Mistři cloudu porážejí konkurenci

Průzkum společnosti Oracle dokládá, že po přesunu kritického množství podnikových procesů do cloudu vzrůstá produktivita skokem. Pouze uvažovat o strategii pro cloud dnes již nestačí.

Výsledky nového průzkumu, na němž se podílela společnost Oracle, naznačují konkurenční výhody poskytované technologiemi cloudu. Studie provedená mezi IT profesionály z velkých firem ukazuje, že po nasazení kritického množství podnikových aplikací v cloudu se rychle zvyšuje produktivita. V rámci studie vynikla skupina podniků označená jako „cloud masters“, která v cloudu provozuje 70 a více procent podnikových aplikací. Tyto firmy mohou svá rozhodnutí ve větší míře zakládat na aktuálních datech, neboť k nim mají snazší přístup. Jsou rovněž inovativnější a dokáží rychleji a lépe reagovat na potřeby zákazníků.

Mistři cloudu zvyšují produktivitu i konkurenceschopnost a narušují stávající modely existující v daném oboru – jejich podnikání má disruptivní charakter. Ostatní firmy za nimi zaostávají, a to i když mají vlastní cloudové strategie a provádějí implementaci těchto technologií. Více než třetina (35 %) IT manažerů v rámci průzkumu označila své cloudové strategie za plně vyvinuté, do skupiny cloud masters ale šlo zařadit pouze necelou pětinu (18 %) podniků. Ukazuje to velký rozdíl mezi tím, co lidé/firmy tvrdí, respektive i o čem jsou přesvědčeni, a realitou. 43 % respondentů uvedlo, že jejich strategie přijetí cloudu právě probíhá, pětina připouští, že proces je teprve ve svých počátcích.

Cloud není jedinou technologickou investicí plánovanou na letošní rok. Studie společnosti Oracle rovněž ukazuje, že podniky chtějí stále více využívat i další inovativní technologie, jako je automatizace (za důležitou označila více než čtvrtina respondentů), umělá inteligence a strojové učení (za důležité pokládá pětina respondentů).

Andrew Sutherland, senior viceprezident pro systémy a technologie ve společnosti Oracle (regiony EMEA a APAC) v souvislosti s výsledky průzkumu uvedl: „V roce 2018 se výrazně zvýší odstup mezi mistry cloudu a těmi, kdo zaostávají. Schopnost inovovat vlastní podnikání přímo souvisí s nasazováním nových pokročilých technologií a investicemi do správných cloudových platforem, infrastruktury i nástrojů. Ostatním podnikům hrozí, že jejich zpoždění a konkurenční nevýhoda získá trvalý charakter.“

Ačkoliv téměř dvě třetiny respondentů souhlasí s tvrzením, že přijetí cloudu umožňuje lépe reagovat na požadavky zákazníků, zefektivňuje spolupráci a zvyšuje škálovatelnost i agilitu, stále přetrvávají obavy z bezpečnosti. Až 54 % respondentů se domnívá, že přesun dat a IT operací do cloudu je spojen se závažnými bezpečnostními komplikacemi. Přitom ale podobný podíl dotazovaných odborníků uvádí, že zabezpečení aplikací je v cloudu lepší než dříve. Navíc čím pokročilejší je v rámci podniku přijetí cloudu, tím optimističtěji hodnotí respondenti i schopnost organizace odhalovat bezpečnostní hrozby.

Vylepšená analýza dat Průzkum rovněž ukázal, že míra přijetí cloudu přímo souvisí s možnostmi analytiky. Více než 60 % podniků s pokročilým stupněm nasazení cloudových technologií uvádí, že díky tomu mohou analyzovat více typů dat, mají vylepšené možnosti jejich automatizace a vizualizace a lépe využívají strojového učení. U společností s nižším stupněm přijetí cloudu je odpovídající podíl méně než třetina. Až 8 z 10 podniků s pokročilým nasazením cloudu je přesvědčeno, že díky migraci řízení dat do cloudu mohou experimentovat z různými datovými modely a díky tomu získaly o svých datech lepší přehled. V případě firem, kde nasazení cloudu probíhá pomaleji, takto odpověděla jen asi polovina respondentů.

Jako kritická se jeví schopnost podniků integrovat analýzu dat do jednotné cloudové platformy, která poskytuje bezpečný a spolehlivý přístup k datovým zdrojům v cloudu i v prostředí on-premise. Platforma Oracle Cloud poskytuje organizacím veškeré technologie potřebné k vytvoření, nasazení a rozšiřování jejich aplikací a k provozu kritických podnikových úloh v cloudu.

O průzkumu

Průzkum provedly společnosti Oracle, Intel a Longitude Research. Dotazováno bylo 730 vrcholných manažerů (C-suite) a IT specialistů s rozhodovací pravomocí ve 13 zemích (USA, Kanada, Velká Británie, Francie, Německo, Spojené arabské emiráty, Jihoafrická republika, Indie, Čína, Singapur, Austrálie, Brazílie, Mexiko). Průzkum se zaměřil na podniky ročním s obratem minimálně miliarda dolarů (13 % z nich mělo roční obrat 10 miliard dolarů nebo více) z následujících oborů: energetika/utility, automobilový průmysl, balené zboží pro koncové uživatele, maloobchod, zdravotní péče, ropný a plynárenský průmysl, finanční služby, pojišťovnictví, telekomunikace, média, zábavní průmysl.

Podrobnější informace (v angličtině): Studie Your Platform Report