Oracle uvádí sadu Oracle Business Process Management Suite 12c

Kvalita řízení podnikových procesů rozhoduje o úspěchu firem

Jádrem současného byznysu jsou podnikové procesy. Organizace, které mají tyto procesy optimalizované, jsou schopny je adaptovat, opakovat a měřit jejich účinnost, dokáží na trhu lépe konkurovat. Úspěšné budou také organizace, které dokáží kapitalizovat současné přelomové technologie, např. mobilní a sociální technologie, zpracování velkých objemů dat (big data), cloud a Internet věcí.

Nové vydání sady Oracle Business Process Management Suite (Oracle BPM Suite) 12c má podnikům nejen pomoci optimalizovat a automatizovat jejich obchodní procesy, ale také jim umožnit pokračovat v inovacích. Organizace díky novému řešení dokáží přijmout a nasadit postupy, které budou odpovídat digitální éře a požadavkům zákazníků, partnerů i vlastních zaměstnanců. To úspěšným podnikům dále umožní expandovat na nové trhy a generovat vyšší příjmy.

Hlavní novinky
Oracle BPM Suite 12c je řešením BPM (business process manegement, řízení podnikových procesů, procesní řízení), které organizacím pomáhá plánovat a řídit celou architekturu jejich podnikání. Jedná se o nejkomplexnější řešení BPM na současném trhu, jednotnou platformu s rozsáhlou podporou sociálních technologií a dalších moderních přístupů.
Nová verze Oracle BPM Suite 12c umožňuje organizacím rychleji se přizpůsobovat měnícím se požadavkům, zrychlit vývoj nových procesů a zvýšit jejich hodnotu, nasazovat inovace a zvyšovat efektivitu.
Sada Oracle BPM Suite 12c zahrnuje například nové funkce pro spolupráci s produkty Business Activity Monitoring a Business Architecture Modeling a vylepšenou podporu pro komponenty Adaptive Case Management a Oracle Process Accelerators.
Díky pokročilé analýze procesů pomocí komponenty Business Activity Monitoring (volitelné rozšíření pro BPM) dokáže sada Oracle BPM Suite 12c poskytovat výsledky v reálném čase, což uživatelům umožňuje přijímat rychlá a kvalifikovaná rozhodnutí a ihned reagovat na změny trhu i další trendy.
Aktualizace komponenty Business Architecture Modeling umožňuje uživatelům lépe plnit firemní cíle a simulací modelů různých procesů dosahovat žádoucích výsledků.
Těsnější integrace mezi komponentami Adaptive Case Management a Oracle WebCenter přináší možnost zpracovávat kritické podnikové dokumenty a soubory a pomáhá v řízení nestrukturovaných procesů.
Aktualizace komponent Oracle Process Accelerators umožňuje sadu Oracle BPM Suite 12c rychle nasadit a efektivně provozovat na základě osvědčených postupů (best practices).

Dostupnost
Sada Oracle BPM Suite 12c je součástí platformy Oracle Fusion Middleware. Je k dispozici v rámci sítě Oracle Technology Network (OTN) od července 2014.

„Podnikové procesy dnes představují faktor rozhodující o úspěchu či neúspěchu každé organizace. V současném rychle se měnícím prostředí potřebuje management firem nástroje pro řízení těchto procesů, které podporují rychlé provádění změn,“ uvádí Gangadhar Konduri, viceprezident a produktový manager společnosti Oracle. „Sada Oracle BPM Suite 12c pomáhá organizacím plánovat a řídit architekturu celého podnikání pomocí jednotné, pružné a zabezpečené platformy.“

Podrobnější informace (v angličtině)
•Sada Oracle Business Process Management Suite 12c
•Video: Představení sady Oracle BPM 12c
•Platforma Oracle Fusion Middleware
•Platforma Oracle Fusion Middleware na Facebooku a Twitteru