Logica zajistí integritu datových systémů ESA pro pozorování Země

logica_logo_new_web_finLogica bude řídit provozní integraci, ověřování a validaci (OIVV) datových systémů Evropské kosmické agentury (European Space Agency, ESA) pro pozorování Země. Outsourcing řízení velice složitého procesu testování a upgradu přinese organizaci ESA větší provozuschopnost a nižší náklady na správu. Logica jako hlavní dodavatel bude spolupracovat se společnostmi Elsag Datamat a Siemens jako subdodavateli. Kontrakt v celkové hodnotě 7,5 milionu eur poběží do 31.7. 2013.

ESA poskytuje údaje z pozorování Země rozsáhlé síti vědců a výzkumníků po celé Evropě. Význam dat z pozorování Země neustále roste, protože čím dál více mezinárodních a národních agentur objevuje široké možnosti jejich uplatnění. ESA kvůli zvýšenému zájmu o tyto informace v posledních letech rozšířila své kapacity a nyní provozuje více než 100 samostatných systémů pro sběr, zpracování a distribuci dat uživatelům. Vzhledem ke komplikovanosti celého systému potřebovala ESA dodavatele, který by byl schopen efektivně řídit, testovat a monitorovat aktualizace softwaru a nové aplikace před umístěním do živého prostředí, a tím by zajistil maximální provozuschopnost těchto kritických systémů.

Petr Polák, ředitel ředitel divize ETI společnosti Logica CEE, řekl: „Logica je schopná přenést do České republiky zkušenosti svých kolegů ze zemí EU získané na různých projektech týkající se především evropského družicového navigačního systému Galileo. To může mít zásadní význam pro podporu české vědy a výzkumu v oblasti vesmírných aktivit, možnosti přístupu České republiky k dalším projektům týkajících se Galilea a v neposlední řadě pro kandidaturu Prahy na umístění sídla Úřadu pro dohled nad družicovými navigačními systémy (GSA).“

Kontrakt na provozní integraci, ověřování a validaci (OIVV) dává společnosti Logica odpovědnost za to, aby všechny softwarové systémy používané organizací ESA a partnerskými centry příjmu a zpracování byly důkladně otestovány a ověřeny před zavedením do živého operačního prostředí. Činnost OIVV bude organizaci ESA vůbec poprvé dodávána jako plně outsourcovaná služba, jež se bude řídit robustní dohodou o úrovni služby. Systémy jsou provozovány v zařízení ESRIN ve Frascati poblíž Říma, které spravuje pozemní segment družicové sítě ESA a třetích stran pro pozorování Země, vede největší archiv údajů o životním prostředí v Evropě, koordinuje více než 20 pozemních stanic a zařízení pozemního segmentu po celé Evropě a spolupracuje s dalšími 20 operátory pozemních segmentů po celém světě.

Tento kontrakt staví na zkušenostech společnosti Logica s integrací a testováním komerčních informačních systémů v mnoha průmyslových odvětvích, zejména v oblasti integrace velkých pozemních segmentů satelitních sítí, například britského řídícího segmentu Skynet 5.

O Evropské kosmické agentuře
Evropská kosmická agentura (ESA) je brána Evropy do vesmíru. Jejím posláním je ovlivňovat rozvoj vesmírných aktivit Evropy a zajistit, aby investice do vesmírného programu nadále přinášely užitek občanům Evropy a světa.
ESA je mezinárodní organizace s 18 členskými státy. Díky koordinaci finančních a intelektuálních zdrojů svých členů je schopna realizovat programy a aktivity daleko přesahující možnosti jakékoli jednotlivé evropské země
Další informace jsou k dispozici na webu www.esa.int.

O společnosti Logica
Logica je přední světová společnost poskytující konzultace a IT služby. Zaměstnává 39 000 lidí a k jejím zákazníkům patří největší evropské společnosti. Klientům z celého světa nabízí byznys konzultace, systémovou integraci a služby v oblasti outsourcingu. Díky správnému propojení lidí, byznysu a technologií dokáže úspěšně řešit všechny obchodní potřeby svých zákazníků. Logica je kotována na Londýnské burze cenných papírů i na burze Euronext v Amsterdamu (LSE: LOG, Euronext: LOG). Více informací najdete na www.logica.com.
Logica CEE má centrálu v Praze, pobočky v Bratislavě, Brně, Plzni a Budapešti. Realizuje projekty pro nejvýznamnější společnosti a organizace v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Chorvatsku a dalších zemích střední a východní Evropy. Logica se umístila na 4. místě v již 7. ročníku soutěže „Best Employers Česká republika 2009“ v kategorii velkých společností. Tato prestižní soutěž sleduje motivovanost zaměstnanců a jejich zájem o dění ve firmě. Logica byla jako první společnost v České republice a na Slovensku certifikována podle mezinárodních standardů ISO 9001:2000 a TickIT Issue 5.0. Logica je jednou z prvních poradenských a technologických firem na českém trhu, které se podařilo získat certifikát organizace, která dodržuje standardy šetrného chování k životnímu prostředí podle mezinárodní normy EN ISO 14001:2004. Více informací najdete na: www.logica.cz.