Infosys (NYSE: INFY) oznamuje výsledky za čtvrtletí a rok, končící ke dni 31. března 2016

Meziroční nárůst tržeb za 4. čtvrtletí ve výši 1,6 % vyjádřeno v USD; 1,9 % vyjádřeno ve stálé měně
Provozní zisk za 4.čtvrtletí ve výši 25,5 %; nárůst o 0,6% od 3. čtvrtletí, kdy byl provozní zisk
24,9 %

Nárůst tržeb za finanční rok 2016 ve výši 9,1% vyjádřeno v USD; 13,3 % vyjádřeno ve stálé měně
Odhadovaný výsledek tržeb za finanční rok 2017 ve výši 11,5 % – 13,5 % vyjádřeno ve stálé měně a 11,8 % – 13,8 % vyjádřeno v USD dle směnného kurzu platného k 31, březnu 2016
Představenstvo doporučuje konečnou dividendu ve výši 14,25 na akcii
Bengalúru, Indie – 15, dubna 2016

Finanční přehled
Konsolidované výsledky dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) za čtvrtletí a rok končící 31. březnem 2016:
Čtvrtletí končící ke dni 31. března 2016
Tržby za čtvrtletí končící dnem 31. března 2016 dosáhly výše 2 446 milionů USD a představují mezičtvrtletní nárůst ve výši 1,6%, vyjádřeno v ohlašované měně; 1,9% vyjádřeno ve stálé měně
Meziroční nárůst dosáhl výše 13,3% vyjádřeno v USD; 15,0% vyjádřeno v ohlašované měně
Provozní zisk za čtvrtletí končící dnem 31. března 2016 dosáhl výše 625 milionů USD
Mezičtvrtletní nárůst dosáhl výše 4,3%
Meziroční nárůst dosáhl výše 12,6%
Čistý zisk za čtvrtletí končící dnem 31. března 2016 dosáhl výše 533 milionů USD
Mezičtvrtletní nárůst dosáhl výše 1,7%
Meziroční nárůst dosáhl výše 7,0%
Výnos na akcii (EPS) za čtvrtletí končící dnem 31. března 2016 dosáhl výše 0,23 USD
Mezičtvrtletní nárůst dosáhl výše 1,7%
Meziroční nárůst dosáhl výše 7,0%
Rok končící ke dni 31. března 2016
Tržby za rok končící dnem 31. března 2016 dosáhly výše 9 501 milionů USD
Meziroční nárůst dosáhl výše 9,1% vyjádřeno v ohlašované měně; 13,3% vyjádřeno ve stálé měně
Provozní zisk za rok končící dnem 31. března 2016 dosáhl výše 2 375 milionů USD
Meziroční nárůst dosáhl výše 5,2%
Čistý zisk za rok končící dnem 31. března 2016 dosáhl výše 2 052 milionů USD
Meziroční nárůst dosáhl výše 1,9%
Výnos na akcii (EPS) za rok končící dnem 31. března 2016 dosáhl výše 0,90 USD
Meziroční nárůst dosáhl výše 1,9%
Oběžná aktiva včetně hotovosti a peněžních ekvivalentů, realizovatelných finančních aktiv a státních dluhopisů dosahovala ke dni 31. března 2016 výše 5 202 milionů USD ve srovnání s 4 765 miliony USD ke dni 31. prosince 2015 a 5 214 miliony USD ke dni 31. března 2015
Správní rada doporučila za fiskální rok 2016 konečnou dividendu ve výši 14,25 za akcii. To znamená konečnou dividendu ve výši 0,22 USD za akcii (při směnném kurzu USD-INR ve výši 66,26).

„Jsem pyšný na výsledky společnosti Infosys za první fiskální rok, kdy zastávám pozici CEO. Zároveň cítím velký respekt k úkolu, který je stále před námi. K začátku roku jsme za sebou měli teprve dvě čtvrtletí dle nové strategie s cílem vytvořit zcela novou koncepci služeb a transformovat Infosys. V průběhu roku jsme viděli, jak tato strategie zavádění automatizace a inovací u našich klientů na základě učení a vzdělávání začíná přinášet výsledky v podobě organického rozvoje vztahů s našimi klienty, nárůstu úspěšnosti v získávání velkých zakázek a v podobě těch typů projektů, jež spatřujeme ve strategických oblastech, na nichž jsme se nikdy předtím nepodíleli.

Jsem hrdý na to, čeho se našim týmům podařilo v tomto čtvrtletí a roce dosáhnout,“ uvedl Dr. Vishal Sikka, CEO. „I přes tyto povzbudivé výsledky je potřeba si uvědomit, že jsou založeny na metrice patřící do minulosti, do doby, jaké naše odvětví bývalo dříve. Svět naší budoucnosti vypadá zcela odlišně – je to svět, který je od základu přetvořen pomocí digitálních technologií a naší snahou je vytvářet co největší hodnotu pro každý z podniků pomocí řešení postavených na naší AI technologii a otevřených cloudových platformách.“

„Fluktuace zaměstnanců se ve 4. čtvrtletí dále snížila a odráží nadále rostoucí angažovanost našich lidí v průběhu celého roku, stejně jako naše kroky s cílem vytvořit z Infosysu vzrušující místo pro ty nejtalentovanější lidi z celého světa. Nadále přetváříme naše interní procesy, abychom zvýšili organizační agilitu,“ uvedl U B Pravin Rao, COO.

Výhled*
(Konsolidovaný) výhled společnosti pro fiskální rok končící ke dni 31. březnu 2017 dle IFRS je následující:
• Je očekáván nárůst tržeb ve výši 11,5 % –13,5 % vyjádřením ve stálé měně*,
• Je očekáván nárůst tržeb ve výši 11,8 % –13,8 % vyjádřením v USD na základě směnných kurzů platných ke dni 31. března 2016**
*AUD/USD – 0,73; Euro/USD – 1,10; GBP/USD – 1,51
**AUD/USD – 0,77; Euro/USD – 1,14; GBP/USD – 1,44