Mobilní distribuce podílových listů

Společnosti IAD Investments a ZFP Investments budou při distribuci podílových fondů používat aplikaci TA Mobile od společnosti ARBES Technologies, předního evropského dodavatele informačních systémů pro bankovnictví a finančnictví.

Společnosti IAD Investments, působící na slovenském, a ZFP Investments, působící na českém finančním trhu, si vybraly společnost ARBES Technologies jako dodavatele řešení pro podporu prodeje podílových fondů. Instalace specializované aplikace pro chytré telefony TA Mobile nabídne řadu funkcí pro klienty uvedených společností. Klienti získají přístup k aktuálnímu stavu svého portfolia, budou mít přehled nad svými pokyny a jejich realizací a v přehledném grafickém znázornění uvidí strukturu svého majetku, jeho vývoj, případně výkonnost.

„Rozmach mobilních zařízení v čele s chytrými mobilními telefony umožňuje uživatelům efektivněji řídit své aktivity a pracovat s aplikacemi téměř kdykoliv. Je tedy jen logické, že dodavatelé moderních IT systémů přizpůsobují svá řešení pro tato zařízení, a tím usnadňují nejen přístup k aktuálním datům, ale i možnost řešit řadu rutinních úkolů snadno, rychle a odkudkoliv,“ uvedl Tomáš Denemark, ředitel divize finančních systémů ARBES Technologies, jež stojí za vývojem aplikace TA Mobile. Tato aplikace navazuje na úspěšný systém ARBES TA, jenž patří mezi přední světová řešení pro oblast Transfer Agency, což dokazuje i skutečnost, že je uveden na čelních příčkách v mezinárodním katalogu Barrington Partners.

O aplikaci ARBES TA Mobile

Modul TA Mobile je aplikace určená pro instalaci v mobilních telefonech. Umožňuje přístup k datům jednotlivým podílníkům a distribučním sítím. Jeho součástí je především:

  • Přehled pokynů a realizovaných operací podílníka
  • Pohled na aktuální portfolio a jeho strukturu
  • Přehledy majetku portfolia ve formě grafů (podle skladby, vývoje či výkonnosti)
  • Přehled plnění periodických plánů (i v grafické podobě)