Epicor představil plány na chytřejší Business Intelligence

logo_epicor_webSpolečnost Epicor Software Corporation, přední dodavatel softwarových řešení pro řízení podnikových procesů, představila své plány na chytřejší business intelligence (BI), jež staví na zabudovaných analytických nástrojích nové generace ERP řešení Epicor 9. Firmám, které usilují o efektivnější provoz a růst prostřednictvím inovací, nabídne nové BI využívající modelovou architekturu orientovanou na služby (SOA) ERP řešení Epicor a vyspělé analytické a cloudové technologie společnosti Microsoft zpřístupnění cenných postřehů, výkonnostního vedení a předvídatelnosti.

Chytřejší BI pro každého – posazené v kontextu, založené na rolích a dostupné kdekoli
Dle zprávy agentury Forrester Research by chytřejší BI mělo vycházet jednak z pracovních rolí, a jednak z analýz, které jsou poskytovány v kontextu aktuálně zpracovávaného úkolu, a které mohou koncoví uživatelé snadno vytvářet, nasazovat a přistupovat k nim. Tyto vlastnosti kontrastují s tradičními BI systémy, jež jsou často nezávislé na aplikacích a kontextu, a s jejichž konfigurací a ovládáním si poradí jen specialisté. ERP řešení Epicor standardně nabízí širokou škálu nástrojů určených pro koncové uživatele zahrnujících vedle dotazů na podnikové aktivity a operační výkaznictví i panely založené na rolích, které lze kombinovat s vyspělejšími analytickými nástroji a vytvářet tak výkonné složené aplikace na webu, v rámci portálu SharePoint nebo pro mobilní zařízení, a to bezpečně, snadno a bez nutnosti angažovat IT specialisty.

Chytřejší BI znamená lepší vhled – komplexní hotový obsah dává uživatelům kontrolu
Kombinace produktů Epicor Enterprise Performance Management (EPM) Server a EPM Performance Canvas poskytuje ucelenou analytickou platformu s plug-and-play úložištěm operačních dat, vytvářením a správou krychlí OLAP a bohatými možnostmi vizualizace klíčových ukazatelů a trendů, zcela dle výběru uživatele. Hlavní hodnota platformy Epicor EPM spočívá v poskytování předem připravených oborových analýz, které nevyžadují další práci IT. S více než 40 krychlemi nadefinovanými v rámci Microsoft SQL Server Analysis Services, které nabízejí přes 400 obchodních ukazatelů podpořených více než 1600 dimenzemi a 800 měřítky, mají uživatelé potřebné nástroje pro získání širšího pohledu na všechny části podniku. Navíc díky vyhledávací technologii založené na wiki a plnohodnotné mobilní implementaci v rámci Epicor EPM Performance Canvas je daleko jednodušší vyhledávat, sdílet a rozumět podnikovým informacím.

Chytřejší BI přináší rychlé výsledky – od výkaznictví přes rozpočtování až po plánování
Epicor plánuje řadu vyspělých analytických aplikací postavených na platformě Epicor EPM, jež přinesou širokou škálu funkcí finančního výkaznictví, rozpočtování, plánování a modelování.
První z nich, Epicor Advanced Financial Reporting (AFR), byla uvedena spolu s ERP řešením Epicor 9.05 letos na jaře. Nástroj AFR, určený pro byznys uživatele, staví na aplikaci Epicor Financial Management a splňuje komplexní nároky globálních organizací na vyspělé finanční výkaznictví. Epicor AFR jako první z nové generace nástrojů finančního výkaznictví ve světě po přijetí zákona Sarbanes-Oxley dokonale odpovídá rostoucím nárokům dnešních účetních. Představuje robustní automatické řešení správy financí, které nabízí dokonalý finanční přehled a tvorbu výkazů odpovídajících platným předpisům. Přispívá tak k větší přesnosti a zaručuje integritu finančních dat organizace.
V současnosti vyvíjená služba Epicor Advanced Financial Planning (AFP), postavená na platformě Microsoft Windows Azure, nabídne finanční rozpočtování a rozsáhlé možnosti operačního modelování. Podle očekávání bude využívat nový nástroj Microsoftu pro analýzu dat v paměti PowerPivot, který umožní komplexní modelování rozsáhlých datových svazků. Protože se i v tomto případě počítá se snadným přístupem a aktualizacemi ze strany byznys uživatelů prostřednictvím nástrojů, jaké jim vyhovují nejvíc, nabídne Epicor AFP verze pro Windows, web, mobilní zařízení a Microsoft Office, které navíc bude možné provozovat v cloudu i na vlastním hardwaru.
Při vývoji obou aplikací se uplatňuje Epicor ICE Business Architecture, která je umožňuje rozšířit prostřednictvím Epicor True SOA pro použití s jinými produkty společnosti Epicor i jiných výrobců.

Chytřejší BI sladí operace se strategickými cíli – praktické analýzy neponechávají nic náhodě
Chytřejší BI má firmám všech velikostí nabídnout i přístup k praktickým výhledovým analýzám a klíčovým výkonnostním ukazatelům, což bylo dříve výlučnou doménou větších podniků s bohatšími rozpočty na informační technologie. Kombinací platformy Epicor EPM s nástroji Epicor pro řízení podnikových procesů (BPM) a modely Epicor Best Practice lze vytvořit komplexní engine zpracování, který vedle stávajících pravidel transakční integrity vynucuje také analytickou integritu.
Epicor chce v nově vyvíjeném produktu provázat své modely osvědčených postupů a výpočty návratnosti investic – kombinující roky tržních analýz, odborných výzkumů a zkušeností s implementacemi – se subsystémy EPM a BPM, aby dokázal v reálném čase poskytovat vodítka vycházející ze strategických výkonnostních cílů. Vedle vyvážené výsledkové tabulky odrážející to, čeho se společnost snaží dosáhnout, budou nové praktické analýzy poskytovat průběžné aktualizace hypotetických scénářů porovnávající skutečný vývoj s plánem. Umožní také komunikovat a uplatňovat výhledová pravidla vycházející z každodenních operačních aktivit.
Agentura Gartner Inc. k tomu uvedla: „Když jsou analytické funkce integrovány do podnikových procesů, dají se rozhodnutí lépe dohledat, jsou přesnější, opakovatelná a škálovatelná. Proto je důležité, aby všechny investice do BI a analytických nástrojů podporovaly rozhodování v kontextu podnikových procesů.“
Epicor očekává, že jeho nový projekt chytřejšího BI pomůže firmám zavést kulturu vysoké výkonnosti, kde si jsou všichni účastníci vědomi toho, co je pro společnost důležité, jak si společnost vede a jak jejich práce zapadá do širšího obrazu.

O společnosti Epicor Software Czech
Epicor Software je předním globálním poskytovatelem softwarových řešení pro odvětví výroby, distribuce, maloobchodu, pohostinství a služeb. Svým 20 000 zákazníkům ve více jak 150 zemích poskytuje společnost Epicor integrovaná softwarová řešení pro řízení podnikových procesů, s jejichž pomocí dokážou firmy zákazníků zvyšovat efektivitu a ziskovost, konkrétně jsou to systémy podporující plánování a využití podnikových zdrojů (ERP), řízení péče o zákazníky (CRM), řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce (SCM) a řízení operací v oblasti maloobchodu (retail). V České republice a na Slovensku působí společnost Epicor Software již 17 let. ERP řešení Epicor zde využívá přes 200 společností a s tímto softwarem pracuje více než 3 000 koncových uživatelů. Více informací naleznete na www.epicor.cz.