Pardubická univerzita učí BYZNYS

Univerzita Pardubice začala na Katedře ekonomiky a managementu využívat v rámci výuky podnikový informační systém třídy BYZNYS od společnosti J.K.R. Výuka v rámci předmětu Podnikové informační systémy je zaměřena na vysvětlení principů a postupů při aplikaci informačních systémů do podnikové praxe.

Cílem výuky je seznámit posluchače s potřebnými širšími souvislostmi a trendy v managementu v kontextu s informačními technologiemi. Velká pozornost je věnována roli informace. Předmět nabízí detailní pohledy na informační systém v podniku s podrobnějším rozborem tzv. ERP systémů. Teoretické poznatky jsou prakticky procvičovány v systému BYZNYS, který byl zvolen díky svým kvalitám a silné pozici na českém trhu s podnikovými informačními systémy pro malé a střední organizace.

„Na BYZNYSu se demonstrují nejen moduly a možnosti podnikových informačních systémů, ale také jakým způsobem probíhá jednání se zákazníkem, implementace i následný servis a uživatelská podpora. Studenti tak získávají přehled o tom, co je při výběru informačního systému třeba brát v úvahu, jaké jsou možnosti a co lze od ERP řešení očekávat,“ říká Viktor Janouch, který předmět Podnikové informační systémy na Univerzitě Pardubice vyučuje.

„Studenti si díky BYZNYSu v praxi mohou ověřit teoretické poznatky, a to na úrovni aplikačních znalostí, návrhu informačního systému a přípravou podkladů pro výběrová řízení včetně stanovení kritérií pro výběr ERP,“ přibližuje Jiří Rákosník, obchodní ředitel společnosti J.K.R. „Pro školské instituce máme navíc připraven výukový balík a plánujeme podobnou formu spolupráce jako funguje s Univerzitou Pardubice do budoucna rozvíjet i s dalšími institucemi.“

V rámci výuky se byli studenti také podívat na exkurzi u uživatelů podnikového informačního systému BYZNYS a v praxi sledovali rutinní využívání ERP. Zároveň se seznámili s metodikami používanými v praxi a diskutovali o prvcích důležitých pro návrh kvalitního informačního systému.

O Univerzitě Pardubice

Univerzita Pardubice je jednou z 26 veřejných vysokých škol ČR založených ze zákona a je jedinou vysokoškolskou institucí univerzitního typu v Pardubickém kraji. Co do počtu studentů patří dnešní Univerzita Pardubice se svými více než 9 tisíci studenty do skupiny středně velkých veřejných vysokých škol ČR. V současnosti má sedm fakult.

O společnosti J.K.R.

Společnost J.K.R. je s produkty řady Byznys předním českým dodavatelem podnikových informačních systémů. Byla založena v roce 1991 v Příbrami, dnes má celostátní působnost a kromě příbramské centrály má pobočky v Praze, Plzni a Teplicích. Také disponuje rozsáhlou sítí smluvních partnerů.

Informační systémy třídy Byznys využívá v Česku více než 1 100 instalací v nejrůznějších oblastech podnikání. Mezi zákazníky figurují například Canaria Travel, Central Group, Český svaz ledního hokeje, Dopravní podnik města Pardubic, H & H Hotels, Humi Outdoor, Marimex, Ravak, Ryor či Vltava-Labe-Press.