Huawei zabezpečila videokonferenční přenos operace

Společnost Huawei, přední světový dodavatel informačních a komunikačních řešení, zajistila videokonferenční Full HD přenos operativních zákroků na VI. demonstračním kurzu a semináři Sanační a rekonstrukční chirurgie středního ucha, který koncem března uspořádalo ORL oddělení Svitavské nemocnice. Využití technologie vysokého rozlišení výrazně zvedlo kvalitu přenášeného obrazu, což se pozitivně projevilo na úrovni celého kurzu.

Ve Svitavské nemocnici se koncem března sjelo téměř 40 specialistů na chirurgii hlavy a krku z celé ČR. Během dvou dnů zde odborníci provedli na operačním sále celkem pět operací středního ucha postiženého nějakou formou chronického zánětu. Videokonferenční zařízení, které pro tuto příležitost nemocnici poskytla společnost Huawei, umožnilo v průběhu operací pomocí kamery snímat obraz přímo z operačního mikroskopu a přenášet jej na obrazovky umístěné v zasedací místnosti, kde byli účastníci kurzu. Operatéři tak měli možnost komentovat v přímém přenosu probíhající operace a diskutovat o každé jejich fázi s ostatními lékaři v zasedací místnosti.
Letos poprvé byla navíc pro přenos obrazu z operačního mikroskopu do přednáškové místnosti využita technologie vysokého rozlišení Full HD. To velmi výrazně zvedlo kvalitu přenosu, což se pozitivně projevilo na úrovni celého kurzu a spokojenosti všech účastníků.

„Operace v přímém přenosu je přínosná především v tom, že umožňuje většímu počtu lékařů sledovat průběh operace a hlavně se aktivně zapojit do jejího průběhu a diskutovat svoje názory s operatérem přímo v průběhu operace,“ uvedl k tomu Libor Sychra, primář ORL oddělení Svitavské nemocnice.

Řešení společnosti Huawei bylo založeno na Point-to-point propojení mezi operačním sálem a auditoriem. Použity byly dvě špičkové videokonferenční jednotky ViewPoint 9039A, které jsou schopny současného FullHD přenosu jak primárního videa, tak videa z operačního pole snímaného operačním mikroskopem. Tato funkce na trhu rozhodně nepatří k běžně nabízeným.

„Videokonference mají široké využití, a to nejen ve firemní sféře. Medicína, soudnictví, média či bankovnictví, to je jen stručný výčet oborů, kde se dnes dostávají tyto technologie ke slovu. K jejich výhodám totiž patří úspory nákladů na cestování, a to jak finančních, tak i časových. A to je dnes, v době snižování nákladů ve všech sférách, podstatným argumentem pro jejich zavedení,“ uvedl Jan Černý, produktový manažer videokonferenčních řešení ze společnosti Huawei.

O Svitavské nemocnici
Svitavská nemocnice je zdravotnické zařízení ústavní péče poskytující akutní lůžkovou zdravotní péči pro téměř 70 000 občanů v oblasti Svitavska, Poličska a Moravskotřebovska. Více na www.nemsy.cz.

O společnosti Huawei
Huawei je přední světový dodavatel informačních a komunikačních řešení. Založena byla v roce 1987, dnes má celosvětově více než 130 000 zaměstnanců a působí ve 140 zemích. Produkty a řešení Huawei využívá více než třetina světové populace. V České republice působí Huawei od roku 2004, zaměstnává zde přes 300 lidí. Huawei Enterprise je dodavatelem ICT řešení a služeb pro podnikový sektor: od státní a veřejné správy, přes průmyslové podniky, bankovnictví a finančnictví, až po dopravu, energetiku, utility a další oblasti. Zaměřuje se na poskytování infrastruktury, komunikačních nástrojů, produktů pro datová centra a cloud computing i průmyslových aplikací. Více informací o řešeních pro podniky naleznete na www.enterprise.huawei.com.