Hlídání insolvence s Byznys ERP

logo-jkr-webV České republice v prvním pololetí vzrostl počet návrhů na insolvenční řízení o 83 procent, jen v červnu jich přibylo 1 376, z toho firem či podnikatelů 495. Pro dodavatele je přitom informace o insolvenci zákazníka klíčová, protože umožňuje minimalizovat rizika nedobytné pohledávky.

Informační systémy Byznys ERP komunikují s portálem veřejné správy isir.justice.cz prostřednictvím webové služby, která je napojena na databázi dlužníků. Dotazy jsou spouštěny podle několika parametrů, dle kterých se zjišťuje, zda je daný partner v Insolvenčním rejstříku zapsán či nikoliv. Tento stav je následně promítnut přímo do databáze ERP systému.

„Největší výhody napojení ERP produktu na Insolvenční rejstřík spatřuji v nastavení automatických kontrol. Není potřeba žádné další aktivity uživatele a systém při tvorbě dokladů varuje o potenciálním problému obchodního partnera, který byl zapsán v Insolvenčním rejstříku. Uživatel si pak může na základě této informace dohledat podrobná data a rozhodnout se, jak se zamýšlenou transakcí následně naloží,“ říká Andrea Dědinová, analytička společnosti J.K.R.

Dohledání partnerů v Insolvenčním rejstříku může být v rámci systémů Byznys ERP spuštěno dvěma způsoby. Prvním je dohledání konkrétního partnera manuálně, stisknutím tlačítka v detailu karty obchodního partnera, jež probíhá tak, že na pozadí jsou použita potřebná data pro vyhledání záznamu a uživateli se otevře internetová stránka isir.justice.cz s kompletními informacemi o insolvenčním řízení. Uživatel si tak může hned prohlédnout všechny dostupné dokumenty k danému případu.
Druhým způsobem je automatické dohledání všech obchodních partnerů, které probíhá jako naplánovaná úloha v uživatelem stanoveném termínu. Kontrolu je přitom možné nastavit například v době, kdy nejsou vytížené servery a kontrola velkého množství dat tak může proběhnout rychleji. Do databáze ERP systému jsou během kontroly zapsány informace o zápisu, či výmazu obchodního partnera z Insolvenčního rejstříku, a tato informace je potom používána při další práci uživatele s daným obchodním partnerem. Uživatel není zatěžován tím, že by musel kontroly provádět ručně a zároveň se nevystavuje riziku, jež by mohlo opomenutí těchto informací přinést.

Informace o zápisu v Insolvenčním rejstříku se následně také projevuje při tvorbě několika typů dokladů v systému. Zapisuje-li uživatel například přijatou objednávku, výdejku, či vydanou fakturu na partnera, který má záznam v Insolvenčním rejstříku, objeví se varovná hláška, která na toto uživatele upozorní. Zároveň je možné se hned v tomto okamžiku podívat na stránky Insolvenčního rejstříku pro zobrazení detailních informací. Pak je pouze na rozhodnutí uživatele, zda i přes toto varování bude v tvorbě dokladu pokračovat, či nikoliv. Danou funkcionalitu lze navíc napojit také na takzvané blokace, které zabrání uživateli vystavit doklad na partnera s finančními potížemi.

insolv_porizeni_faktury_web

O Insolvenčním rejstříku
Insolvenční rejstřík je informačním systémem veřejné správy, který je spravován Ministerstvem spravedlnosti ČR. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím Insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků. Jedná se o veřejně přístupný rejstřík, není tedy nutné ověřovat totožnost žadatele. V rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů – identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace) a podle osobních údajů (konkrétní osoba).

O společnosti J.K.R.
Společnost J.K.R. je s produkty Byznys ERP předním českým dodavatelem podnikových informačních systémů. Byla založena v roce 1991 v Příbrami, dnes má celostátní působnost a kromě příbramské centrály má pobočky v Praze a Teplicích. Také disponuje rozsáhlou sítí smluvních partnerů.
Podnikové informační systémy Byznys ERP využívá v Česku více než 1 250 organizací v nejrůznějších oblastech podnikání. Mezi zákazníky figurují například Canaria Travel, Central Group, Český svaz ledního hokeje, Dopravní podnik města Pardubic, H & H Hotels, Humi Outdoor, Marimex, Ravak, Ryor či Vltava-Labe-Press. Pro další informace navštivte www.jkr.eu nebo www.byznys.eu.