Nový průzkum společnosti Pure Storage popisuje kritický vliv IT na iniciativy týkající se udržitelnosti

Společnost Pure Storage® (NYSE: PSTG), průkopník v poskytování nejpokročilejších technologií a služeb v oblasti ukládání dat, zrealizovala ve spolupráci se společností Wakefield Research studii, v níž identifikuje kritický vliv IT na udržitelnost životního prostředí.

Nová studie s názvem „Drivers of Change: Pure Storage IT Sustainability Impact Survey 2022“ zkoumá, jak mohou IT profesionálové spolupracovat s vedením firem a řediteli programů udržitelnosti na snižování ekologické stopy svých organizací.

Průzkum, do něhož se zapojilo 1 000 ředitelů programů udržitelnosti, zaznamenal konzistentní výsledky napříč globálními trhy, včetně USA, Spojeného království, Francie a Německa. Mezi nejdůležitější zjištění průzkumu patří:

  • Polovina manažerů udržitelnosti zaostává v plněním cílů z oblasti udržitelnosti: Většina manažerů udržitelnosti (78 %) tvrdí, že vedení jejich společnosti považuje iniciativy v oblasti udržitelnosti za prioritu, stejně tak většina z nich plánuje splnit cíle udržitelnosti do tří až sedmi let (56 %). Pouze polovina (51 %) dotázaných však uvádí, že jsou s plněním svých cílů na dobré cestě.
  • Technologie hrají při prosazování iniciativ v oblasti udržitelnosti stále důležitější roli: Převážná většina (86 %) manažerů programů udržitelnosti souhlasí s tím, že společnosti nemohou dosáhnout svých cílů udržitelnosti, aniž by výrazně snížily spotřebu energie na straně technologické infrastruktury. Tento problém bude stále palčivější, protože 81 % respondentů předpovídá, že vliv technologické infrastruktury na uhlíkovou stopu společnosti se v příštích 12 měsících zvýší.
  • Nesoulad týmů IT a udržitelnosti při rozhodováních o nákupu: I když se uhlíková stopa technologií zvyšuje, 59 % respondentů tvrdí, že udržitelnost dodavatelů se při jejich výběru obvykle přehlíží. To by se dalo zmírnit tím, že by se manažeři pro udržitelnost zapojili do rozhodování již v počáteční fázi; téměř dva ze tří (64 %) respondentů ale tvrdí, že se obvykle zapojí až poté, co proces nákupu technologií již začal.
  • Podpora firemních iniciativ v oblasti udržitelnosti ze strany IT týmů je neuspokojivá: IT oddělení bylo více než kterákoli jiná část firmy (tj. finance, vedení, provoz…) označeno za oddělení, které nepodniká potřebné kroky k podpoře cílů udržitelnosti své společnosti (34 %). Jen asi polovina (51 %) respondentů uvádí, že IT tým jejich firmy při rozhodování o nákupu technologií bere na udržitelnost náležité ohledy.

Význam celého odvětví IT

Datová centra dnes odpovídají za 1 % celosvětové spotřeby elektřiny. Světové ekonomické fórum odhaduje, že digitalizace jen v roce 2020 vyprodukovala 4 % celosvětových emisí skleníkových plynů, avšak pokud by se digitální technologie rozšířily, mohly by do roku 2050 snížit emise o 20 %.

Datová centra a digitalizace tak hrají nepopiratelně důležitou roli v každé podnikové strategii udržitelnosti. Manažeři odpovědní za udržitelnost sice usilují o splnění zásadních environmentálních cílů, ale toho nelze dosáhnout bez udržitelnější IT infrastruktury vyznačující se vysokou efektivitou, škálovatelností a jednoduchostí.

V důsledku toho existuje obrovská příležitost pro IT profesionály, kteří mohou svým organizacím pomoci dosáhnout pokroku ve snižování ekologické stopy. Budováním a zaváděním udržitelné technologické infrastruktury podporované inovativními, efektivními a škálovatelnými dodavateli IT mají týmy IT potenciál významně a okamžitě ovlivnit situaci. Stačí využívat technologie navržené tak, aby spotřebovávaly výrazně méně energie, vyžadovaly méně chlazení a produkovaly mnohem menší objem odpadu.