Nová knihovna produktů Wavin pro program Cadkon ke stažení zdarma

Nová knihovna produktů Wavin pro program Cadkon ke stažení zdarma
Společnost Wavin Ekoplastik, přední dodavatel plastových potrubních systémů, připravil ve spolupráci s firmou GRAITEC obsáhlou knihovnu produktů Wavin pro populární a hojně využívané programy Cadkon a Cadkon+, které slouží pro projektování vnitřních instalací TZB. Knihovna produktů Wavin pro vnitřní rozvody vody, topení a kanalizace je nyní pro projektanty zdarma ke stažení na www.wavinacademy.cz.

Zpřístupnění předpřipravených symbolů produktového portfolia Wavin pro vnitřní rozvody vody, vytápění a kanalizace výrazně usnadní projektantům práci. Uvedené CAD bloky se velmi jednoduše a intuitivně vkládají přímo do projektované instalace, čímž projektant získává projektovou dokumentaci s vysokou technickou přidanou hodnotou. Celkem se jedná o více jak 850 schématických značek produktů ve formátu dwg, mezi něž patří:
• Potrubní rozvody vody a vytápění včetně tvarovek (PPR, FIBER, STABI a ALPEX)
• Kanalizační systémy včetně tvarovek (HT, SiTech, AS, HD PE, KG a KG 2000 PP)
• Revizní šachty
Všechny položky „Knihovny výrobků Wavin pro program Cadkon a Cadkon+“ lze bezplatně stáhnout z lokálního úložiště v chráněné projektantské zóně na webové adrese www.wavin.cz nebo na www.wavinacademy.cz.
„Zpřístupnění knihovny produktů naší společnosti přináší projektantům nesporné výhody“, říká Pavel Seidl, technický poradce společnosti Wavin Ekoplastik, a dodává: „Mezi ty největší patří bezplatný přístup k podrobným podkladům, úspora času spojeného s návrhem objektů a zpracováním technické dokumentace a naše podpora projektantů, stejně jako možnost jejich úzké spolupráce s naší společností na konkrétních projektech“.