Galeos a Progress Software představily novinky v řízení obchodních procesů a servisně orientované architektury

Logo_Galeos_webNovinky v oblastech řízení obchodních procesů a servisně orientované architektury byly hlavním tématem odborné konference společností Galeos a Progress Software, která se na konci března uskutečnila v Praze. Odborníci z České republiky i ze světa se shodli, že trendem nejbližších let má být s ohledem na rychlost a neustálé změny dnešního podnikatelského prostředí další zkracování reakční doby řízení podnikových procesů.

Potenciál Business Process Managementu a jeho možností od analýzy obchodních procesů směrem k jejich řízení představil v Praze Mohammad Ketabchi, ředitel pro strategii společnosti Progress Software a zakladatel společnosti Savvion, kterou získal Progress v rámci akvizice v lednu 2010.
Business Process Management v pojetí společnosti Progress Software má tři klíčové složky – BPE (Business Process Execution) pro koncové uživatele, BPA (Business Process Analyses) pro byznys analytiky a BPI (Business Process Improvement) pro vedení společností. Mezi klíčové inovace Progress Software v oblasti řízení obchodních procesů pak patří zapojení Business Intelligence pro analýzu historických dat, monitoring obchodních aktivit pro dostupnost informací v reálném čase a Business Process Management pro správný kontext interpretovaných dat.
V nové dekádě podle Ketabchiho můžeme očekávat nástup Responsive Process Managementu (RPM), jako způsobu řízení podnikových procesů v reálném čase. V rámci tohoto inovativního konceptu jsou funkce BPM synergicky napojeny na nástroje zpracování událostí Business Event Processing (BEP).

Gregor a Ketabchi
Zleva: Jiří Gregor, Mohammad Ketabchi

Mezi obory, kde je Business Process Management nejrozšířenější, patří banky, pojišťovnictví, státní správa, telekomunikace a zdravotnictví, v EU přitom nejrychleji roste využití ve finančním sektoru a zdravotnictví. „V České republice má řada firem, například z finanční sféry, s řízením obchodních procesů značné zkušenosti. I v ČR už je překonané pojetí BPM jako nástroje pro modelování či řízení workflow. Moderní BPM a zejména RPM řešení, kam patří i Progress Savvion, umožňují řídit aplikační služby a také je pružně rekonfigurovat. To je důležité pro firmy, které se rychle rozvíjejí a musí reagovat na měnící se situaci na trhu,“ přiblížil Jiří Gregor, předseda představenstva společnosti Galeos, která organizacím pomáhá automatizovat a řídit obchodní procesy.

Gregor a Kucera
Zleva: Jiří Gregor, Tomas Kucera

O společnosti Progress Software
Progress Software (NASDAQ: PRGS) je globální softwarová společnost, která umožňuje organizacím pohotově reagovat na zákaznické požadavky a situaci na trhu tak, aby mohly využívat příležitosti, zvyšovat efektivitu a snižovat rizika. Více na www.progress.com.

O společnosti GALEOS
GALEOS se zabývá návrhem, vývojem, nasazením, integrací a SOA governance podnikových aplikací, zpracováním byznys událostí v reálném čase a automatizací podnikových procesů. Společnost GALEOS je autorizovaným resellerem Progress Software a Hewlett-Packard. Více na www.galeos.cz.