Evropské platební systémy na zcestí – Průzkum odhalil trhliny v evropských ambicích

logica1Chystané zavedení nové evropské směrnice pro platby a dokončení schématu jednotné evropské platební oblasti (SEPA) pro přímé inkaso z účtů zásadně změní evropské platby. Dosud největší průzkum tohoto trhu však odhalil alarmující rozdíly mezi interpretacemi a implementacemi jednotlivých zemí.

Londýn, 6. října 2009 – K 1. listopadu 2009 vejde v platnost nová Směrnice o platebních službách (PSD), která má spolu se spuštěním schématu přímého inkasa z účtů (SDD) v jednotné platební zóně SEPA vytvořit v Evropě transparentní, harmonizovaný a integrovaný trh pro platby a jejich zpracování. Místo toho však mezi evropskými politiky, bankami, podniky a poskytovateli infrastruktury vzrůstá frustrace. Dle velkého průzkumu, který vydal The Financial Services Club a sponzorovaly společnosti BT, Earthport a Logica, 58 % zainteresovaných subjektů uvádí, že směrnice je prováděna nekonzistentně, což je podle 63 % způsobeno různými interpretacemi na úrovni jednotlivých zemí. Jen 13 % se domnívá, že je směrnice implementována správně.

V rámci průzkumu bylo ohledně pokroku v implementaci SEPA a PSD dotazováno více než 350 globálních odborníků na platby. Kromě toho bylo uskutečněno přes 25 hloubkových rozhovorů s představiteli klíčových organizací, jichž se tato problematika týká, včetně Evropské komise, Evropské centrální banky, Evropské rady pro platební styk, Asociace evropských bank, Evropské asociace finančních ředitelů i předních bank, infrastrukturních subjektů, platebních institucí, podniků, výrobců, poradenských firem a dalších.

Klíčová zjištění

 • 58 % respondentů průzkumu uvedlo, že směrnice PSD je prováděna nekonzistentně. Podle 63 % respondentů je to kvůli odlišným interpretacím na úrovni jednotlivých zemí. Pouze 13 % se domnívá, že je směrnice implementována správně.
 • 64 % bank a 67 % poskytovatelů infrastruktury se domnívá, že interpretace na úrovni země představuje problém.
 • 61 % respondentů se domnívá, že tento program je „kritický“ (18 %) nebo „velmi důležitý“ (43 %) pro budoucnost Evropy.
 • Podle 35 % respondentů mezi přínosy programu patří to, že zajistí „hladký a jednoduchý obchod na evropské úrovni s menšími bankovními překážkami přeshraničního obchodu.“ Podle 18 % je hlavní výhodou to, že „umožní mezinárodním korporacím racionalizovat jejich vztahy s bankami,“ a 13 % se domnívá, že udělá z Eurozóny „stejně velký a konkurenční trh, jako je Amerika nebo Čína.“
 • 14 % uvedlo, že hlavní motivací programu harmonizace jsou přínosy, přičemž 19 % hlasovalo pro finanční úsporu a 15 % pro silnější konkurenci. Daleko nejpočetnější skupinou je 38 % respondentů, kteří se domnívají, že jde o „ryze politický projekt,“ jehož jediným hnacím motorem je program Evropské komise.
 • 37 % respondentů se domnívá, že největší překážkou úspěchu PSD je národní protekcionismus.
 • 28 % respondentů uvádí, že jejich banky razí cestu nebo podporují SEPA, a dalších 55 % uvádí, že jejich banky implementují SEPA podle pravidel. Naproti tomu 17 % se domnívá, že jejich banky se implementaci SEPA vyhýbají nebo ji odkládají.
 • 21 % respondentů tohoto průzkumu si myslí, že k plné realizaci vize SEPA může dojít už roku 2012, 34 % se přiklání spíše k pozdějšímu datu – podle 23 % to bude v roce 2015 a podle 11% někdy po roce 2018.
 • Na otázku, kdo nejvíce podporuje program SEPA, hlasují bankéři více pro Evropskou komisi (46 %) než pro sebe samotné (27 %).
 • Na otázku: „Jak dobře jsou podle vás připraveny státní instituce na implementaci Směrnice o platebních službách k 1. listopadu 2009?“ průzkum zjistil, že jen 15 % respondentů v jednotlivých zemích má pocit, že jejich země je „velmi připravena.“ Podle 23 % je „docela připravena,“ podle 30 % „skoro připravena,“ podle 27 % „ne skutečně připravena“ a podle 6 % „není vůbec připravena.“
 • Na otázku: „Jak vaše země implementuje směrnici PSD?“
  • 7 % respondentů uvedlo, že jejich země implementuje celou směrnici bez jakýchkoli změn;
  • 60 % uvedlo, že implementují celou směrnici s povolenými změnami;
  • 19 % implementuje jen části PSD, ovšem důležité části (10 % bez jakýchkoli změn a 9 % s povolenými změnami);
  • 10 % směrnici upravuje se změnami, které nejsou povoleny; a
  • 4 % neimplementuje PSD vůbec.

Závěr

Závěrem tohoto průzkumu je zjištění, že členské státy EU implementují Směrnici o platebních službách naprosto nekonzistentně, což ohrožuje úspěšné zavedení jednotné platební zóny SEPA. Pozitivnější zprávou je to, že účastníci v souvislosti se zavedením SEPA očekávají vstup a posílení nových platebních institucí, mezi něž patří zejména poskytovatelé služeb převodů peněz, což by mohlo mnohé banky motivovat k hledání inovativnějších služeb pro své klienty, zejména v souvislosti s informačními službami pro velké podniky, elektronickými platbami, mobilními platbami a elektronickou fakturací.

Celkově ze zjištění průzkumu vyplývá, že se evropský platební program posouvá správným směrem, avšak pokrok je stále příliš pomalý a fragmentovaný, aby dosáhl skutečné harmonizace bez hlubší koordinace a spolupráce mezi Komisí, ECB a EPC, bankami členských zemí, politiky, korporacemi a občany.

Argumenty

 • 23 přidaných volitelných služeb (Additional Optional Services, AOS) způsobuje, že jednolivé členské země nejsou jednotné v nakládání s měnami, ve výběru měn, které jsou zahrnuty pod působnost směrnice PSD (problém leg-in/leg out), v klasifikaci malých firem jako spotřebitelů nebo korporátních zákazníků, v definicích platebních účtů či přímých inkasních produktů atd.
 • Každá země využívá přidané služby k ochraně svých historických produktů, služeb a infrastruktur.
 • V důsledku této nekonzistence neexistuje harmonie mezi jednotlivými evropskými platebními instrumenty, což je paradox, neboť právě tato směrnice má harmonizaci přinést.
 • SEPA jednoznačně nabrala v souvislosti s převodem jádrových systémů bank na systémy podporující SEPA na dynamice. Objem bankovních převodů SEPA se tak více než zdvojnásobil z necelých 2 % všech převodů v Eurozóně v květnu 2009 na téměř 5 % v srpnu 2009. I přesto je pokrok SEPA stále příliš pomalý. Přímé inkaso vstoupí v zóně SEPA do hry v listopadu 2009. Pokud si během následujícíh osmnácti měsíců nezískají nová schémata kritickou masu uživatelů, bude program SEPA považován za neúspěšný.
 • Program SEPA se těší silné podpoře v bankovní komunitě, ale ne mezi korporátními zákazníky a dalšími náročnými uživateli. Tuto podporu je třeba posílit politickou vahou, tedy zajištěním migrace veřejných institucí a utilit na instrumenty SEPA v průběhu roku 2010 a stanovením koncového data pro migraci na SEPA jako regulačního mandátu.
 • Termín uzavření programu SEPA by měl být stanoven na konec roku 2013, ale migraci koncových uživatelů (korporací) a zastarání stávajících národních infrastruktur nelze očekávat dříve než koncem příštího desetiletí (kolem roku 2018 nebo později).

Chris Skinner, předseda organizace Financial Services Club a vedoucí výzkumného projektu, uvedl: „Evropské platební iniciativy ušly za posledních sedm let dlouhou cestu k vytvoření harmonizovaného finančního trhu. Časové a finanční nároky i pomalý průběh ale dostaly mnohé zúčastněné do stavu pochybností a frustrace. Je však nutné posunout se dál a urgentně řešit nekonzistenci ve Směrnici o platebních službách , neboť další období statického vakua by mohl podkopat úspěchy programu SEPA.“

„V souvislosti s nástupem SEPA musí banky investovat do nových a inovativních řešení, které umožní jednak úspěšně čelit konkurenci ze strany nových platebních institucí, jednak splňovat měnící se potřeby a požadavky klientů. Naše řešení v kombinaci s týmem zkušených konzultantů dokáží bankám a jejich korporátním klientům při migraci na SEPA efektivně pomoci, a zároveň nabídnout způsob, jak najít nové zdroje příjmů po implementaci směrnice PSD, “ uvedl Tomáš Honzák, Managing Consultant pro oblast plateb společnosti Logica v CEE regionu. „Logica má s vytvářením platebních systémů pro největší finanční instituce bohaté zkušenosti již více než 35 let. Její end-to-end řešení umožňuje bankám postupný přechod od zastaralých systémů na novou moderní a efektivní architekturu s vysokou úrovní automatizace a nízkými provozními náklady. Například systém LAPS dokáže zpracovat všechny typy platebních transakcí, je plně kompatibilní se SEPA a dokáže podporovat transakce v rámci SEPA i nad rámec stávajících požadavků na národní úrovni. Nedávno navíc v České republice vzniklo Logica Centre of Excellence pro oblast plateb, díky jehož práci a expertíze pomáhá Logica řešit všechny výzvy související se SEPA nejen bankám v celé Evropě, ale i v našem nejbližším okolí,“ dodal.

POZNÁMKY PRO REDAKTORY

PRŮZKUM

The State of the European Payments Marketplace, září 2009

Financial Services Club dokončil hloubkovou průzkumnou zprávu, která hodnotí stav evropského platebního trhu v roce 2009. Tento průzkum vůbec poprvé nabízí detailní zhodnocení Směrnice o platebních službách (PSD) a jednotné platební zóny SEPA na úrovni jednotlivých zemí.
Vychází z kombinace kvalitativních a kvantitativních průzkumů mezi špičkovými manažery a akademiky na příslušných platebních trzích. Zpráva obsahuje detailní anketu mezi 350 klíčovými účastníky včetně více než 140 vrcholových bankéřů, více než 100 technologických firem, účastníků státní správy a politiků.
Byly uskutečněny také exkluzivní rozhovory, které nabízejí rozsáhlé komentáře ze strany národních a mezinárodních bank, zástupců velkých podniků a ministerstev financí, Evropské komise, Evropské rady pro platební styk, Evropské centrální banky, Asociace evropských bank a klíčových implementátorů.

Výsledné průzkumné zprávy jsou k dispozici od 9. září 2009, a to ve třech částech:

The State of the European Payments Marketplace: the progress of SEPA and the PSD, a Qualified View (Stav evropského platebního trhu: pokrok zóny SEPA a směrnice PSD, kvalifikovaný pohled) poskytuje souhrn výsledků průzkumu spolu se všemi komentáři od osobností, s nimiž byly vedeny rozhovory, i od respondentů anket. Tento dokument je určen pro ty, kteří chtějí čistý pohled na výsledky a komentáře z jednotlivých trhů. Rozsah zprávy: 170 stran.

The State of the European Payments Marketplace: the progress of SEPA and the PSD, a Quantified View (Stav evropského platebního trhu: pokrok zóny SEPA a směrnice PSD, kvantifikovaný pohled) prezentuje průzkum ve formátu prezentace s hloubkovou analýzou na úrovni institucí a zemí. Tento dokument je vhodný pro ty, kteří mají zájem o snímky PowerPointu s podrobnou analýzou výsledků průzkumu na úrovni institucí a zemí. V kvalifikovaném pohledu je obsažena jen malá část těchto dat. Rozsah zprávy: 170 stran.

The State of the European Payments Marketplace: the progress of SEPA and the PSD, a Statistical View (Stav evropského platebního trhu: pokrok zóny SEPA a směrnice PSD, statistický pohled) prezentuje průzkum ve formátu tabulek s hloubkovou analýzou na úrovni institucí a zemí. Tento dokument je vhodný pro ty, kteří chtějí mít všechna data, z nichž byly vytvořeny prezentační snímky kvantifikovaného pohledu, aby si mohli vytvořit vlastní grafy. V kvalifikovaném pohledu je obsažena jen malá část těchto dat. Rozsah zprávy: 210 stran.

CENY

Licence pro jednoho uživatele

Každá zpráva stojí 495 eur a je k dispozici s exkluzivní licencí na jméno jednotlivce. Dvě zprávy s touto licencí stojí 795 eur a všechny tři jsou k dispozici za 995 eur.

Korporátní licence

Každá zpráva je také k dispozici s exkluzivní korporátní licencí pro několik uživatelů ze stejné společnosti. Cena korporátní licence je 2 495 eur. Tato licence umožňuje kupujícímu odeslat e-mailem nebo pořídit fotokopii jakéhokoli materiálu prezentovaného ve zprávách, ovšem pouze pro interní uživatele. Dvě zprávy s korporátní licencí stojí 3 995 eur a všechny tři jsou k dispozici za 4 995 eur.

Všechny ceny podléhají relevantním místním daním.

Více informací na vyžádání na emailu admin@balatroltd.com.

O ORGANIZACI FINANCIAL SERVICES CLUB

Financial Services Club je jedinečná služba určená pro vrcholové manažery a rozhodující pracovníky bank, pojišťoven, technologických společností a poradenských firem, které mají zájem pochopit a plánovat budoucí provozní prostředí na britském trhu finančních služeb.

Jako most mezi dneškem a zítřkem poskytuje klub jedinečný vhled do budoucnosti finančních trhů a slouží jako fórum pro stovky špičkových profesionálů na trhu. Klub pořádá každoročně deset až patnáct akcí, na kterých vystupují špičkoví řečníci reprezentující všechny aspekty byznysu od praktiků přes tvůrce legislativy až po futuristy. Další informace najdete na webu http://fsclub.co.uk.

O SPOLEČNOSTI LOGICA

Logica je přední světová společnost poskytující služby v oblasti IT, která zaměstnává 39 000 lidí v 36 zemích. Svým zákazníkům poskytuje konzultační služby, systémovou integraci a služby v oblasti outsourcingu IT a firemních procesů. Logica svým zákazníkům umožňuje budovat vedoucí postavení na trhu díky vlastním znalostem jednotlivých odvětví, špičkovým technickým dovednostem a zkušenostem s realizací projektů po celém světě. Logica je kotována na Londýnské burze cenných papírů i na burze Euronext v Amsterdamu (LSE: LOG, Euronext: LOG). Více informací najdete na www.logica.com.

Logica CEE má centrálu v Praze, pobočky v Bratislavě, Brně, Plzni a Budapešti. Realizuje projekty pro nejvýznamnější společnosti a organizace v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Chorvatsku a dalších zemích střední a východní Evropy. Logica se umístila na 4. místě v již 7. ročníku soutěže „Best Employers Česká republika 2009“ v kategorii velkých společností. Tato prestižní soutěž sleduje motivovanost zaměstnanců a jejich zájem o dění ve firmě. Logica byla jako první společnost v České republice a na Slovensku certifikována podle mezinárodních standardů ISO 9001:2000 a TickIT Issue 5.0. Logica je jednou z prvních poradenských a technologických firem na českém trhu, které se podařilo získat certifikát organizace, která dodržuje standardy šetrného chování k životnímu prostředí podle mezinárodní normy EN ISO 14001:2004.

Více informací najdete na: www.logica.cz.

O SPOLEČNOSTI BT

Společnost BT je jeden z předních světových poskytovatelů komunikačních řešení a služeb s aktivitami ve 170 zemích. Mezi její hlavní aktivity patří poskytování služeb síťových informačních technologií v globálním měřítku, poskytování místních, národních a mezinárodních telekomunikačních služeb pro použití v domácnostech, v práci i na cestách, širokopásmových a internetových produktů a služeb a konvergovaných pevných/mobilních produktů a služeb. Společnost BT tvoří čtyři hlavní podnikové jednotky: BT Global Services, Openreach, BT Retail a BT Wholesale.

British Telecommunications (BT) je 100% dceřiná společnost BT Group, jejíž činnost zahrnuje prakticky všechny oblasti podnikání a aktiva BT Group. Akcie společnosti BT Group plc jsou obchodovány na burzách v Londýně a New Yorku. Další informace najdete na webu http://www.bt.com/aboutbt.

O SPOLEČNOSTI EARTHPORT
Earthport poskytuje v globálním měřítku služby přeshraničních plateb a inkasa od roku 1998. Služby společnosti Earthport jsou vysoce efektivní, a proto společnost účtuje nízké transakční poplatky.
Služby společnosti Earthport jsou zpřístupňovány dalším subjektům, které je mohou prodávat pod vlastními značkami. Třetí strany mohou služby začít využívat velmi rychle, s minimálními investicemi a dopadem na interní zdroje. Návratnost investice bývá zpravidla velmi rychlá.
Společnost Earthport je kótována na trhu AIM Londýnské burzy. Podrobné informace o její finanční výkonnosti a další informace najdete na webu http://www.earthport.com.