Organizace mentorů a koučů zvolila svého prezidenta

Nově zvolená Rada občanského sdružení EMCC CZECH, českého zastoupení největší evropské organizace mentorů a koučů (EMCC, European Mentoring and Coaching Council), zvolila prezidentem sdružení pana Romana Chudobu. Ten v současnosti působí jako výkonný ředitel a vedoucí poradce/kouč v soukromé poradenské a vzdělávací společnosti TEAM.CZ, s.r.o. Již od roku 1991 se věnuje rozvoji lidí v oblasti vůdčích dovedností, komunikace a strategického myšlení. Jako poradce a fasilitátor spolupracuje při přípravě a vedení jednání, zaměřuje se na organizační rozvoj – definice strategických rámců.

Práci mentora a kouče se pan Chudoba věnuje od roku 1998. V roli kouče pracoval s více jak 170 vedoucími pracovníky. V koučovaní si především cení nadhledu a schopností propojit teoretické postupy s každodenní praxí v organizacích (propojení „tvrdých systémů s měkkými nástroji“). Při koučování vychází z fakt a logických souvislostí; silnou stránkou je zjednodušování a jasná prioritizace cílů i postupů rozvoje i zkušenost s reflexí praxe.

Sdružení mentorů a koučů EMCC CZECH se bude snažit naplnit zejména následující vize:

– zapojení uživatelů koučinku do dění v oblasti nastavování standardů a očekávání a usnadňovaní cesty k efektivnímu koučinku,

– směřování k business koučinku,

– poskytování zdrojů pro uživatele a poskytovatele koučinku,

– vytvoření mostu ke koučinku evropskému a světovému,

– vytvoření atmosféry spolupráce mezi členy sdružení.

O EMCC

EMCC je přední světová nezávislá nezisková organizace zaměřená na propagaci best practice, zvyšování povědomí o koučinku a standardech koučinku. Organizace zajišťuje odbornou i marketingovou podporu všem svým partnerům rekrutovaným z řad koučů, firem poskytujících koučinkové služby a vzdělávání, subjektů akademické, veřejnosprávní i sportovní sféry a vytváří platformu pro sdílení zkušeností, setkávání a propojování zástupců jednotlivých zájmových skupin. Více informací naleznete na www.emccouncil.org.

Fotografie ke stažení v tiskové kvalitě:

Roman Chudoba