Evropský patentový úřad zavede nový systém pro správu a řízení patentů

Evropský patentový úřad a společnost Logica představily významný projekt, jenž výrazně přispěje k snížení nákladů a urychlení průběhu patentového procesu. Logica a Evropský patentový úřad se chystají zřídit jeden z nejpokročilejších, plně digitálních patentových úřadů na světě, a umožnit tak vynálezcům a žadatelům o patenty i všem, kteří se podílejí na jejich zpracování, pracovat maximálně efektivním a úsporným způsobem.

Na základě vzájemné dohody pomůže společnost Logica Evropskému patentovému úřadu vybudovat komplexní, zabezpečený a inovativní systém správy patentů, který bude digitálně zpracovávat patentové žádosti ve všech fázích patentového procesu, včetně:

• Vyhledávání patentů
• Podání žádosti u patentového úřadu
• Publikace žádosti
• Prozkoumání žádosti
• Vyřešení právních náležitostí, jako jsou oponentury nebo odvolání

Předseda Evropského patentového úřadu Benoît Battistelli prohlásil: „Evropský patentový úřad hraje klíčovou roli v rozvoji znalostní ekonomiky, neboť díky jeho aktivitám mohou firmy velice rychle profitovat ze svých investic do výzkumu a vývoje. Cílem smlouvy se společností Logica je modernizovat IT infrastrukturu takovým způsobem, aby z ní prostřednictvím efektivnějšího grantového procesu mohl profitovat jak Evropský patentový úřad, tak i společnosti, výzkumní pracovníci a vynálezci.“

Generální ředitel společnosti Logica Andy Green prohlásil: „Inovace mají pro evropskou ekonomiku klíčový význam; stejně tak jsou důležité pro schopnost firem konkurovat na globálním trhu. Evropa dnes čelí stále silnější konkurenci zemí jako Brazílie, Rusko, Indie a Čína nebo etablovaným ekonomikám typu Spojených států. Naše partnerství s Evropským patentovým úřadem je příkladem toho, jak se pokoušíme prolomit bariéry kreativity a vytvořit efektivnější ekosystém pro inovace.”

Znalostně orientovaný systém řízení a správy patentů pomůže jak žadatelům o patent, tak i všem, kteří na žádosti dohlížejí ve všech fázích procesu. Podle odhadu Evropského patentového úřadu nový systém výrazně sníží objem komunikace mezi žadatelem a úřadem, což uživatelské komunitě přinese roční úspory ve výši desítek milionů euro.

Nový správní systém nahradí téměř všechny automatizované procesy Evropského patentového úřady, které dnes existují. Bude podporovat podání až 250,000 patentových žádostí, které Evropský patentový úřad ročně dostává, a dále elektronické zpracování zhruba 2,5 milionu transakcí.

Podle aktuálního plánu začnou první žadatelé používat online podávání grantových žádostí od dubna 2013. Projekt pak bude spouštěn postupně až do roku 2015. Z projektu budou profitovat i národní patentové úřady, neboť Evropský patentový úřad plánuje nový online systém nabídnout 38 členským zemím, ke kterým mimo jiné patří i Česká republika a Slovensko.

O EPO
Evropský patentový úřad (EPO) je jednou z největších mezivládních institucí v Evropě a s téměř 7 000 zaměstnanci patří k největším patentovým úřadům na světě. Úřad sídlí v Mnichově a pobočky má v Berlíně, Bruselu, Haagu a Vídni. Evropský patentový úřad byl založen s cílem posílit spolupráci mezi evropskými zeměmi v oblasti ochrany vynálezů. Díky centralizovanému procesu mohou vynálezci získávat patenty ve 38 členských zemích Evropské patentové organizace – ta pokrývá území obývané téměř 600 miliony obyvatel. Více informací najdete na adrese www.epo.org.

O společnosti Logica
Logica poskytuje konzultace a služby v oblasti informačních technologií. Zaměstnává 41 000 lidí a k jejím zákazníkům patří největší evropské společnosti. Klientům z celého světa nabízí poradenství, systémovou integraci a služby v oblasti outsourcingu. Díky hlubokým oborovým znalostem, úspěšnému propojení lidí, byznysu a technologií a budování dlouhodobých partnerství dokáže inovativně řešit všechny obchodní potřeby svých zákazníků.
Logica je kotována na Londýnské burze cenných papírů i na burze Euronext v Amsterdamu (LSE: LOG, Euronext: LOG).
Více informací najdete na www.logica.cz.