Ness Czech navrhne řešení regulatorního reportingu pro Sberbank

Cílem nového řešení je automatizace přípravy podkladových dat a práce s parametry ČNB bez nutnosti zasahovat do kódu.

Výběrové řízení pro přípravu návrhu nového řešení regulatorního reportingu do ČNB vyhrála v české Sberbank společnost Ness Czech, přední český systémový integrátor a dodavatel IT řešení pro finanční sféru.

Sberbank se rozhodla vytvořit systém nového reportingu pro ČNB kvůli limitům původního řešení, které se díky změnám regulatorních požadavků stávalo stále složitějším. Jako zdroj všech dat bude sloužit datový sklad. Za dodavatele návrhu zvolila společnost Ness Czech, která má detailní znalost problematiky reportingu a konzultanti Nessu jsou dlouhodobě angažováni při rozvoji datového skladu k velké spokojenosti zákazníka.

„Od nového systému si slibujeme zjednodušení procesu reportingu a automatizaci přípravy podkladových dat bez nutnosti většiny manuálních korekcí. Bude tak možné definovat parametry ČNB bez zasahování do samotného kódu datových transformací, takže řešení bude pro byznysové uživatele flexibilní, bez dalších nákladů na IT,“ říká Ondřej Axmann, Vice President pro finanční sektor ve společnosti Ness Czech.

„Největší výzvou stavového reportingu je příprava detailních datových základen, které obsahují jednotlivé zůstatky z účetnictví banky doplněné o kontraktuální a klientské informace. Nad touto množinou je pak potřeba spočítat tzv. ČNB parametry, aby bylo zřejmé, do které buňky, jakého výkazu zůstatek patří,“ říká Miroslav Andrle, hlavní architekt řešení v Ness Czech. Kromě znalosti datového skladu a dlouhodobé zkušenosti s účetním systémem MIDAS využije Ness hlavně svůj přístup k regulatornímu reportingu, kdy jasně oddělí zodpovědnosti byznysových a IT uživatelů.

„Vyšší míra automatizace, přehlednost a uchopitelnost celého procesu, od přípravy a nápočtu dat, až po samotný reporting, je klíčovým požadavkem na nové řešení,“ říká Kristina Vančurová, která právě přebírá celé oddělení Accounting & Regulatory reporting ve Sberbank. Projekt nového regulatorního reportingu je nejen pro její tým prioritou. 

Spolupráce Ness Czech se Sberbank se rozvíjí již několik let. Na úrovni ČNB výkaznictví již participují konzulanti Ness v rámci přípravy dat pro Anacredit. Během rozvoje datového skladu a návazných služeb spolupracoval Ness v minulosti například i při změně metodiky výpočtu počtu dnů po splatnosti. Zúčastnil se také projektu Budgeting and Planning Tool, kdy datový sklad dodával informace do plánovací aplikace Tagetik. Aktuálně Ness spolupracuje na skupinovém projektu Finance and Risk Management Platform.