Práce z domova opět vládne kancelářským oborům

Se stále se zhoršující epidemiologickou situací doporučují kancelářské obory svým zaměstnancům návrat k práci z domova. Už v průběhu září home office trvale využívalo 72 % zaměstnanců center podnikových, zákaznických a IT služeb, nyní se jejich podíl pohybuje podobně jako na jaře 2020 či 2021 kolem 90 %. Bez ohledu na pandemii plánuje pravidelný home office na dva až čtyři dny v týdnu do budoucna na stálo zavést až 71 % center, a to zejména na základě poptávky a spokojenosti zaměstnanců. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu asociace ABSL.

I když v létě, po odeznění jarní vlny pandemie, většina firem umožnila postupný návrat do firemních kanceláří, zaměstnanci se do nich příliš nehrnuli. Průměrně byla kapacita kanceláří zaplněna jen z 15 %. Dle průzkumu ABSL působilo v září v oboru podnikových, zákaznických a IT služeb 72 % zaměstnanců z domova trvale, 19 % po dobu 2 až 4 dnů v týdnu a pouhých 9 % využívalo firemní kancelář každý den. „Kvůli prudkému nárůst covidových případů v ČR zaměstnavatelé z našeho oboru přestali své lidi do kanceláří zvát, a naopak znovu doporučují těm, kterým to podmínky a pracovní náplň dovolí, pracovat z domova. Přes 90 % zaměstnanců našeho oboru tak nyní opět funguje z domova,“ říká Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL. Dle něj tímto způsobem zaměstnavatelé výrazně přispěli k omezení šíření epidemie jak v roce 2020, tak i letos na jaře. Rekordní přírůstky covidových případů je přiměly tento nástroj použít znovu.

„Kancelář máme sice již několik měsíců otevřenou na 30 % kapacity, ale naši zaměstnanci to ani v průběhu klidného léta nevyužili. V průměru jsme měli v kancelářích maximálně 15 % kolegů. Nyní všem zaměstnancům, kterým to umožňuje pracovní náplň, doporučujeme práci z domova. Od pondělka pak umožňujeme do kanceláří vstup jen očkovaným nebo těm, kteří covid v nedávné době prodělali. Ostatní se musí prokázat testem. Globálně bylo rozhodnuto, že lidé mohou na home office fungovat do června příštího roku,“ říká Lenka Pospíšilová, HR Business Partner v centru podnikových služeb SAP Services. Podobný hlas je slyšet i z dalších firem, například z výzkumného a vývojového centra společnosti Pure Storage: „Vzhledem k alarmujícímu nárůstu počtu covid případů v České republice doporučujeme našim lidem práci z domova. Naši kancelář udržujeme při zachování všech bezpečnostních opatření otevřenou, abychom umožnili přístup těm zaměstnancům, kteří z domova pracovat nemohou, ať už kvůli povaze práce nebo jejich soukromým důvodům,“ říká Jacob Ringler, šéf centra.

Nástroj v boji proti covidu i při zvyšování spokojenosti

Home office se neukázal jen jako dobrou zbraní při boji s pandemií, ale i nástrojem při zvyšování spokojenosti zaměstnanců. Například dle studie Ministerstva práce a sociálních věcí je s fungováním práce z domova spokojeno až 95 % vedoucích pracovníků a 85 % zaměstnanců si přeje mít nějakou možnost pracovat z domova i do budoucna. 58 % ji totiž považuje za podstatný benefit. Nejvíc respondentů vidí jako ideální rozsah práce z domova 16 či 20 hodin týdně. Celých 40 % zaměstnanců se pak domnívá, že jsou v rámci domova dokonce výkonnější.

„Epidemie koronaviru odstartovala zásadní změny v oblasti využívání práce z domova, které mají trvalý přesah do běžného fungování na pracovištích,“ říká Jonathan Appleton s tím, že dle aktuálního průzkumu ABSL plánuje 71 % firem z oboru podnikových služeb zavést pravidelný home office dva až čtyři dny v týdnu i mimo pandemii koronaviru. Plný home office by pak do budoucna chtělo nabízet 12 % zaměstnavatelů a 14 % počítá s flexibilitou dle preferencí zaměstnanců. S jedinečným projektem, který se věnuje budoucímu pracovnímu modelu, přišla společnost Novartis. Projekt s názvem Reimagine Workplace je založený na zpětné vazbě zaměstnanců a kombinuje úpravu kancelářských prostor s důrazem na nové technologie umožňující kvalitní spolupráci ze vzdáleného prostředí a v rámci programu Choice with Responsibility, inovativní a velmi otevřený přístup v poskytování flexibility zaměstnancům, kteří si spolu v rámci svého týmu mohou určovat, jak budou pracovat, včetně toho, zda chtějí pracovat z domova nebo z kanceláře. Mimo jiné mohou zaměstnanci po dobu 2 měsíců v období 12 měsíců během své soukromé cesty pracovat dokonce i ze zahraničí. Projekt společnosti přinesl nejen zvýšení spokojenosti zaměstnanců, ale také ocenění ABSL Diamond.