ERP třídy BYZNYS hlásí připravenost pro přechod na euro

Na základě legislativních kroků na Slovensku a v návaznosti na standardy EU pro přechod z lokální měny na euro již má společnost J.K.R. připraven časový scénář implementace jednotlivých kroků pro přechod uživatelů ERP třídy BYZNYS na společnou evropskou měnu.

Zavedení eura v každé zemi, tedy i na Slovensku, má dvě fáze. Jednou je část obsahová, která by měla dokázat to, že je země po ekonomické stránce připravená euro přijmout (splnění Maastrichtských kritérií). Druhou částí je oblast praktických příprav každého subjektu i každého občana Slovenska na přijetí eura jako jediné národní měny a na výměnu slovenských korun za euro. Principy technické přípravy subjektů na zavedení eura jsou obsažené v Národním plánu zavedení eura ve Slovenské republice, který v roce 2005 schválila vláda SR.

Slovensko bude na euro přecházet způsobem „Velkého třesku“, který stanovuje zavedení eura k 1. lednu 2009 současně do hotovostního i bezhotovostního oběhu bez přechodného období. Tohoto dne se také evropská měna stane na území Slovenské republiky zákonným platidlem.

První fází přechodu na eura je duální zobrazování (oceňování), tzn. uvádění údajů o ceně ve slovenských korunách i v eurech současně. Pro účely duálního zobrazení se pro přepočet použije výlučně konverzní kurz, který bude stanoven Radou EU v průběhu června 2008. Duální oceňování začne nejpozději měsíc po vyhlášení konverzního kurzu, povinné duální oceňování bude končit 31. prosince 2009, dobrovolně však může pokračovat až do 30. června 2010. Kromě údajů v SKK a EUR musí informace o ceně obsahovat také konverzní kurz.

Další fází bude krátký duální oběh, který bude trvat od 1. ledna 2009 do 16. ledna 2009. V rámci hotovostního oběhu bude možno v tomto období platit ještě korunovými bankovkami a mincemi, které se budou postupně stahovat z oběhu. Po 16. lednu 2009 se bude používat i v hotovostním platebním styku pouze euro a slovenské bankovky a mince bude možné vyměnit v komerčních bankách a Národní bance Slovenska.

Podnikové informační systémy třídy BYZNYS budou reagovat na obě fáze při zavádění eura na Slovensku, povinnosti duálního zobrazování, duálního oběhu i vlastního převodu finančních údajů v systému.

V České republice proběhne – dle Národního plánu zavedení eura – přechod na měnu EUR podle stejného scénáře a obdobných zásad jako na Slovensku (s přípravnou fází dvojího zobrazování cen, následně jednorázové zavedení eura formou „Velkého třesku“ a duální cirkulace měn v krátkém období, se zásadou zajištění kontinuity právních nástrojů a principu nepoškození občana).

„Na základě získaných zkušeností s přechodem na euro můžeme již nyní prohlásit , že systémy třídy Byznys budou připraveny na zavedení EUR v ČR s dostatečným předstihem,“ prohlašuje Martin Korejs, PR manažer společnosti J.K.R.

O společnosti J.K.R.

Společnost J.K.R. je s produkty řady Byznys předním českým dodavatelem podnikových informačních systémů. Byla založena v roce 1991 v Příbrami, dnes má celostátní působnost a kromě příbramské centrály má pobočky v Praze, Plzni a Teplicích. Také disponuje rozsáhlou sítí smluvních partnerů.

Informační systémy třídy Byznys využívá v Česku více než 1 100 instalací v nejrůznějších oblastech podnikání. Mezi zákazníky figurují například Canaria Travel, Central Group, Český svaz ledního hokeje, Dopravní podnik města Pardubic, H & H Hotels, Humi Outdoor, Marimex, Ravak, Ryor či Vltava-Labe-Press.