: od státní a veřejné správy, přes průmyslové podniky, bankovnictví a finančnictví, až po dopravu, energetiku, utility a další oblasti. Zaměřuje se na poskytování infrastruktury, komunikačních nástrojů, produktů pro datová centra a cloud computing i průmyslových aplikací. Více informací o řešeních pro podniky naleznete na www.enterprise.huawei.com.

Slovníček pojmů

MAC Media Access Control address – fyzická adresa síťoveho zařízení
802.1x Protokol pro zabezpečení koncového portu
NAC Network Access Control – kontrola přístupu uživatelů a zařízení do sítě
SNMP Simplne Network Management Protokol – protokol pro správu a dohled síťových zařízení
GARP VLAN Generic Registration Protocol – protokol pro dynamické zakládání VLAN v rámci sítě
MUX VLAN Multiplex VLAN – izolace portů/skupin portů v rámci jedné VLAN
EEE Energy Efficient Ethernet – sada doporučení pro snížení spotřeby elektrické energie v době malého přenosu dat