Nová verze Oracle JD Edwards EnterpriseOne v regionu EMEA

Společnost Oracle představila novou verzi jedné ze svých ERP platforem Oracle JD Edwards EnterpriseOne 9.0 a Oracle JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98. Cílem nové verze je mimo jiné poskytnout zákazníkům komplexní nástroj pro řízení podniku při dosažení většího uživatelského komfortu. V současnosti probíhá lokalizace pro celý region EMEA (East, Middle East & Africa) včetně České republiky.

Nový modul JD Edwards EnterpriseOne, Project and Government Contract Accounting, je flexibilní a silné řešení, které podporuje řízení složitých projektů v organizacích zaměřených především na oblast stavebnictví a inženýrské a projekční služby. Nový modul poskytuje nástroje pro řízení času, zdrojů a odbornosti tak, aby se projekt držel ve stanoveném rozsahu a rozpočtu. To vede ke zvýšení efektivity projektu, zlepšení produktivity zdrojů a zároveň i posílení postavení společnosti v očích klientů a subdodavatelů.

Mezi další vylepšení JD Edwards EnterpriseOne 9.0 patří zdokonalené řízení financí, dodavatelského řetězce a lidských zdrojů. Nová verze rovněž obsahuje oborově specifické funkce pro inženýrství a stavebnictví, potravinářský a nápojový průmysl, komerční reality, průmyslovou výrobu a profesionální služby. Vyspělejší funkce finanční řízení dokáže například kontrolovat správnou hodnotu zadávaných údajů. Zákazník si předem nadefinuje pravidla, podle kterých se pak systém řídí a na základě toho dokáže při zadávání dat do systému zachytit nesrovnalosti, různé zkratky či chybné hláskování. Na správné zadávání objednávky složené z nabídky několika produktů a služeb zase dohlíží vylepšená funkce dynamická konfigurace.

Technologická infrastruktura aplikací JD Edwards EnterpriseOne, Tools 8.98, obsahuje vylepšení v oblasti reportingu a integrace. Zjednodušuje správu celého systému a celkově je pro uživatele komfortnější. Nová verze Tools 8.98 je dostupná pro JD Edwards EnterpriseOne 8.10, 8.11, 8.11 SP1, 8.12 a samozřejmě 9.0.

Mezi klíčové vlastnosti JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98 patří nové uživatelské rozhraní, které obsahuje nová vylepšení pro kvalitnější vizuální zážitek uživatelů. Tím se kromě jiného zvyšuje jejich produktivita. Podpora Web Services for Remote Portlets (WSRP) a Java Database Connectivity (JDBC) zase zvyšuje flexibilitu zaměstnanců IT oddělení.

Nově zavedený modul a propracovanější funkce sady aplikací poskytují novým i stávajícím zákazníkům produktu JD Edwards EnterpriseOne možnost udržet si konkurenceschopnost, využívat nové příležitosti na trhu a zvyšovat efektivitu podnikání. Pomáhají snižovat náklady a optimalizovat vztahy s dodavateli a zákazníky za účelem zajištění nejlepší kvality a ceny zboží a služeb.