Mana –nová platforma umělé inteligence založená na znalostech od společnosti Infosys

Účelná platforma umělé inteligence spojená se službami Infosys Aikido inovuje prostředí podnikových systémů.

Společnost Infosys (NYSE: INFY), celosvětový lídr v oblasti poradenství, technologií a služeb nové generace, uvádí platformu Infosys Mana, která kombinuje strojové učení s detailní znalostí konkrétní organizace za účelem automatizace a inovace a umožňuje firmám neustále zlepšovat jejich podnikové systémy. Platforma Mana spolu se službami Infosys Aikido dramaticky snižuje cenu údržby fyzických i digitálních aktiv. Shromažďuje znalosti a know-how lidí stejně jako informace obsažené ve fragmentovaných i komplexních systémech, zjednodušuje nepřetržitou obnovu klíčových obchodních procesů a pro korporace otevírá nové způsoby, jak obsloužit své zákazníkypomocí nejmodernějších technologií.

Společnost Infosys v posledních 35 letech udržuje, provozuje a spravuje systémy pro globální firmy působící prakticky ve všech oborech podnikání. Na základě takto získaných hlubokých znalostí Infosys rozpoznal potřebuvyužít technologie umělé inteligence a nabídnout ji podnikům účelným a smysluplným způsobem. Způsobem, který plně využije sílu automatizace při opakovaně prováděných úkonech a uvolní zaměstnance k práci s vyšší přidanou hodnotou a pro vývoj převratných inovací. Současné systémy umělé inteligence disponují schopností učení, ale potřebují k tomu informace. Infosys teď nabízí obojí v kombinaci s detailní znalostíbyznysu a firemníhoiIT prostředí. Tyto kritické znalosti přitom dosud bývají uzavřeny ve zdrojových kódech, izolovaných aplikacích (informační „sila“), záznamech protokolů (logy), ale stejně tak i v hlavách konkrétních zaměstnanců. Nyní bude toto know-how možné sdílet napříč celým podnikem.

Společnost Infosys již v oblasti umělé inteligence začala spolupracovat s řadou klientů:
• U společnosti s velkým počtem techniků v terénu se produktivita zaměstnanců zvýšila s použitím samoučících funkcí platformy Mana až o 50 %.
• Velká globální telekomunikační firma dokázala až o 80 % snížit množství práce při přijímání objednávek pomocí automatizace validace objednávek a odstranění opravných procesů.
• Globální výrobce potravin a nápojů nasadil platformu Mana na pomoc manažerům prodeje, kterým usnadnil proces plánování prodejů pomocí automatizace řešení opakujících se technických problémů. Díky strojovému učení dokáže systém stále lépe zvládat opakující se problémy, automatizovat jejich řešení a snížit čas, který je k řešení potřeba.

„Účelné využití metod umělé inteligence znamená zvyšovat pomocí této technologie možnosti lidí. Dokážeme automatizovat opakované a mechanizované úkoly.Dokážemezaznamenatznalosti a know-how mezi lidmi i z dlouho používaných systémů a znovu tyto znalosti vrátitdo systémů tak, aby přinášely přidanou hodnotu. Osvobodíme lidi od rutinních úkolů, umožníme jim rozvinout kreativitua představivost a soustředit se na velké výzvy a příležitosti budoucnosti. Slovo „mana“ znamená v polynéských jazycích všudypřítomnou duchovní sílu a v podobném významu se dnes používá v řadě jazyků a kultur po celém světě. Inspirovali jsme se tím při svém úsilí poskytnout podnikům účelným způsobem technologie umělé inteligence,“ uvádí Vishal Sikka, CEO a generální ředitel společnosti Infosys.

„Společnost Johnson Controls ve spolupráci s Infosysem rozvíjí své schopnosti špičkové automatizace za účelem zvýšení efektivity napříč celého podniku. S pomocí nástrojů a platforem společnosti Infosys budeme schopni tento proces urychlit,“ dodává Jeffrey G. Augustin, viceprezident a ředitel informatiky ve společnosti Johnson Controls.

Platforma Infosys Mana
Platforma Mana je součástí frameworku Infosys Aikido, který zákazníkům usnadňuje nerušivou transformaci jejich prostředí:
• Ki: shromažďování znalostí obsažených ve stávajících systémech za účelem jejich obnovy, zrychlení a změny k lepšímu;
• Ai: otevřená a inteligentní platforma podporující transformaci; poskytuje nové druhy aplikací, softwarových nástrojů, kompletně novou úroveň zpracování dat a radikálně vylepšený poměr cena/výkon;
• Dō:služby postavené na tzv. principu Design Thinking; tento přístup znamená na začátku detailní pochopení toho, jaké má klient obchodní cíle a jak funguje jeho IT prostředí, bere v úvahu chování uživatelů i zákazníků; tímto způsobem se dají identifikovat hlavní kritické problémy i největší příležitosti klienta.

Platforma Infosys Mana se skládá ze tří integrovaných komponent, které jsou všechny založeny na open source technologiích:
• Infosys Information Platform – open source platforma pro analýzu dat, která podnikům umožňuje maximálně prakticky využít jejich „datový majetek“, a odhalovat tak nové příležitosti k rychlým inovacím a růstu.
• Infosys Automation Platform – platforma pro strojové učení, která neustále zkoumá procesy a jejich logiku a tomto základě buduje znalostní bázi. Tato báze neustále roste a přizpůsobuje se změnám v základních systémech.
• Infosys Knowledge Platform – platforma pro shromažďování a formalizaci a zpracování znalostí. K jejich reprezentaci používá výkonnou ontologii (formální reprezentaci), která umožňuje znovupoužití znalosti i při změnách základních systémů.