Největší evropská organizace mentorů a koučů působí už i v ČR

V Praze se uskutečnil ustavující sněm občanského sdružení EMCC CZECH (European Mentoring and Coaching Council), mezi jehož členy patří zejména profesionální koučové a zástupci firem působících v tomto odvětví. Hlavním cílem sdružení je propagace koučinku a mentoringu, nastavování standardů a etických zásad a poskytování podpory členům i uživatelům. EMCC CZECH je českým zastoupením největší evropské organizace koučů a mentorů.

Na sněmu byly odsouhlaseny stanovy sdružení, zvoleni zástupci do výkonné rady a diskutován plán činnosti. Hlavní náplní práce sdružení bude v následujícím období pořádání seminářů a workshopů na různá témata z oblasti mentoringu a koučinku. Tyto akce budou přístupné nejen odborné, ale i laické veřejnosti. EMCC CZECH je otevřené neziskové sdružení pro všechny subjekty, které zmíněná tématika oslovuje. Sněm si vytknul ambiciózní cíl – do konce roku 2010 mít celkem 150 členů. Pro zájemce je k dispozici zdarma rozsáhlá studie Koučink ve firemní praxi v ČR, která monitoruje názory a zkušenosti 45 firem, analyzuje přínosy koučinku pro firemní praxi a odhaduje další vývoj potřeb trhu v rámci ČR.

Koučink prochází v posledním období velmi dynamickým vývojem. Stále více firem a podnikatelů využívá služeb profesionálních koučů při dosahování svých obchodních i životních cílů. Zároveň se čím dál tím více manažerů snaží využívat metodiky koučování jako standardního manažerského nástroje, kterým rozvíjejí potenciál spolupracovníků, a zajišťují jejich aktivní a odpovědný přístup při řešení pracovních problémů. Kouzlo koučinku spočívá v uvědomění si postojů, souvislostí, možností a dalších reálií a převzetí zodpovědnosti za své konání a jeho výsledky.

O EMCC

EMCC je přední světová nezávislá nezisková organizace zaměřená na propagaci best practice, zvyšování povědomí o koučinku a standardech koučinku. Organizace zajišťuje odbornou i marketingovou podporu všem svým partnerům rekrutovaným z řad koučů, firem poskytujících koučinkové služby a vzdělávání, subjektů akademické, veřejnosprávní i sportovní sféry a vytváří platformu pro sdílení zkušeností, setkávání a propojování zástupců jednotlivých zájmových skupin. Více informací naleznete na www.emccouncil.org.