Oracle přináší SPARC do cloudu

Nové procesory SPARC S7 jsou k dispozici v rámci serverů, integrovaných systémů i cloudových služeb; obsahují řadu softwarových funkcí integrovaných přímo do hardwaru, ať už jde o bezpečnost nebo akceleraci pro šifrování a analytické úlohy.

Společnost Oracle uvádí nové produkty a řešení na platformě SPARC, které jsou založeny na nových mikroprocesorech SPARC S7. K hlavním vlastnostem těchto řešení patří pokročilé zabezpečení, efektivita provozu a možnost snadného nasazení v rámci cloudu. Procesory SPARC S7 jsou již použity v rámci nových cloudových služeb, serverů i integrovaných (engineered) systémů Oracle.

Ekonomické přínosy veřejného cloudu jsou evidentní, řada organizací se ale zdráhá přesouvat do cloudu své podnikové úlohy kvůli obavám ze zabezpečení, výkonu nebo kvůli omezeným možnostem správy a řízení těchto systémů. Nově uvedená platforma SPARC je proto navržena tak, aby se dala efektivně škálovat a umožnila podnikům přesunout do cloudu i ty nejkritičtější procesy. Společnost Oracle se tak snaží odstranit překážky, které dosud brzdily nasazování cloudových řešení v podnikové sféře.

Aktuální inovace v rámci platformy SPARC jsou založeny na novém procesoru SPARC S7. Tento mikroprocesor nabízí řadu unikátních parametrů: taktovací frekvenci 4,27 GHz, 8 jader a 64 vláken, navíc přímo do hardwaru je vestavěna i řada softwarových funkcí, například ochrana paměti (Silicon Secured Memory) nebo akcelerátory pro analýzu dat (Data Analytics Accelerator). Díky tomu nabízí platforma SPARC na současném trhu největší efektivitu výpočetního výkonu na jádro a umožňuje organizacím provozovat aplikace všech velikostí velmi levně – výpočetní výkon je zde dostupný jako komodita. V rámci nových služeb a řešení SPARC lze provozovat veškeré podnikové aplikace, a to včetně vlastních řešení zákazníků. Aplikace není třeba nijak upravovat, platforma SPARC přitom přináší výrazné přínosy z hlediska zabezpečení, spolehlivosti, efektivity i jednoduchosti provozu.

„Stále se nacházíme teprve v rané fázi přijetí cloudu, ale organizace sem budou čím dál víc přesouvat i své kritické úlohy,” uvedl John Fowler, výkonný viceprezident divize Systems společnosti Oracle. „Platforma Oracle SPARC poskytovaná formou služeb Oracle Cloud je od základu navržena tak, aby naši zákazníci mohli už nyní využívat výhod cloud computing, a díky tomu dokázali snížit své náklady, zrychlit inovace a zajistit si další růst. Nabízíme služby, které jsou určeny pro podnikový sektor a splňují požadavky této skupiny zákazníků.“

Hlavní inovace platformy SPARC:
• Efektivní zabezpečení: Nová platforma SPARC je navržena tak, aby splňovala požadavky na zabezpečení a shodu s předpisy. Funkce pro ochranu paměti (Silicon Secured Memory) chrání fungování procesoru před útoky malwaru i programátorskými chybami. Podpora pro šifrování, práce s šifrovacími klíči i funkcemi hash umožňuje plné šifrování dat v cloudu, přičemž výkon systému se tím zpomalí o méně než 2 %. Bezpečnost je posílena i díky podpoře zabezpečeného bootování, ochraně obsahu, která brání neautorizovaným změnám systému, dále bylo vylepšeno i zabezpečení aktualizací. Platforma SPARC je bezpečná rovněž díky tomu, že zahrnuje celý řetězec hardwaru a softwaru, kdy není třeba spoléhat na neověřené produkty třetích stran.
• Efektivní provoz: Otevřená rozhraní (API) a integrované funkce Data Analytics Accelerator umožňují zákazníkům až 10krát výkonnější provádění analytických úloh. Nová platforma SPARC tak podnikům snižuje náklady na výpočetní výkon, umožňuje jim provádět úlohy s nižší latencí, zefektivňují provoz aplikací v cloudu i zpracování velkých objemů dat (big data). Ve srovnání se servery na platformě x86 nabízejí plně integrované servery s procesory S7-2 a S7-2L až o 100 % vyšší výkon na jádro, 1,7krát je vyšší výkon aplikací na platformě Java, 1,6krát je na jádro vyšší výkon databázových OLTP (on-line) transakcí. Při náročných analytických a cloudových aplikacích nabízejí nové procesory až 2-3krát větší datovou propustnost (I/O).
• Maximální jednoduchost: Integrovaný systém Oracle MiniCluster S7-2 dramaticky zjednodušuje 4 hlavní problémy, s nimiž se v současnosti potýká infrastruktura podnikového IT. Nabízí zabezpečení a shodu s přepisy (1), vysokou dostupnost (2), snadnou správu a režim aktualizací (3) a možnost ladění výkonu (4). Zákazníci nemusí řešit úroveň klasického operačního systému, zkracuje se i čas potřebný na správu databází. Integrované systémy společnosti Oracle nabízejí např. následující výhody:
o Systémy jsou zabezpečené už ve výchozím nastavení
o Kontrola shody s předpisy a získávání dat potřebných pro audit se provádí automaticky, bezpečnost je tedy zajištěna i v průběhu provozu systému
o Integrace softwaru a hardwaru zajišťuje vysokou dostupnost systémů, snižuje chybovost i nároky na údržbu
o Platforma umožňuje neustále a současně snadno nasazovat aktualizace, což zajišťuje její bezpečnost i spolehlivost
o Automatické ladění výkonu umožňuje zrychlovat provoz databází i jiných podnikových aplikací.

Nové cloudové služby a systémy založené na procesorech SPARC S7 poskytují výpočetní výkon v podobě komodity podobně jako platforma x86, přitom ale nabízejí i další hardwarově vestavěné funkce (Software in Silicon) pro zvýšení bezpečnosti a výkonnosti analytických úloh. Konkrétně společnost Oracle na základě nových procesorů uvádí na trh služby Oracle Cloud Compute, integrované systémy Oracle MiniCluster S7-2 a servery Oracle SPARC S7. Nové produkty lze jednoduše integrovat do stávající infrastruktury, podporují virtualizaci i nasazení v rámci cloudu.

Součástí platformy SPARC je nová služba Oracle SPARC Cloud, tj. jednoduše použitelná, efektivní zabezpečená a spolehlivá cloudová platforma pro podnikové uživatele. Zákazníci si v rámci tohoto prostředí mohu efektivně vytvářet a nasazovat vlastní aplikace nebo rozšiřovat aplikace z portfolia Oracle Cloud Applications.

Integrovaný systém Oracle MiniCluster S7-2 zpřístupňuje spolehlivost a výkon integrovaných systémů Oracle i pro organizace střední velikosti. Na úrovni databází i aplikací je MiniCluster S7-2 plně kompatibilní se systémem Oracle SuperCluster M7, což organizacím umožňuje nasadit příslušné řešení jako komoditu – s podstatně menšími náklady. Nové integrované systémy společnosti Oracle podporují využívání aplikace různými uživateli (multi-tenant), konsolidaci databází, vzdálený přístup i nasazení v rámci více poboček jedné firmy. Stejně tak tyto systémy nabízejí i oddělené prostředí pro vývoj a testování nových aplikací.

Společnost Oracle rovněž uvádí nové servery řady SPARC. Tyto systémy rozšiřují stávající portfolio produktů M7/T7 o řešení, která jsou škálovatelnější a umožňují cenově efektivní provoz v cloudu. Nové dvoupaticové servery SPARC S7 jsou k dispozici v řadě konfigurací. Tyto konfigurace optimalizují výpočetní výkon, náklady na úložiště nebo rychlost vstupu/výstupu, navíc je na úrovni procesoru integrován software, který systém chrání před malwarem, podporuje šifrování prakticky bez ztráty výkonu a zrychluje i analytické úlohy.