Mzdy rostou, počet volných lidí klesá

Personální agentura Grafton Recruitment zveřejnila výsledky svého rozsáhlého průzkumu mezd. Materiál poskytuje přehledné porovnání finančního ohodnocení u 8 klíčových segmentů ve 14ti regionech České republiky. Z průzkumu vyplývá, že rok 2015 se nesl ve znamení prohlubování nerovnováhy mezi poptávkou po zaměstnancích a nabídkou kapacit ze strany uchazečů. Aby zaměstnavatelé zabránili odlivu kvalitních stabilních pracovníků, začali přistupovat k plošnému zvyšování mezd. Dle ČSÚ činil v roce 2015 nominální růst mezd 3,4 %. Letošní pokračující ekonomické oživení spolu s rekordně nízkou nezaměstnaností růst ještě podpoří.

Největší nedostatek zaměstnanců v současnosti hlásí průmyslová výroba a IT, počet volných pozic roste i v oblasti personalistiky a v podnikových službách. Největší regionální rozdíly ve mzdách lze nalézt rovněž v IT a dále ve finančním segmentu. Velké rozdíly jsou patrné i v hodnocení pracovníků bez znalosti cizích jazyků a těch, kteří je ovládají, a to napříč všemi sledovanými segmenty trhu.
„Vzhledem k rostoucímu nedostatku uchazečů o práci dochází u zaměstnavatelů k přehodnocení požadavků na nové pracovníky. Společnosti nyní nabírají zaměstnance s kratší praxí a více příležitostí se objevuje i pro čerstvé absolventy, kteří disponují dobrou jazykovou vybaveností,“ říká Martin Ježek, obchodní ředitel Grafton Recruitment, a dodává: „Výrobní společnosti anebo firmy z oboru podnikových služeb se začínají aktivně zajímat také o nábor zaměstnanců ze zahraničí.“

Průzkum rovněž ukázal, že firmy začínají revidovat nabídku benefitů, aby byly pro zaměstnance atraktivnější – například zvyšují příspěvek na penzijní či životní připojištění, zvyšují délku dovolené, zavádějí plně hrazený příspěvek na stravování, nebo se podílí až do sta procent na nákladech na dopravu do zaměstnání. Dbají také na zlepšování pracovních podmínek svých zaměstnanců.
„Dobrou zprávou pro zaměstnavatele je fakt, že uchazeči se již nebojí měnit práci. Odvrácenou stranou téže mince je, že změnu obvykle spojují s požadavkem na zvýšení mzdy. Úspěšné při náboru proto budou spíše ty firmy, které flexibilně reagují na změny na trhu práce a které budou schopny posilovat své týmy hotovými, byť dražšími, pracovníky a doplňovat je o talentované absolventy,“ okomentoval Martin Ježek.

IT a telekomunikace: v ČR chybí 20 tisíc IT odborníků.
Poptávka po IT službách kontinuálně roste s tím, jak roste náročnost IT činností v celé ekonomice. Podle některých zdrojů proto chybí v odvětví až 20 tisíc IT odborníků. Firmy navíc řeší i kvalifikační nesoulad, kdy školy pomalu reagují na trendy pracovního trhu a úroveň technických znalostí klesá. Nedostatek lidských zdrojů se nejvíce projevuje u kvalifikovaných specialistů. Značný nedostatek je zejména programátorů pro vývoj desktopových, webových a mobilních aplikací a odborníků na IT bezpečnost. Vysoká je také poptávka po odbornících specializujících se na Big Data a datovou analýzu. Nedostatek lidí způsobuje velkou konkurenci mezi firmami a boj o zaměstnance – společnosti musí často soupeřit i o ty kandidáty, kteří jejich původní požadavky splňují jen částečně. Úspěšnější jsou společnosti, které vsadily na aktivní a rychlé jednání ve spojení s nabídkou atraktivních podmínek zaměstnání. Pro obor jsou typické velké regionální mzdové rozdíly. Například zatímco si systémový architekt v Praze může vydělat až 100 000 Kč, v Brně 90 000 Kč, v Plzni či Ostravě 70 000 Kč a v Olomouci dokonce jen 55 000 Kč. Podobné rozdíly lze nalézt téměř u všech pozic.

Průmysl: nedostatek odborníků i nekvalifikované pracovní síly. Pozornost se obrací do zahraničí.
Rozšiřování výrobních provozů a vznik nových vývojových center znamenají tisíce nových pracovních míst a zároveň velkou konkurenci mezi firmami v oblasti získávání kvalitních pracovníků. Ty vede ke změně práce především lepší finanční nabídka. Nejvyšší poptávka je po specialistech v oboru strojírenství, elektrotechniky a elektroniky. Mezi nejžádanější patří konstruktéři, technologové a výrobní inženýři, roste i poptávka po specialistech technického nákupu, kvality a lean managementu a chybí také velké množství CNC operátorů, nástrojářů, kontrolorů kvality i skladníků s průkazem VZV. Kvůli zoufalému nedostatku pracovníků roste zájem o nábor cizinců, zejména ze Slovenska, Polska, Rumunska a Bulharska. Zahraniční firmy často vyžadují dokonce u dělnických pozic alespoň základní znalost angličtiny či němčiny. Mzdy se regionálně neliší tak razantně jako v IT. Například vedoucí výroby si v Praze, Brně či v Ústí nad Labem vydělá 100 000 Kč, v Plzni, Jihlavě či ve Zlíně 90 000 Kč, v Olomouci 70 000 Kč, ovšem v Ostravě 120 000 Kč. CNC operátor si v Praze odnese mzdu 40 000 Kč, v Brně 30 000 Kč a v Olomouci, Liberci či Jihlavě 28 000 Kč. Nejméně si pracovník na této pozici vydělá ve Zlíně (23 000 Kč).
Podnikové služby: jazyky, jazyky, jazyky. Čím více jazyků, tím více peněz.

Sektor podnikových služeb zaznamenává dynamický růst – většina existujících center expanduje a nabírá nové zaměstnance a dochází i k otevírání nových provozů. Situace na trhu práce se vyznačuje nárůstem počtu otevřených pozic a klesajícím počtem aktivních uchazečů z České republiky. Důsledkem je vyšší konkurence mezi firmami, které jsou po období víceméně stabilních mezd nuceny mzdy navyšovat. Centra podnikových služeb poptávají kandidáty s různými jazykovými kombinacemi – angličtina je obvykle považována za samozřejmost a přínosem je znalost dalšího evropského jazyka na plynulé úrovni. Nejžádanější je němčina, francouzština a holandština. Obecně se zvyšuje poptávka po absolventech ekonomických oborů, ideálně s alespoň krátkou zkušeností ze zahraničí, zajímavou práci v centrech nalézají také absolventi univerzit se zaměřením na studium cizích jazyků. Nejčastěji poptávanými pozicemi jsou pro IT centra pracovníci do helpdesku a specialisté na síťové technologie, systémovou podporu, virtualizaci a aplikační podporu. Uplatnění v tomto segmentu najdou i specialisté na zákaznickou péči, HR manažeři a administrátoři, manažeři náboru, obměňování a benefitů či účetní, finanční analytici, nákupčí a logistici.

Lidské zdroje: kvůli boomu na pracovním trhu mají personalisté plné ruce práce.
Celkový růst trhu a ekonomiky vyvolal velkou poptávku po kandidátech na pozice náborářů/recruiterů, personalistů a HR administrátorů. Tento nárůst souvisí také s rozvojem center podnikových služeb, které se na služby v oblasti personalistiky často orientují.

Administrativa a právo: advokátů máme na trhu dostatek, sekretářky jsou však nedostatkové zboží.
V oblasti administrativy je největší zájem o asistentky a recepční, značně vzrostla i poptávka po obchodních referentech. Firmy vykazují větší ochotu zaměstnávat na tyto pozice i vysokoškolské nebo středoškolské absolventy, ovšem větší důraz pak kladou na osobnost a motivaci kandidátů stejně jako na jazykové znalosti. Mzdová očekávání absolventů rostou a často převyšují nabídky zaměstnavatelů.
V oblasti právních služeb naopak zůstává poptávka po advokátech konstantní. Společnosti často upozorňují, že úroveň znalostí absolventů právnických fakult je nižší než v minulých letech. Mzdy firemních právníků jsou stále řádově o desítky tisíc korun měsíčně nižší než mzdy advokátů se stejným počtem let praxe, přesto se zvyšuje ochota kandidátů odejít z advokátních kanceláří do firem, a to především kvůli časové náročnosti práce advokáta.

Obchod a marketing: plynulá angličtina a znalost digitálních technologií nutností.
Vedoucí obchodních jednotek, prodejní asistenti, key account manažeři, brand manažeři, marketéři. Ti všichni dnes mají na trhu šanci najít dobrou práci, protože počet volných míst roste. Důraz je kladen na prodejní dovednosti, jazykovou vybavenost, příjemné vystupování a zákaznický servis. V oblasti marketingu se od kandidátů vyžaduje hluboká znalost oboru, často s přesahem do IT, výborné komunikační dovednosti a kreativita. Plynulá angličtina a vysokoškolské vzdělání jsou nezbytností pro většinu marketingových pozic. Digitální marketingový manažer si dnes vydělá v Praze i v Brně až 80 000 Kč, další regiony se hodně liší – například v Ostravě, Plzni či Ústí nad Labem až 60 000, v Olomouci 45 000 a ve Zlíně 37 000 Kč.

Bankovnictví a finanční sféra: nutnost orientace v mezinárodním účetnictví sílí.
Největší poptávka je aktuálně po odborných účetních se znalostí anglického jazyka a po kandidátech na pozice hlavní účetní či vedoucí účtárny, kteří si v Praze mohou vydělat až 70 000 Kč, v regionech pak mezi 45 a 50 tisíci Kč. V této oblasti mají velkou šanci na uplatnění absolventi vysokých škol, avšak bariérou je pro mnohé uchazeče nedostatečná znalost anglického jazyka. Trendem se stává nutnost orientace v mezinárodním účetnictví dle reportingových standardů IFRS a US GAAP. Důsledkem rozvoje center podnikových služeb je také růst poptávky po kandidátech se zkušenostmi v oblasti finanční analýzy a pricingu.

Stavebnictví a reality: Výrazným kvalifikačním bonusem zůstává znalost cizích jazyků, zvláště angličtiny.
V oblasti stavebnictví rostou a zaměstnance nabírají především firmy činné v pozemním stavitelství. Zájem je především o projektové manažery a zkušené obchodníky. Projektový manažer si přitom může v Praze vydělat až 80 000 Kč, v ostatních regionech se jeho měsíční mzda pohybuje mezi 45 a 50 tisíci.
Farmacie a zdravotnictví: chybí zdravotní sestry a farmaceutičtí reprezentanti.
Pro obor farmacie a zdravotnictví je charakteristická nutnost vzdělání v oboru. Vedle toho je vítaná i předchozí praxe v oboru. V oblasti farmacie je největší poptávka po kandidátech na pozice farmaceutický reprezentant, key account manažer, product/brand manažer a do oddělení regulatory affairs. Pro všechny bez výjimky je nutná dobrá znalost angličtiny. V oblasti zdravotnictví je novým trendem nárůst poptávky po zdravotních sestrách a dalším specializovaném zdravotnickém personálu. Zdravotní sestra si přitom vydělá méně, než například CNC operátor – v Praze, Liberci, Plzni či Hradci Králové 30 000 Kč, v ostatních regionech kolem 25 000 Kč.