O stáže zájem není, o brigády v průběhu školního roku naopak velký

Zájem o brigády ve firmách z oboru podnikových služeb roste, a to nejen v průběhu letních prázdnin. Namísto stáží, které nejsou českými školami dostatečně podporované, studenti hledají první pracovní zkušenosti na brigádách. Dle asociace ABSL, která na českém trhu sdružuje centra podnikových služeb, se chuť studentů zapojit se do pracovního procesu meziročně zvýšila dokonce o desítky procent a často převyšuje nabídku pracovních míst.

„Zájem studentů o pracovní zkušenost v podnikových službách nás těší. Náš obor se poměrně rychle mění a jde do hloubky. Vznikají nové profese související s adopcí nových technologií či s novými pracovními postupy a procesy. Je proto dobře, že si studenti mohou během své brigády náš obor osahat a zjistit, na co by se při studiu měli zaměřit, aby byli na svou budoucí kariéru dobře připraveni,“ říká Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL s tím, že v případě brigád si studenti mohou vydělat dle charakteru práce a jazykové vybavenosti 120 – 250 Kč za hodinu. Z tohoto pohledu je sbírání pracovních zkušeností formou brigády určitě zajímavější než prostřednictvím stáže. Ovšem i ty mohou být v oboru podnikových služeb placené anebo přínosné jiným způsobem – například možností stážovat v některé ze zahraničních poboček a zdokonalit se zároveň i v jazyce. „Větší zájem o stáže zaznamenáváme spíš ze strany zahraničních studentů, kteří si zároveň s pracovní zkušeností chtějí odnést zážitek z života v České republice,“ komentuje Jonathan Appleton.

 

Nejčastěji brigády absolvují studenti vysokých škol s ekonomickým, humanitním či IT zaměřením a dostanou se k práci nejrůznějšího typu: mohou začít na recepci, později přejít k administrativním úkolům souvisejícím se zpracováním faktur, dobropisů a upomínek, vyzkoušet práci v zákaznické podpoře či dokonce v HR anebo v IT helpdesku. Zkušenější studenti se mohou věnovat i datovým analýzám a v případě finančních center například i převzít zodpovědnost za konkrétní entitu a v návaznosti na zpracování faktur být v kontaktu i s dodavateli a zákazníky, při čemž si mohou procvičit angličtinu, případně nějaký další jazyk.

 

„Zatímco stáž obvykle trvá 1-3 měsíce, v rámci brigády mají studenti zájem pracovat déle, nejčastěji celý rok,“ říká Jonathan Appleton. „Studenti v centrech podnikových služeb pracují

povětšinou na zkrácený úvazek na základě dohody o pracovní činnosti. Pracovní dobu si mohou obvykle přizpůsobit dle školních povinností, výjimkou není ani možnost práce večer či v noci.“

 

Společnosti z oboru podnikových služeb, jako jsou například ABinBev, Atlas Copco, BlueLink International, Infosys, Jarden BSG/Newell Brands či SAP Services, se shodují na tom, že praxe formou brigády či stáže je pro studenty skutečně prospěšná. Pomůže jim osvojit si základní pracovní návyky, uvědomit si rozdíl mezi teorii a praxí a získat měkké dovednosti, které škola neučí. Studenti se také naučí pracovat se zodpovědností, samostatně řídit priority a kriticky myslet a v neposlední řadě si zlepší své komunikační dovednosti. Poměrně často se stává, že na základě svých pracovních zkušeností zpracují s podporou svého manažera i své diplomové práce. Prospěch z brigád ovšem mají i samotní zaměstnavatelé – vychovávají si tímto způsobem nové budoucí zaměstnance. Je totiž zcela běžné, že brigádníci po ukončení školy přechází na hlavní pracovní poměr. Dle ABSL je obor podnikových služeb největším zaměstnavatelem absolventů v zemi.