Oracle JD Edwards EnterpriseOne ve společnosti Martin Peroutka

Kvůli rostoucím nárokům na správu firemní agendy se společnost Martin Peroutka, zabývající se papírenskou, obalovou a polygrafickou produkcí, rozhodla pro pořízení nového informačního systému JD Edwards EnterpriseOne od společnosti Oracle, aby tak podpořila rozvoj svého podnikání a zvýšila svou konkurenceschopnost.

Hlavním dodavatelem projektu implementace nového podnikového informačního systému a systémovým integrátorem se stala firma BSC Praha, která je implementačním partnerem společnosti Oracle a která také zvítězila ve veřejném výběrovém řízení. BSC Praha dokázala nejlépe splnit náročné podmínky zadavatele, mezi které mimo jiné patřilo i dodržení podmínek programu ICT, za kterých je možné čerpat finanční prostředky z fondů Evropské unie.

Nový informační systém Oracle JD Edward EnterpriseOne bude řídit a kontrolovat veškerou podnikovou agendu od nákupu, přes sklady a výrobu, až po distribuci hotových výrobků k zákazníkům. Pro zpřesnění odvádění výroby bude zavedeno odepisování výrobních kroků pomocí čárových kódů, což umožní okamžité sledování zakázky v průběhu výrobního cyklu.

V rámci zavádění systému výroby se počítá i s nasazením specializovaného modulu pro sledování a operativní plánování výroby, aby se maximálně využila kapacita strojů a lidských zdrojů.

Mezi rozhodující skutečnosti, jež vedly k výběru systému JD Edwards EnterpriseOne firmy Oracle, patřila vlastnost systému zajišťující pokrytí požadovaných firemních procesů, nezávislost na technologické platformě, řešení podporující komunikaci přes webové rozhraní a optimální poměr cena – výkon. Dalším zásadním momentem byly reference a dlouholeté zkušenosti dodavatele systému, firmy BSC Praha, a jím navržená metodika řízení projektu.

O společnosti Martin Peroutka

Tiskárna Martin Peroutka patří mezi deset největších výrobců v oblasti papírenské, obalové a polygrafické produkce v České republice. Tiskne již od roku 1991. Charakterizuje ji široký výrobní program, vysoká kvalita, rychlost a flexibilita. Více na www.peroutka.cz.

O společnosti BSC Praha

Společnost BSC Praha je softwarová společnost, která na trhu informačních technologií působí již od roku 1990. Mezi její činnosti patří implementace a úpravy softwarových produktů obchodních partnerů, profesionální vývoj a zavádění nových řešení a poradenství a konzultace. Další informace naleznete na www.bsc-ideas.com.