Epicor uvádí službu Retail Loss Prevention Services

logo_epicor_webSpolečnost Epicor Software Corporation, přední dodavatel softwarových řešení pro řízení podnikových procesů, představila Epicor Retail Loss Prevention Services, soubor služeb, který má maloobchodníkům pomoci v boji proti ztrátám. Služby Epicor Loss Prevention pomohou zákazníkům analyzovat potřeby jednotlivých oddělení, vypracovat realistické rozpočty a implementovat a udržovat robustní a zároveň flexibilní procesy využívající osvědčené výhody systematické prevence ztrát.

Mezi nabízené služby patří:

  • Desetibodové inspekce: Analytici společnosti Epicor posoudí stávající aplikace a procesy a identifikují, jak nejlépe využít služby k formulaci úspěšného plánu na podporu snah v oblasti prevence ztrát.
  • Strategická konzultace: Analytici společnosti Epicor objasní, jak provádět efektivní šetření, jak používat nástroje prevence ztrát efektivněji a v kombinaci s dalšími aplikacemi Epicor, jako je například Sales Audit a CRM. Pomohou také implementovat nové procesy pro zajištění konzistentních technik vyšetřování napříč odděleními.
  • Vývoj vlastních výkazů: Analytici společnosti Epicor vytvoří přizpůsobené výsledkové karty a panely pro sledování klíčových výkonnostních ukazatelů (KPI), které umožní oddělením a manažerům prevence ztrát sledovat celkovou efektivitu programu.
  • Vyšetřování a opětovné získání: Přidělení odborně školených a kvalifikovaných vyšetřovatelů ke každému případu a možnosti případného doplnění terénních týmů prevence ztrát.
  • Kalibrace: Jako nezbytnost pro udržení náskoku v dnešním dynamickém maloobchodním prostředí provádí Epicor čtvrtletní kalibraci zaměřenou na zachování soustředění a integrity systému.
  • Analytik na telefonu: Odborník, který je k dispozici na telefonu, a který je obeznámen s konkrétním prostředím zákazníka a je kdykoli v případě potřeby schopen poskytnout interním týmům prevence ztrát odborné poradenství.

Služby doplňují oceňovaný software společnosti Epicor pro prevenci ztrát
Nově nabízené služby Loss Prevention Services staví na výborné pověsti společnosti Epicor v oblasti prevence ztrát, kterou si společnost vybudovala svým oceňovaným softwarem Epicor Retail Loss Prevention. Toto řešení postavené na platformě .NET nabízí klíčové technologické nástroje pro omezení ztrát zboží či krádeží a zvyšování ziskovosti. Umožňuje analyzovat transakce na úrovni obchodu, přičemž dokáže automaticky odhalovat vzorce podvodných aktivit. Každé porušení procedur je snadno identifikováno a vede buď k dalšímu školení zaměstnanců nebo k vyšetřování podvodu.

Mezi další funkce patří nástroj pro správu případů, který umožňuje maloobchodníkům sledovat všechny relevantní informace o případu na jediném místě. Tímto způsobem lze určovat hodnotu jednotlivých případů, vytvářet a spravovat plány náhrad. Flexibilní, na výjimkách založené reportovací funkce řešení Loss Prevention přispívají k rychlé návratnosti investic a vyšší produktivitě prevence ztrát v maloobchodě. Další informace o službách a produktech Epicor Loss Prevention najdete na http://www.epicor.com/Solutions/Pages/LossPrevention.aspx.

Epicor poskytuje komplexní řešení správy maloobchodu pro podniky všech velikostí – od regionálních řetězců až po vícekanálové globální značky. Mezi jeho zákazníky patří stovky velkých jmen od Aéropostale, American Eagle Outfitters a Ann Taylor až po Zales a Zumiez. V operacích zaměřených na maloobchod zaměstnává Epicor více než 800 lidí.

O společnosti Epicor Software Czech
Epicor Software je předním globálním poskytovatelem softwarových řešení pro odvětví výroby, distribuce, maloobchodu, pohostinství a služeb. Svým 20 000 zákazníkům ve více jak 150 zemích poskytuje společnost Epicor integrovaná softwarová řešení pro řízení podnikových procesů, s jejichž pomocí dokážou firmy zákazníků zvyšovat efektivitu a ziskovost, konkrétně jsou to systémy podporující plánování a využití podnikových zdrojů (ERP), řízení péče o zákazníky (CRM), řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce (SCM) a řízení operací v oblasti maloobchodu (retail). V České republice a na Slovensku působí společnost Epicor Software již 17 let. ERP řešení Epicor zde využívá přes 200 společností a s tímto softwarem pracuje více než 3 000 koncových uživatelů. Více informací naleznete na www.epicor.cz.