Lidem chybí kolegové, přesto se do kanceláří nehrnou

Asi nejvíce chybí lidem pracujícím kvůli pandemii koronaviru z domácích kanceláří možnost vídat se a osobně konzultovat pracovní úkoly s kolegy, přesto se zpět do firemních kancelářských parků neženou. Možnost práce z kanceláře tak využívá zatím jen něco mezi 7 a 15 % zaměstnanců. Vyplývá to z šetření asociace ABSL, která v ČR sdružuje firmy z oboru IT, podnikových a digitálních služeb.

Malý zájem zaměstnanců o návrat do firemních kanceláří je zajímavý i v kontextu zjištění průzkumu společnosti Colliers, která je strategickým partnerem ABSL. Lidem pracujícím z domova dle něj téměř v polovině případů vadí, že nedokáží dobře oddělit pracovní a soukromý život. Výhody, které home office nabízí, však zřejmě stále vítězí. „Lidem se z domova pracuje dobře, nemusí ztrácet čas dojížděním, pracují v době, která jim nejlépe vyhovuje a ze strany zaměstnavatelů mají maximální podporu,“ říká Jonathan Appleton, ředitel ABSL. Tato podpora se přitom netýká jen pracovního know-how, ale například i vybavení. Firmy svým lidem do domácích kanceláří zapůjčily veškeré potřebné IT vybavení a v mnoha případech dokonce i pracovní stoly či kancelářské židle. To vše bezpochyby přispělo i k tomu, že plných 77 % firem z oboru podnikových služeb i v době plného home office vykazovalo stejnou či dokonce vyšší produktivitu.

„Nový normál“ jedním slovem

Plný home office zaměstnanci vnímali vesměs pozitivně. „V rámci našeho průzkumu jsme se zaměstnanců ptali na jejich spokojenost a také na klíčové slovo, které z jejich pohledu nejlépe definuje situaci, ve které se díky pandemii v práci ocitli. Nejčastěji padaly velmi pozitivní výrazy jako flexibilita či příležitost,“ říká Jonathan Appleton. I to je možná jeden z důvodů, proč lidé zpět do kanceláří nespěchají.

Firmy z oboru podnikových služeb již před několika týdny znovuotevřely své kanceláře, v první fázi jen pro několik desítek procent zaměstnanců. Nabízená kapacita ovšem zatím vůbec nebyla naplněna. „Zaměstnanci již do našich kanceláří v omezeném množství a za předpokladu dodržování distancovaní mohou, nicméně většina nadále využívá možnosti práce z domova. Momentálně je obsazenost kanceláří mezi 10 – 15 %, což koresponduje s obecným trendem v odvětví. Celková situace rozhodně ovlivní podobu práce i do budoucna, jedná se o aktuální téma a její konkrétní podoba se momentálně řeší,“ říká například Lucie Kubizňáková manažerka společnosti Johnson&Johnson. Podobnou zkušenost má i SAP Services, který umožnil práci z kanceláře maximálně 30 % zaměstnanců, zejména pak těm, jejichž charakter práce vyžaduje fyzickou přítomnost v kanceláři, anebo těm, kteří měli s prací z domova nějaký problém. Aktuálně však tuto možnost využívá jen 10 % z celkového počtu 1200 zaměstnanců.

Home office novým standardem

Protože se zaměstnancům v domácích kancelářích líbí a styl vzdáleného výkonu práce jim vyhovuje, firmy se pomalu začínají připravovat i na situaci, že většinový home office se stane běžným standardem. Řeší, jak udržet kreativního a inovačního ducha týmu a jak zachovat a rozvíjet firemní kulturu i v případě, že zaměstnanci pracují z domova a potkávají se minimálně. Zhruba polovina firem z tohoto důvodu zvažuje zavedení tzv. hybridního modelu, který umožní zaměstnancům tři dny pracovat z domova, ale dva dny preferuje jejich přítomnost v sídle firmy. Třetina zase zvažuje nové formáty virtuálních interaktivních setkání.

Výraznější využití práce z domova bude mít vliv i na změnu hlavní funkce firemní kanceláře.Dá se očekávat, že kanceláře přestanou být místem výkonu práce, která vyžaduje soustředění, ale stanou se naopak prostorem podporujícím kreativitu zaměstnanců a hledání inovací. „Kancelář se stane místem setkání, spolupráce a výměny informací, velmi živým místem, které bude podporovat interakci mezi zaměstnanci. Tento trend byl patrný již před obdobím Covid-19 a pandemie ho jenom urychlila,“ uvedla Jana Vlková, ředitelka oddělení Workplace Advisory v české pobočce Colliers International. Spolu s touto změnou přijde k mnohem většímu slovu i sdílení pracovních stolů, které dosud využívá jen velmi malé procento firem.