Migrace úvěrů Sberbank CZ do České spořitelny s přispěním Nessu

Bankovní ústavSberbank CZ vstoupil v květnu 2022 do likvidace, když několik dní předtím přišel o bankovní licenci. Očištěné portfolio úvěrů odkoupila za 41,05 miliardy korun Česká spořitelna. Projekt migrace portfolia byl odstartován po podepsání smlouvy mezi oběma bankami v polovině prosince 2022 a Ness se zapojil hned v lednu 2023. Na projektu pracoval velmi zkušený tým expertů na bankovní systémy, kde interní tým Sberbank CZ doplnila v rámci externích dodavatelů i společnost Ness.

Již v půlce února proběhlo první technické předání dat, které se během následujících dvou měsících testovalo a ladilo. Hlavním cílem této fáze bylo získat co nejkvalitnější data migrovaného portfolia, k čemu přispěl tým Ness svou znalostí systémů a prostředí obou bank,“ popisuje Martin Silvička, generální ředitel společnosti Ness Czech. Neméně důležité bylo pro interní tým Sberbank vymyslet takový postup řešení celé transakce, aby nedošlo k přerušení provozu interních systémů. Kombinovaný tým prokázal mimořádné nasazení s tahem na branku, projekt dodal ve velmi krátkém čase a vše vyvrcholilo úspěšnou migrací na konci dubna 2023.

Agilní vývoj s hlídáním dat

Společnost Ness se podílela na převodu úvěrů a příslušných dat mezi oběma bankami, kde zúročila své zkušenosti z předchozích obdobných projektů. V rámci agilního vývoje řešení pro převod úvěrových dat byla využita i data o zůstatcích v datových skladech, která byla rekonciliována na účetní Hlavní knihu, což napomáhalo při odstraňování datových nekonzistencí a garantovalo kvalitu předávaných dat.

Implementované automatizované testy úvěrů obsahovaly kromě jiného i rekonciliaci na odsouhlasené prodávané portfolio a umožňovaly efektivně využívat čas na návrh řešení případné datové nekvality. Jelikož příprava dat k migraci probíhala nad produkčním prostředí, které až do poslední chvíle zpracovávalo běžné transakce na účtech klientů, bylo zapotřebí hlídat kvalitu dat na denní frekvenci.

Přes 30 tisíc klientů

V rámci migrace došlo k převodu údajů více než 3 000 klientů z řad právnických osob a 27 500 z řad fyzických osob a souvisejících dokumentů, například výpisů či zajišťovací dokumentace. Klientů se proces převodu nijak nedotkl, do konce dubna 2023 spláceli své úvěry na účty u Sberbank CZ a v květnu již na nové účty v České spořitelně. „Perfektní práci na projektu odvedl tým Sberbank CZ, který i v tak nelehké situaci vyvinul maximální úsilí a jednal v zájmu klientů banky tak, aby veškeré jejich specifické požadavky vyřešil vstřícně a k jejich plné spokojenosti. I díky skvělé spolupráci s týmem Ness Czech se nám podařilo během krátkého času úspěšně převést vybrané portfolio úvěrů ze Sberbank CZ do České spořitelny,“ uvádí Jindřich Horníček ze Sberbank CZ, zodpovědný za úspěšnou migraci portfolia.