Epicor zveřejnil výsledky za třetí čtvrtletí roku 2010

logo_epicor_webSpolečnost Epicor Software Corporation, přední dodavatel softwarových řešení pro řízení podnikových procesů, oznámila finanční výsledky za třetí čtvrtletí končící 30. zářím 2010.

Celkové tržby za třetí čtvrtletí roku 2010 vzrostly na 114,6 milionů USD, což ve srovnání se třetím čtvrtletím roku 2009, kdy tržby činily 98,6 milionů USD, představuje navýšení o více než 16 %. Čistá ztráta podle principů GAAP činila ve třetím čtvrtletí roku 2010 9,4 milionů USD, což odpovídá ztrátě 0,16 USD z redukovaného výnosu na akcii, zatímco ve třetím čtvrtletí roku 2009 bylo dosaženo čistého zisku podle principů GAAP ve výši 0,4 milionu USD, tedy redukovaného výnosu na akcii ve výši 0,01 USD.
Čistý zisk neodpovídající principům GAAP2 za třetí čtvrtletí roku 2010 vzrostl o 34 % na 10,5 milionu USD, což odpovídá redukovanému zisku na akcii 0,18 USD, zatímco ve třetím čtvrtletí roku 2009 činil čistý zisk neodpovídající principům GAAP 7,8 milionu USD, a redukovaný zisk na akcii tedy dosáhl 0,13 USD.

Tržby za třetí čtvrtletí 2010 podle segmentů: Tržby z licencí za třetí čtvrtletí roku 2010 dosáhly 20,2 milionů USD, což ve srovnání se třetím čtvrtletím roku 2009, kdy tržby z licencí činily 13,7 milionů USD, představuje navýšení o 47 %. Tržby z poradenství vzrostly ve třetím čtvrtletí roku 2010 o 15 % na 36,5 milionů USD, zatímco ve třetím čtvrtletí 2009 dosáhly pouze výše 31,7 milionů USD. Tržby z údržby za třetí čtvrtletí roku 2010 dosáhly 48,5 milionů USD, což ve srovnání se třetím čtvrtletím roku 2009, kdy tržby z licencí činily 48,2 milionů USD, představuje růst o 1 %. Tržby z hardwaru a další tržby za třetí čtvrtletí roku 2010 činily 9,3 milionu USD, což ve srovnání s tržbami z hardwaru a dalšími tržbami za třetí čtvrtletí předchozího roku ve výši 4,9 milionu dolarů znamená navýšení o 89 %.

Přehled údajů z rozvahy: Rozvaha společnosti k 30. září 2010 zahrnovala hotovost a hotovostní ekvivalenty ve výši 113,1 milionu USD. V rozvaze se v průběhu třetího čtvrtletí 2010 pozitivně projevily volné peněžní toky ve výši 15,6 milionů USD, které společnosti ve třetím čtvrtletí roku 2010 dále umožnily zaplatit 5,0 milionů USD za účelem snížení nesplacené částky ze svého úvěrového rámce. Celkové pohledávky společnosti byly k 30. září 2010 tvořeny především souhrnnou hlavní částkou 230 milionů USD, kterou představují prioritní převoditelné dluhopisy společnosti úročené 2,375 % (minus eskont dluhu v hodnotě 35,8 milionů USD), a souhrnnou hlavní částkou 57,5 USD z úvěrového rámce společnosti, který je v současné době úročen přibližně 5 procenty.

Po uzavření třetího čtvrtletí 2010 společnost provedla další nepovinnou splátku ve výši 10,0 milionů USD na snížení nesplacené částky ze svého úvěrového rámce.

Na konci třetího čtvrtletí 2010 činily čisté pohledávky přibližně 95,3 milionů USD. V průběhu třetího čtvrtletí 2010 činilo inkaso pohledávek přibližně 107,4 milionů USD. Doba splatnosti pohledávek se ve třetím čtvrtletí roku 2010 prodloužila na 77 dnů ve srovnání se 71 dny v druhém čtvrtletí roku 2010. Celkový časově rozlišený výnos na konci třetího čtvrtletí roku 2010 činily 94,6 milionů USD.

Výhled obchodní činnosti:Očekává se, že ve čtvrtém čtvrtletí roku 2010 dosáhnou celkové tržby společnosti Epicor výše 119 až 121 milionů USD, odhadovaný redukovaný výnos na akcii3 neodpovídající principům GAAP zase pro čtvrté čtvrtletí roku 2010 dosáhne 0,19 až 0,21 USD.

O společnosti Epicor Software Czech
Epicor Software je předním globálním poskytovatelem softwarových řešení pro odvětví výroby, distribuce, maloobchodu, pohostinství a služeb. Svým 20 000 zákazníkům ve více jak 150 zemích poskytuje společnost Epicor integrovaná softwarová řešení pro řízení podnikových procesů, s jejichž pomocí dokážou firmy zákazníků zvyšovat efektivitu a ziskovost, konkrétně jsou to systémy podporující plánování a využití podnikových zdrojů (ERP), řízení péče o zákazníky (CRM), řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce (SCM) a řízení operací v oblasti maloobchodu (retail). V České republice a na Slovensku působí společnost Epicor Software již 17 let. ERP řešení Epicor zde využívá přes 200 společností a s tímto softwarem pracuje více než 3 000 koncových uživatelů. Více informací naleznete na www.epicor.cz.