Gumotex implementuje JD Edwards EnterpriseOne

Společnost Gumotex, která patří mezi lídry v oblasti výroby komponentů pro automobilový průmysl a zpracování měkčené polyuretanové pěny v České republice a je jedním z největších českých výrobců pogumovaných textilních materiálů, se rozhodla nahradit stávající podnikový informační systém aplikací JD Edwards EnterpriseOne od společnosti Oracle.

V roce 2006, kdy se změnila vlastnická struktura společnosti Gumotex, došlo kromě organizačních změn a nastavení nových procesů také k rozhodnutí modernizovat stávající informační technologie nedostatečně podporující dynamiku změn a inovované podnikové procesy. Po téměř dvouletém pečlivém výběru se Gumotex rozhodl pro řešení Oracle před řešeními ostatních světově rozšířených konkurentů působících na českém trhu. Konzultanti společnosti Oracle ve spolupráci s implementačním partnerem BSC Praha dokonale porozuměli klíčovým podnikovým procesům a dokázali nabídnout nejvhodnější řešení.

Mezi hlavní důvody, proč bylo vybráno řešení JD Edwards EnterpriseOne, patří jeho schopnost přizpůsobivosti změnám, ke kterým dochází nejen na úrovni jenotlivých procesů, ale také v organizační a majetkové struktuře jednolivých částí podniku využívajících toto řešení. Vyhovující funkcionalita, technologická otevřenost řešení a zkušenosti implementačního partnera přispěly ke konečnému rozhodnutí společnosti Gumotex.

Aplikace JD Edwards EnterpriseOne by měla společnosti Gumotex pomoci především udržet krok s neustále se měnícími požadavky trhu a nutností adekvátně na ně reagovat. Mezi klíčové prvky projektu implementace nového podnikového informačního systému patří také dosažení definovaných ukazatelů v oblastech zkrácování reakční doby na požadavek zákazníka, snížení stavu zásob jednicových materiálů a zásob nedokončené výroby a také zkrácení doby úhrady dodávek.

O společnosti Gumotex

Společnost Gumotex je jeden z největších zpracovatelů pružné polyuretanové pěny v České republice. Také hraje důležitou roli na trhu jako výrobce pogumovaných textilních materiálů. Společnost je známá zejména výrobou vysoce komfortních matrací pro zdravé spaní, kvalitních nafukovacích člunů a dalších výrobků pro sport a volný čas. Řadí se mezi významné české exportéry. Více informací naleznete na www.gumotex.cz.

O společnosti BSC Praha

Společnost BSC Praha je softwarová společnost, která na trhu informačních technologií působí již od roku 1990. Mezi její činnosti patří implementace a úpravy softwarových produktů obchodních partnerů, profesionální vývoj a zavádění nových řešení a poradenství a konzultace. Další informace naleznete na www.bsc-ideas.com.