Integra Group využívá ERP třídy BYZNYS

K řízení a zefektivnění vnitropodnikových procesů začala Integra Group využívat ERP třídy BYZNYS od společnosti J.K.R., předního dodavatele podnikových informačních systémů pro střední a větší organizace.

Mezi přednosti podnikového informačního systému BYZNYS pro společnost Integra Group, specializující se na výstavbu obchodních interiérů na klíč, patří sjednocení veškeré firemní agendy a plynulý přechod účetní jednotky do nového ERP systému s možností průběžně vyhodnocovat ekonomické aspekty chodu organizace.

Nasazením ERP třídy BYZNYS došlo k přesnějšímu podchycení a sledování obchodních případů napříč celým podnikem, a to jak z hlediska ziskovosti, tak z hlediska centrální evidence dokladů a kontrol plnění důležitých bodů celého procesu. Tím došlo ke značnému snížení administrativní zátěže. Dalším přínosem je provázání jednotlivých oddělení a nastavení business procesů.

Viktor Reismüller, konzultant společnosti J.K.R., dodává: „Při implementaci bylo rovněž využito provázání podnikového informačního systému BYZNYS s kancelářskými aplikace Word a Outlook.“

Jitka Šnajdrová, ředitelka provozu společnosti Integra Group, k tomu říká: „Mám-li zhodnotit dosavadní průběh implementace, tak nelze jinak, než vyjádřit spokojenost nad jejich pracovním nasazením, profesionalitou a snahou přizpůsobit systém našim požadavkům v největší možné míře.“

Na jaře příštího roku společnost J.K.R. a Integra Group plánují další fázi implementace, a to nasazení projektového řízení, které přímo v rámci podnikového informačního systému s úzkými vazbami na další informační zdroje v ERP umožní uživatelům získávat data o všech důležitých aspektech chodu podniku z jediného rozhraní.

Společnost Integra Group bude využívat modulu Projektové řízení především pro detailní sledování staveb. „Projektové řízení umožní předpřipravit vzorové projekty, které se poté budou již pouze modifikovat. Z těchto projektů se budou automaticky generovat úkoly, které budou manažerovi stavby pomáhat v koordinaci celé stavby a zároveň budou jakýmsi kontrolním mechanizmem,“ upřesňuje Viktor Reismüller.

O společnosti Integra Group

Integra Group je česká stavební společnost, která se orientuje na výstavbu prodejen, obchodních jednotek a interiérů řetězcových nákupních center na klíč. Firma vznikla v roce 1994 a od té doby již realizovala stovky zakázek, například interiéry bytových komplexů, půdní vestavby, výrobní haly a průmyslové a administrativní objekty.