Nízkouhlíková ekonomika vyžaduje revoluci v energetice

Společnost Oracle a laboratoř Future Laboratory, která poskytuje konzultační služby týkající se budoucích trendů, představily studii Future of Energy. Strategie Evropské unie Low Carbon 2050 Strategy pro snížení emisí uhlíku si klade za cíl jejich snižování tak, aby v roce 2050 poklesly pod úroveň 90. let. 20. století. Studie zkoumá roli, jakou v této strategii mohou hrát inteligentní elektrorozvodné sítě, tzv. Smart Grids, zvyšující energetickou účinnost. Analýza zkoumá problémy, které bude třeba řešit v příštích 4 desetiletích, a dopad snižování uhlíkových emisí na průmysl i společnost.

Panel expertů ve studii zkoumal, jakou roli při dosažení nízkouhlíkové strategie EU mohou hrát soukromé investice, zapojení spotřebitelů a politická rozhodnutí. Odborníci také poskytli své názory na roli technologie pro budoucí sofistikovanější energetiku.

Podle studie by politici i energetické firmy mohli zvýšit energetickou účinnost motivací spotřebitelů pro snížení energetické spotřeby v domácnostech. Tyto změny mohou být podpořeny i legislativně.

Studie vede k závěru, že inteligentní sítě budou schopné efektivně integrovat čisté zdroje energie, pokrýt energetické nároky a sladit nabídku a poptávku. Jejich role bude proto při snižování uhlíkových emisí klíčová. Data shromažďovaná těmito sítěmi budou stejně cenná jako samotná energie a jejich interpretace umožní zajistit energetickou bezpečnost. Pro transformaci energetiky bude nutné zpracování těchto dat pomocí technologií ICT.

Future Laboratory identifikovala několik klíčových technologických oblastí, které budou hrát kritickou roli vzhledem k rostoucí potřebě elektrické energie:

Spolehlivé dodávky elektřiny jsou nutné vzhledem ke stále rostoucí závislosti ekonomik na digitálních technologiích.

Speciální pokročilé nástroje pro řízení by měly umožnit efektivnější dodávku v závislosti na požadavcích (zátěži sítě), které se mění v čase.

Pokročilé informační systémy by měly téměř v reálném čase být schopné dynamické tvorby cen, což zákazníkům umožní ovlivňovat své náklady.

Data o požadavcích uživatelů i dynamicky se měnící ceny energie by měly umožnit vývoj nových obchodních modelů i zvýšení konkurence na proměnlivém trhu.

Pro realizaci vize inteligentních sítí ovšem existuje i řada překážek, nedostatečné informace na straně spotřebitelů, zajištění soukromí a zabezpečení v rámci celého řetězce a neexistence široce přijímaných standardů.

Odborníci vesměs předpokládají, že rychlý nástup elektromobilů bude mít podstatný dopad i pro rozvoj inteligentních elektrorozvodných sítí, protože podpoří investice do infrastruktury, vznik nových služeb i povědomí spotřebitelů o jejich energetických potřebách.

Studie Future of Energy vede k závěru, že energetická bezpečnost, omezení uhlíkových emisí i pokračující ekonomický růst závisejí na vývoji inteligentních sítí, které dokáží zajistit energetickou účinnost, reakce na měnící se poptávku stejně jako integraci obnovitelných a proměnlivých zdrojů energie do rozvodných sítí.

„Inteligentní sítě budou klíčové pro dosažení cílů v oblasti energetické efektivity, umožní optimální využití konvenčních i obnovitelných zdrojů energie,“ uvádí Bastian Fischer, viceprezident pro průmyslovou strategii Oracle Utilities. „I přes slibný pokrok nás do roku 2050 čeká ještě spousta práce. Pro důvěru zákazníků a jejich ochotu podílet se na vizi chytré energie bude zejména třeba zajistit ochranu jejich soukromí.“

O společnosti Oracle

Oracle (NASDAQ: ORCL) vytváří hardware a software pro spolupráci v cloudu i v datových centrech. Pro více informací navštivte www.oracle.com.