Oracle Day představil novinky a trendy v podnikovém IT

oracleV pražském TOP Hotelu Praha se 19. září uskutečnila historicky největší konference společnosti Oracle v ČR. Více než 500 odborníků mělo možnost shlédnout prezentace Charlese Phillipse, presidenta Oracle Corporation, Milana Sameše, generálního ředitele Oracle Czech, a Marka Dobsy ze společnosti Accenture, která byla generálním partnerem konference.

Charles Phillips, President společnosti Oracle, zmínil, že firma zaměstnává 85 000 lidí, má 345 000 zákazníků ve 145 zemích a je světovým lídrem ve 40 produktových či tržních oblastech. Oracle značně investuje v oblasti vývoje a inovací – jen za posledních 5 let rostou tyto výdaje meziročně o 20 procent a nyní dosahují téměř 2,8 miliardy dolarů. Trendem je podle Charlese Phillipse standardizace informačních technologií s důrazem na jejich konfigurovatelnost, rychlé nasazení, integraci a konsolidaci. President společnosti Oracle také představil možnosti, které nabízí Sun Oracle Database Machine, označovaný také jako Exadata V2.

Milan Sameš, generální ředitel Oracle Czech, prohlásil, že ERP se stalo komoditou, kde klíčem je konfigurovatelnost a technologické standardy, zajišťující levnou implementaci a levný provoz. Cestou v nejednoduché ekonomice dneška pak je CRM, kde procesní pohled převládá nad technickým, je kladen důraz na datovou čistotu a integraci s dalšími podnikovými aplikacemi. Podle Milana Sameše nutí dnešní situace podniky a organizace zlepšovat specifické procesy a ne celky, což přináší požadavky na specifické aplikace pro specifické procesy. Ředitel české pobočky Oracle také zmínil novinky v oblasti middlewaru a databází.

Generálním partnerem konference Oracle Day byla společnost Accenture, která s Oraclem spolupracuje od roku 1991 a dnes je největším systémovým integrátorem Oracle na světě s téměř 600 globálními klienty a 45 000 profesionály se znalostmi produktů Oracle. Jako systémový integrátor má přitom Accenture za cíl kombinovat technologie a aplikace Oracle s analýzou obchodních procesů, definováním obchodních řešení a přinášením hodnot do mnoha odvětví. Marek Dobsa ze společnosti Accenture zmínil, že obchodní aliance jsou v globální ekonomice běžné, ale opravdu fungují pouze ty, které klientům přinášejí skutečné synergické efekty, podobně jako je tomu u Accenture a Oracle. Marek Dobsa dále představil metodologie a nástroje, které Accenture používá pro zajištění kvality a rychlosti dodávaných řešení.

V odpoledním bloku přednášek se v osmi separátních sekcích účastníci do detailů seznámili s novinkami z oblasti databází, middlewaru, bezpečnosti, aplikací Oracle a komplexních řešení pro oblasti zdravotnictví, veřejné správy, bankovního sektoru a mnoha dalších odvětví.

O společnosti Accenture
Accenture je globální společnost poskytující odborné služby v oblasti manažerského poradenství, technologických služeb a outsourcingu. Díky kombinaci jedinečných zkušeností a obsáhlých znalostí napříč všemi průmyslovými odvětvími a podnikovými funkcemi, doplněnými rozsáhlým výzkumem nejúspěšnějších světových firem, spolupracuje Accenture se svými klienty tak, aby jim pomohla stát se výkonnými organizacemi jak v oblasti podnikání, tak ve státní správě. S přibližně 177 000 pracovníky poskytujícími služby klientům ve více než 120 zemích světa dosáhl čistý obrat společnosti 21,58 miliardy USD za fiskální rok končící 31. srpnem 2009. V České republice byla v Praze založena pobočka v roce 1991 a v roce 2001 následovalo outsourcingové centrum. V současné době zaměstnává v tuzemsku společnost Accenture ve všech třech divizích přibližně 1900 pracovníků. Další informace můžete najít stránce www.accenture.com.

O společnosti Oracle
Oracle (NASDAQ: ORCL) je největší světový dodavatel podnikového softwaru. Další informace o společnosti Oracle najdete na webu http://www.oracle.com.