Návrat do kanceláří bude pozvolný, alespoň částečná práce z domova bude potřeba i nadále

I přes rozvolňování opatření souvisejících s pandemií bude návrat do firemních kanceláří pozvolný. Firmy z oboru podnikových služeb například plánují obydlování kanceláří po fázích. Část pracovníků bude nadále pracovat plně z domova, část se bude v kancelářích střídat. Centra předpokládají, že původního stavu by se mohlo dosáhnout v průběhu léta. Vyplývá to z šetření oborové asociace ABSL. 

Centra podnikových služeb přesunula hned v půli března na práci z domova přes 90 % z celkového počtu 120 000 zaměstnanců. Díky tomu obor zajistil hladký a plný provoz i v době nouzového stavu a karantény. Návrat do kanceláří plánují centra pozvolný, ve fázích. Průměrná velikost centra podnikových služeb totiž činí necelých 400 zaměstnanců, výjimkou ovšem nejsou ani týmy až čtyřnásobně větší. „Při takovém množství pracovníků by nebylo možné zajistit doporučené rozestupy, a proto centra budou zaplňovat své kancelářské prostory postupně. Plně z domova například zatím zůstanou pracovat rodiče školou povinných dětí a dále pracovníci z řad rizikových skupin,“ říká Jonathan Appleton, ředitel ABSL s tím, že centra připravují celou řadu opatření, aby zajistily bezpečný provoz a zamezily novému šíření koronaviru. Patří k nim jak rotace týmů, které pracují z kanceláře, tak i úpravy samotného pracoviště. Firmy předpokládají, že v první fázi nebude z kanceláří pracovat více než 50 % zaměstnanců.

Použitelných pouze 40 % prostor

„Postpandemické pracoviště musí být bezpečné, funkční a co je nejdůležitější, důvěryhodné pro zaměstnance,“ říká Jana Vlková ředitelka oddělení Workplace Advisory ve společnosti Colliers, která je strategickým partnerem ABSL. „Firmám proto radíme, aby v prvé řadě zajistily dvoumetrové rozestupy mezi lidmi. Tomu napomůže jednak změna rozestavění nábytku, jednak využívání i alternativních prostor, jako jsou relaxační či zasedací místnosti. Ve všech prostorách by pak měla být vyznačena místa, která musí zůstat prázdná a neobsazená,“ dodává. Kde je to možné, je vhodné instalovat i bariéry z průhledného plexiskla. Ta by měla být v každém případě instalována v recepci každé kancelářské budovy. Podle společnosti Colliers bude ve většině firemních kanceláří zpočátku použitelných pouze 40 % prostor. Protože se dá očekávat, že opatření umožňující sociální distancování budou pokračovat i v příštích několika měsících, bude muset mnoho lidí i nadále pracovat z domova, pokud nedojde k významným změnám v rozvržení a designu kanceláře.

Otevřené dveře a schůzky a porady nadále online

Kromě samotného rozložení nábytku a pracovníků centra plánují nadále organizovat všechny porady a schůzky online, a to jak z důvodu dodržení rozestupů mezi lidmi, tak i proto, že mnoho zaměstnanců bude nadále pracovat z domova. Centra se také chystají zaměřit na pravidelnou dezinfekci kanceláří. WC, kuchyňky a další společné prostory vybaví dezinfekcí na ruce a zaměstnancům nabídnou desinfekční ubrousky, aby si mohli očistit svou pracovní plochu. „Velmi dobrým opatřením proti šíření onemocnění je i omezení fyzického kontaktu s dveřmi. Kde je to možné, doporučujeme nechávat otevřené dveře, aby se zaměstnanci nemuseli dotýkat klik,“ radí Jana Vlková.

65 % zaměstnanců chce pracovat z kanceláře 3 a více dnů v týdnu

„I když se centra snažila o maximální kontakt se zaměstnanci pracujícími z domova a kromě online pracovních schůzek a porad pořádala i nejrůznější virtuální společenské, vzdělávací, sportovní i zábavné aktivity, aby co nejvíce eliminovala pocity izolace svých lidí, je vidět, že se mnozí zaměstnanci už na návrat do kanceláří těší, společnost kolegů jim po tak dlouhé době již chybí,“ říká Jonathan Appleton a dodává: „Jsme optimističtí, věříme, že v průběhu léta se podaří v kancelářích naběhnout na původní nastavení a využívání.“
Obor podnikových služeb svým lidem tradičně nabízí velkou flexibilitu. Ještě před pandemií mělo možnost přes 80 % zaměstnanců alespoň částečně pracovat z domu. Z aktuálního průzkumu Working from Home společnosti Colliers vyplynulo, že 65 % zaměstnanců v regionu střední a východní Evropy má zájem pracovat v kanceláři více než 3 dny během běžného pracovního týdne, pouze pětina zaměstnanců má zájem o práci z domova z větší části pracovního týdne.