Neefektivní finanční reportování brání v kvalifikovaném rozhodování

Z výzkumu společností Oracle a Accenture vyplývá, že velké firmy sice zvyšují své investice do systémů pro reporting, nedokáží z nich však získat maximální přínos. Důsledkem mohou být bezprostřední i dlouhodobější problémy.

Výzkum společností Oracle a Accenture ukazuje, že velké organizace po celém světě v poslední době významně investovaly do systémů pro finanční výkaznictví (reporting). Tyto investice byly ale často prováděny ad hoc, a firmy v důsledku toho získaly neefektivní řešení. Nemají nyní proto mnohdy o svých finančních datech dostatečný přehled, mají je k dispozici v nedostatečné kvalitě a manažeři si jsou vědomi, že se na ně nemohou plně spolehnout.

Studie Challenges of Corporate Financial Reporting (Výzvy pro finanční reporting v podnikovém sektoru) ukazuje, že podniky nemají dostatečný přehled ani o nákladech na finanční reporting. Až 60 % zodpovědných manažerů nezná celkové náklady na tyto systémy.

Ze studie vyplývá doporučení, že společnosti by měly změnit své investiční strategie. Jinak jim hrozí vysoké náklady, neefektivní finanční výkazy, nedodržení klíčových termínů (ať už vyžadovaných interně nebo externě legislativou) a další z toho potenciálně vyplývající problémy.

Nejdůležitější výsledky studie

– Společnosti si uvědomují, že pro zvýšení efektivity musejí investovat do nových systémů pro finanční reporting, tvorbu účetních závěrek a evidenci operací. V posledních 3 letech zde provedlo změny 82 % podniků. Z dotazovaných firem 47 % do těchto systémů významně investovalo v posledních 12 měsících.

– I přes tyto investice se k finančnímu reportování, především na denní bázi, nadále používají tabulkové procesory (72 % případů) a e-mail (68 %). Ukazuje to, že vynaložené investice velmi často nepřinesly očekávané výsledky a nové, nákladné systémy nejsou v rozporu s očekáváním dostatečně efektivní.

– 71 % finančních manažerů uvádí, že efektivita jejich práce je snížena v důsledku problémů s analýzou finančních dat.

– 68 % respondentů nemá dostatečný přehled o procesech reportování, 84 % finančních manažerů má problém řídit a kontrolovat kvalitu finančních dat. V důsledku nejistoty ohledně kvality těchto dat se problematizuje i řízení výkonnosti (performance management).

– 15 % firem zúčastněných v průzkumu nedokázalo kvůli problémům s výkaznictvím splnit zákonné termíny pro reporting finančních dat. V důsledku toho se vystavují riziku sankcí či jiných postihů, což může mít vliv i na cenu akcií dotčených společností.

– Organizace vnímají nicméně nutnost v nastoupeném trendu dále pokračovat a zlepšovat své postupy. Až 86 % respondentů uvedlo, že jejich firma je v příštích 5 letech připravena do systémů pro finanční reporting opět významně investovat.

Studie byla na objednávku Oracle a Accenture provedena společností Dynamic Markets. Dotazováno bylo 1 123 specialistů na finance ve velkých podnicích ve 12 zemích včetně USA, Velké Británie, Francie, Německa, Španělska a Ruska.

Kompletní výsledky studie Challenges of Corporate Financial Reporting jsou k dispozici na webu http://bit.ly/KacUof.

O společnosti Accenture
Accenture je globální společnost poskytující manažerské poradenství, technologické služby a outsourcing s více než 246 000 zaměstnanci, obsluhujícími klienty ve více než 120 zemích. Díky kombinaci jedinečných zkušeností a komplexních znalostí napříč všemi odvětvími a podnikovými funkcemi i rozsáhlému výzkumu nejúspěšnějších světových firem, spolupracuje Accenture se svými klienty tak, aby jim pomohla stát se vysoce výkonnými organizacemi jak v oblasti podnikání, tak ve veřejném sektoru. Tržby společnosti dosáhly 25,5 miliardy USD za fiskální rok končící 31. srpnem 2011. V České republice byla v Praze založena pobočka v roce 1991. V současné době zaměstnává v tuzemsku společnost Accenture přibližně 1 900 pracovníků ve třech divizích. Další informace můžete najít na stránce www.accenture.cz.

O společnosti Oracle
Oracle (NASDAQ: ORCL) vytváří hardware a software pro spolupráci v cloudu i v datových centrech. Pro více informací navštivte www.oracle.com.