Oracle uvádí vývojovou platformu pro snadné rozšiřování aplikací SaaS

V projektu Visual Code lze aplikace vytvářet i bez programování
Společnost Oracle představila projekt Visual Code, což je vývojová platforma fungující ve vizuálním režimu. Slouží k vytváření nových aplikací i rozšiřování těch stávajících včetně uvedení těchto aplikací do produkčního prostředí. Aplikace lze také dále sdílet, znovu používat (včetně jejich částí), publikovat i prodávat.

Organizace v současnosti potřebují přehodnotit svůj přístup k vývoji aplikací. Podnikání funguje v reálném čase a změny je třeba provádět velmi rychle. Oddělení IT bývají ale přetížená, což znamená, že podniky mnohdy nejsou schopny plně využít nabízejících se příležitostí. Možnou reakcí na tuto situaci je „demokratizovat“ vývoj aplikací, tedy umožnit jejich tvorbu a úpravy i dalším lidem než jen IT profesionálům. Společnost Oracle za tímto účelem na konferenci Oracle OpenWorld 2016 uvedla projekt Visual Code.

Profesionální vývojáři dnes neustále řeší problémy s uživatelským rozhraním. Pro přístup k datům a práci s aplikacemi se užívá stále více platforem a zařízení, přičemž uživatelé očekávají, že aplikace se automaticky přizpůsobí konkrétnímu zařízení (je tzv. responzivní). Také vizuální vývojové nástroje, které používají metody přetahování objektů myší (drag-and-drop), se stále více soustřeďují právě na snadnou tvorbu rozhraní. V rámci projektu Visual Code je proto k dispozici právě knihovna responzivních uživatelských rozhraní. Tímto způsobem lze např. snadno upravit a přizpůsobit vlastní aplikaci, a to i včetně cloudových aplikací Oracle. Tato činnost probíhá ve vizuálním prostředí, vyžaduje malou nebo vůbec žádnou znalost programování a stejně tak vystačí s malou asistencí podnikového oddělení IT nebo se bez ní zcela obejde.

Nová platforma a architektura kromě vývoje samotných aplikací také umožňují zákazníkům a partnerům vytvářet modulární systém jednotlivých stavebních bloků uživatelských rozhraní. Speciálně je pak zahrnuta funkcionalita pro vytváření mobilních aplikací, a to včetně jejich funkčnosti na mobilních zařízeních v režimu off-line.
Platforma Oracle Visual Code obsahuje následující součásti:
• Builder: vizuální nástroj pro tvorbu a hosting webových nebo mobilních podnikových aplikací. Vývoj nevyžaduje psaní kódu a probíhá v prostředí webového prohlížeče. Nová verze umožňuje vytvářet znovupoužitelné aplikace, které zákazníci mohou sdílet. Možné je integrovat také prvky znovupoužitelných uživatelských rozhraní a externí služby.
• UI Design System: Vizuální prostředí pro tvorbu moderních uživatelských rozhraní a responzivních rozhraní u aplikací pro více kanálů/zařízení.
• Business Objects: Umožňuje vývoj aplikací nad veškerými službami využívajícími rozhraní REST. Lze vytvářet vlastní objekty (business objects) i pravidla, a to opět i ve vizuálním prostředí a za pomoci skriptů.
• Application Marketplace: Zákazníci a partneři zde mohou přistupovat k aplikacím a jejich částem (včetně bloků/komponent uživatelského rozhraní), mohou je sdílet i prodávat. Veřejný katalog aplikací Oracle Cloud Marketplace umožňuje vývojářům a partnerům vytvářet nové zdroje příjmů, soukromé katalogy pak mohou podnikům sloužit jako repozitáře sdílených zdrojů, které lze používat napříč jednotlivými odděleními.

„Projekt Visual Code mi umožnil vytvořit kompletní aplikaci včetně databázového propojení a plnohodnotného responzivního uživatelského rozhraní během jediné minuty, aniž jsem musel napsat jedinou řádku kódu,“ uvádí Luc Bors, technický ředitel společnosti eProseed. „Protože jsem současně profesionální vývojář, oceňuji, že jsem mohl pokročilejší funkce do této aplikace snadno přidat pomocí krátkého kódu v JavaScriptu.“

O konferenci Oracle OpenWorld 2016
Konference Oracle OpenWorld si za posledních 20 let získala místo nejvýznamnější akce tohoto druhu v oblasti byznysu a technologií. Osobně se jí účastní desetitisíce lidí a miliony ji sledují on-line.
Oracle OpenWorld 2016 se koná pod heslem „ultimate cloud experience“ (maximální zážitek z cloudu) a hlavním cílem konference je ukázat podnikům, jak cloud může podpořit jejich růst a inovace, podrobně představit klíčové průmyslové trendy a průlomové technologie. Tato akce přináší více než 2 2000 vzdělávacích setkání, kde své zkušenosti sdílejí partneři a zákazníci společnosti Oracle, a lze tedy získat informace z první ruky. K dispozici jsou stovky ukázek a prezentací více než 400 partnerů a zákazníků společnosti Oracle z celého světa, které demonstrují roli cloudu na všech úrovních (aplikace – SaaS, platforma – PaaS, infrastruktura – IaaS). Konference Oracle OpenWorld 2016 se koná 18.–22. září v komplexu Moscone Center v San Franciscu.

Podrobnější informace (v angličtině)
Hlavní web konference: www.oracle.com/openworld
Oracle OpenWorld – mobilní aplikace ke stažení
Přímý přenos – hlavní projevy na konferenci
Oracle OpenWorld na Facebooku
Oracle OpenWorld na Twitteru
Hlavní web konference JavaOne: www.oracle.com/javaone